Skip to content

Avidly – HubSpot Advanced Implementation Partner

2 mins read

I 2019 ble Avidly sertifisert til å bli en av få Advanced Implementation Partner av HubSpot. Dette er noe vi er mildt sagt stolte av og vi har laget en liten video der vår kjære Barbro forteller litt om hva dette faktisk betyr.

 

Se videoen (anbefales), eller les den i tekstform under.

 

 

Hva betyr det å være en “Advanced Implementation Partner”?

HubSpot-partnere som har bestått denne sertifiseringen har ikke bare vist at de har god erfaring med å implementere HubSpot-produkter hos større selskaper, de har også vist at de kan kartlegge og forbedre forretningsprosesser. For å sikre en god implementering kreves det endringsledelse, opplæring og ikke minst adopsjon hos de ansatte.

 

Hvorfor tror du HubSpot sertifiserer partnere på denne måten?

Denne sertifiseringen hjelper HubSpot med å identifisere partnere som kan levere spesialiserte tjenester til kunder med komplekse CRM-migrasjons-, integrasjons- og implementeringsbehov. Per dags dato er det bare 13 byråer verden rundt som har bestått denne sertifiseringen. Med andre ord er vi en del av en eksklusiv gruppe partnere som leverer slike tjenester til selskaper.

 

Hva tror du er grunnen til at HubSpot valgte Avidly?

I Norge er vi den eneste som har denne sertifiseringen. Nøyaktig hvorfor er vanskelig å si, men noe av det de oppga til oss var selvfølgelig besvarelsen vi ga på selve sertifiseringen. Den planen vi kom opp med, tidslinjen og tiltakene vi foreslo. I tillegg har vi også erfaring med dette fra tidligere, og HubSpot er trygge på å sende de større kundene til oss da de vet at de får den støtten og kompetansen de trenger for å gå løs på slike prosjekter. 

 

Hva er kritisk for å lykkes i denne typen prosesser?

Det er mange ting som er viktig, men særlig to ting ser vi er kritiske; endringsledelse og opplæring av de ansatte. Vi i Avidly har metodene og prosessene på plass for å sikre at selskapet og de ansatte lykkes med å ta i bruk nye systemer og tilpasse dette til arbeidshverdagen sin. 

 

Hvordan ble Avidly Advanced Implementation Partner?

Sertifiseringen var i flere deler. Først en skriftlig del som bestod i å lage et opplegg for en fiktiv internasjonal bedrift (med kontorer i flere land). Her skulle flere systemer integreres og nye systemer implementeres, mens andre skulle utfases. Vi måtte beskrive hvordan dette skulle gjøres i ulike faser, hvordan tidslinjen skulle se ut, og hvilken teknologi og metoder vi skulle benytte. Vi hadde også et detaljert opplegg for opplæring og oppfølging av de ansatte. En annen kritisk del av dette var hvordan deres interne prosesser skulle kartlegges, endres og automatiseres.

Neste steg var å sette dette sammen i en presentasjon med linker til påkrevd dokumentasjon. Dette ble så sendt inn til en komite i HubSpot, som vi senere presenterte for. Når dette var gjort gikk komiteen over alle besvarelsene de hadde fått, og vi kom ut blant de aller beste.

 

Hva har dette å si for Avidly sine kunder?

For våre kunder betyr dette at de kan være trygge på at vi er en partner som kan guide og hjelpe de gjennom slike endringsprosesser. Det kan ofte være krevende for selskaper og da er det en stor trygghet i å vite at partneren din har erfaringen og kunnskapen som får deg trygt i havn. 

 

Hvordan burde selskaper gå frem for å velge en partner for implementering og integrasjoner?

Se etter erfaring, kompetanse, anbefalinger og andre ting som kan gi deg en pekepinn på at dette er noe de kan. Du ønsker ikke å være prøvekanin. Se etter noen som evner å hjelpe deg og scope samt lede dette prosjektet. 

 

Finnes det lignende utmerkelser HubSpot har for å vurdere partnere?

HubSpot har flere ulike måter de kvalitetssikrer partner-nettverket sitt på. En av de viktigste er hvilken tier (hvilket nivå) partneren har oppnådd. Her skiller de mellom Silver, Gold, Platinum, Diamond, og det nyeste nivået “Elite Partner” som vi nylig fikk tildelt. Dette er den høyeste statusen man kan ha og kun seks byråer verden over har nådd dette. Det innebærer blant annet at man må ha svært bred erfaring med å hjelpe bedrifter til å implementere og lykkes i å bruke systemet over tid.

De kårer også Parter of the Year og i 2019 vant vi denne prisen. Her handler det ikke bare om hvem som har solgt og levert flest HubSpot-lisenser, men også i hvilken grad man har fått kunder til å lykkes med bruken av Hubspot. Det har rett og slett vært et lite prisdryss i år, og vi er faktisk de eneste i Norge som innehar disse tre utmerkelsene.

 

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 

Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki.  

 

Kontaktinformasjon

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455