Hvordan oppnå effekt med kampanjene dine?

Produsert av
Rebecca van Vuuren
Apr 16, 2021 3:09:46 PM
Del artikkel

For å oppnå effekt med markedsføringskampanjer må du ha en god strategi, være kreativ og å ha en viss mengde flaks. Årets ANFO Effekt viste hvordan selskaper kan bruke eksterne drivere, som en verdensomfattende pandemi, til å spre sitt budskap og oppnå ønsket effekt.

I fjor lærte vi hvordan eksterne drivere påvirker resultatene i arbeidet vi gjør. Eksterne drivere er hendelser, situasjoner og andre ytre faktorer vi ikke kan påvirke eller forutse. Dette kan skape utfordringer for selskaper som planlegger sine markedsføringskampanjer, men fordelen er at driverne påvirker alle. Derfor er eksterne drivere ikke noe du bør anse som en ulempe, men noe du bør planlegge for og ta med i beregningen.

Strategisk tilnærming til kampanjeplanlegging

Markedsføring handler om å utvikle effektive, kreative ideer. Disse ideene har best utgangspunkt for å lykkes dersom de har hatt sitt utspring i grundig strategisk innsiktsarbeid med utgangspunkt i din forståelse for markedet og forbrukerne. De selskapene som virkelig lykkes med dette evner å gjøre om strategien til kreative kampanjer. 

Både 2020 og 2021 har vist oss hvor viktig det er at selskaper tar høyde for og bruker eksterne drivere for det de er verdt. Dette ble særlig tydelig under årets ANFO Effekt som ble avholdt i mars. De fleste vinnerne i B2C-segmentet har lagt ned mye arbeid i å utvikle produkter og opplevelser, optimalisere priser og utarbeide tydelige kommunikasjonskonsepter. Dette viser hvordan langsiktig arbeid med markedsføringskampanjer kan ha stor effekt og gi virkelig gode resultater.

Les mer: Hvordan rapportere på resultater fra Account Based Marketing?

Hvordan synliggjøre effekten av kampanjene?

Så hvordan sørger du for å synliggjøre effekten av kampanjene du har gjennomført? Det enkle svaret er at du gjør det ved å rapportere på og presentere resultatene som er oppnådd. Det vanskelige ved det er å faktisk analysere disse tallene og, ikke minst, presentere disse på fornuftig måte.

Under den digitale prisutdelingen av ANFO Effekt ga Torbjørn Furu Krogstad i Orkla råd om å sette tall og resultater i kontekst. Det gjør det enklere for ledelsen å se den reelle verdien av resultatene aktivitetene har generert. 

Det holder med andre ord ikke å si at koronapandemien er en driver som har påvirket resultatene av de planlagte kampanjene du har planlagt og kjørt i 2020 og 2021. Du må knytte pandemien og innvirkningen den har hatt på kampanjene til de konkrete resultatene du har generert. Dersom du klarer å sørge for transparens vil du skape troverdighet og formidle verdien av det fulle bildet.

Kontaktinformasjon

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.