Skip to content

I koronakrisen ser styreleder Joakim Fagerbakk nye muligheter for internasjonalt samarbeid

2 mins read

19.05.2020 – Krisen i norsk næringsliv og økonomi kan være en god anledning for nye arbeidsplasser å vokse frem. For Avidly kan situasjonen også føre til at nye markeder og flere muligheter for internasjonalt samarbeid åpner seg.

 

2020 ser ut til å bli et vanskelig år for mange selskaper. Avidlys styreleder Joakim Fagerbakk tar utfordringene i kjølvannet av koronakrisen alvorlig, men ønsker også å understreke at situasjonen kan åpne for nye muligheter.

 

– Våren har vært utfordrende, for oss som for mange andre. Vi ser blant annet at det er vanskeligere enn før å close nye avtaler med kunder, i tillegg til at lederne våre daglig står i situasjoner hvor de må ta vanskelige avgjørelser, sier Fagerbakk.

 

Mange små og store virksomheter opplever for tiden lignende utfordringer. Samtidig kan vi stadig lese om enkeltpersoner og selskaper som har brukt de siste månedene på å finne nye måter å holde hjulene i gang på. Fagerbakk er opptatt av at Avidly skal gjøre det samme.

 

Et tiltak Avidlys avdeling i Finland har fått i gang er en leveranse hvor selskaper kan komme opp og stå med nettbutikk i løpet av bare én uke. Dette er innovativt og ikke minst et svar på kundenes behov i en tid med svært rask omstilling.

 

Forbedre rutiner for samarbeid på tvers av landegrenser

Som et digitalt byrå med 16 kontorer i fem europeiske land har Avidly god erfaring med videokonferanser og digital kommunikasjon, men koronakrisen har likevel økt behovet og gjort det nødvendig å jobbe bedre, smartere og mer effektivt. 

 

– Nå finner vi løsninger som i langt større grad enn før spiller på styrkene i de ulike landene og markedene vi jobber i, forteller Fagerbakk.

 

Alle kontorene i de ulike landene har sine styrker. I løpet av de siste månedene har Avidly bygget opp gode rutiner rundt hvordan alle land kan dra nytte av disse. Nå kan selskapet kombinere Norges erfaring med prosessdrevne prosjekter med Tysklands sterke kunnskap om Data Driven Business Intelligence, i tillegg til ekspertkompetanse på strategisk rådgivning i Danmark, integrasjoner i Sverige og Growth Hacking i Finland.

 

– Dette er noe alle våre eksisterende og fremtidige kunder vil kunne få stort utbytte av. Vi jobber alltid mot å levere en helhetlig leveranse til våre kunder, og nå har vi forutsetningene vi trenger for å gjøre dette bedre enn noen gang, sier Fagerbakk.

 

Flere muligheter for internasjonalt samarbeid

Like spennende er det hvordan den raske digitaliseringen av samfunnet åpner for flere nye, internasjonale markeder. Avidlys modell er tuftet på samarbeid og partnerskap med HubSpot og HubSpot-partnere verden over – en modell som har vist seg sterk så langt i 2020.

 

– Jo flinkere og mer rutinerte vi blir på å levere alle våre tjenester over nett, jo flere markeder kan vi bevege oss inn i. Det åpner selvsagt for mange nye muligheter, men fører samtidig med seg at konkurransen blir større, sier Fagerbakk.

 

Styrets rolle i krisetider

Fagerbakk og resten av styret i Avidly ønsker å være involvert i det daglige arbeidet og forstå situasjonen både ledere og kunder står i.

 

– Jeg er opptatt av at styret skal ha tett dialog med lederne i alle land og følge utviklingen fra uke til uke. Derfor har vi ukentlige møter hvor vi kan følge situasjonen, forteller Fagerbakk.

 

Han legger til at styret for tiden er delvis engasjert i kundesamtaler for å få innsikt i situasjonen og bedre oversikt over den operative delen av selskapet.

 

– Vi har også sett på dette med finansiering og muligheter for hvordan vi kan sikre at vi har kapital for å klare oss i denne situasjonen. Vi er aktive mot eierne våre og mot finansielle institusjoner, i tillegg til at vi overvåker programmene som de ulike statene har innført, avslutter han.

 

 

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

 

Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 

 

Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki. 

 

Kontaktinformasjon:

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455