Skip to content

Første halvår i 2020 ga vekst og forbedret lønnsomhet for Avidly

2 mins read

Et voksende behov for CRM, integrasjoner og nettsider førte til at Avidly kunne avslutte første halvår i 2020 med positivt resultat og en forbedret lønnsomhet med 24 % sammenlignet med andre halvår i 2019. Ifølge CEO Jesse Maula skyldes det positive resultatet selskapets omfattende tjenesteportefølje, brede kundegruppe og spesielt sterke digitale ekspertise.

CEO i Avidly, Jesse Maula, kommenterer det positive resultatet og legger spesielt vekt på at Avidlys kunder har vært omstillingsvillige og positive til endringene koronakrisen har ført med seg.

– Våre kunder har fortsatt med å investere i markedsføring og salg og rask tilpasset seg nye arbeidsmetoder, sier Maula.

Økt inntekt og forbedret lønnsomhet

10 % økning i inntekt og en forbedret lønnsomhet med 24 % i første halvdel av 2020 tilsvarer henholdsvis 13 og 0,5 millioner euro sammenlignet med siste halvår 2019.


– Vår omfattende tjenesteportefølje, brede kundegruppe og spesielt sterke digitale ekspertise viste seg å være en styrke når etterspørselen som en følge av covid-19 sank på noen områder, sier Maula når han kommenterer tallene.

Det norske markedet

Internasjonalt består Avidly av 16 kontorer fordelt på fem europeiske land. Det vil si at koronakrisen har truffet de ulike kontorene svært ulikt og at konsekvensene pandemien har hatt på samfunnet og selskapet har påvirker lønnsomhet og inntekt på forskjellige måter.


I Norge har resultatene vært relativt stabile, selv om virksomheten naturligvis også ble påvirket av usikkerheten alle selskaper kjente på våren 2020.


– Det er ikke tvil om at det var krevende for mange selskaper å ta beslutninger og finne midler til nye initiativer når usikkerheten var som størst. Samtidig så vi et voksende behov innenfor CRM, integrasjoner og nettsider, forteller Kristine Hansen, Country Manager i Avidly Norge.


Avidly har spesialisert seg på å levere nettsider og integrasjoner mellom ulike programvarer som for eksempel CRM-systemer og har blitt tildelt status som Elite HubSpot Solutions Partner på bakgrunn av erfaring og fokus.


– Vi er veldig glade for at vi fikk muligheten og tilliten til å bistå både nye og eksisterende kunder med å digitalisere prosesser og øke deres digitale tilstedeværelse. Det førte også til at vi har kunnet beholde hele teamet vårt i 100 % arbeid og samtidig bidra til et positivt resultat i andre halvår av 2020. Dette er vi er veldig stolt over å ha fått til, avslutter Hansen.

Fleksibilitet og besllutsomhet

Avidly er i en prosess hvor målet er å krystallisere den internasjonale merkevaren og legge en fremtidsrettet strategi som støtter opp under selskapets overordnede mål. Maula og resten av ledelsen retter en takk til alle de 250 ansatte i Norden og Tyskland.


– Jeg er takknemlig for de fleksible og beslutsomme folka vi har her i Avidly. For meg er det en ære å fortsette å bygge dette selskapet sammen med med. Noen ganger kan kriser som covid-19 føre til forandring og ta oss nærmere en bedre verden, og jeg føler at det er den bølgen vi rir nå.

Se Avidlys halvårsrapport for H1 2020 her.

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 


Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 


Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki. 


Kontaktinformasjon

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455