Skip to content

Innholdsmarkedsføring i 2021: Vær et menneske som snakker til mennesker

Kort fortalt kan budskapet fra Content Marketing-dagen 2021 oppsummeres med at det fremover vil være individet, mennesket bak demografien, du skal kommunisere med. Ifølge flere av årets foredragsholdere vil de suksessfulle virksomhetene i 2021 være de evner å kommunisere som mennesker, til mennesker. Human to human.

Alle virksomheter som driver digital markedsføring og annonserer på sosiale medier har lagt merke til det. Innhold og reklame er ikke like effektivt som før. Sten Bråthen, strategidirektør i MediaCom, sier det rett ut: Det er ingen som bryr seg om innholdet du lager.

Allikevel viser ANFOs annonsørrapport i 2020 at 57 % av de spurte annonsørene har planer om å øke budsjettene sine for innhold i egne kanaler. Hvordan skal annonsørene sørge for at noen bryr seg om innholdet de bruker så mye tid og ressurser på å produsere og distribuere?

Kreativitet, følelser og menneske til menneske

Flere av foredragsholderne på Content Marketing-dagen 2021 trekker frem kreativitet og følelser som det sterkeste virkemiddelet annonsørene har når de skal nå ut til menneskene i målgruppene sine. Legg merke til det: De skal nå ut til mennesker, ikke en demografisk definert målgruppe.

Sigbjørn Eliassen, senior tekstforfatter i RED Dentsu X, sier det så fint. I sitt foredrag understreker han at for å nå ut til mennesker må tekstforfattere tørre å skrive som mennesker – være mennesker. Det vil i praksis si at tekstforfatteren må bruke patos, appellere til følelser og vise empati for leseren.

I tillegg til å vise frem menneskene bak virksomhetens kommunikasjonsstrategi i tekstene må annonsørene også tenke kreativt rundt distribusjon av innholdet. Svært få legger merke til en tekst du publiserer i sosiale medier. Enda færre klikker på annonsen. Med mindre du klarer å treffe mennesket, individet, på en kreativ måte med akkurat det innhold vedkommende var ute etter å finne.


Helene-Hansen-norwegian-quote

Hvordan når du ut til mennesker i 2021?

Hvis du ikke allerede gjør det så er 2021 året du skal blir kjent med menneskene din virksomhet kommuniserer med. Du skal se bort fra demografisk tilhørighet og heller fokusere på individet. Hva skiller en kvinne 45, nyskilt, bosatt i storby, fra en annen? Antageligvis en hel del. Og vet du hva det er, vil du lykkes med å treffe henne til rett tid, på rett sted og med riktig innhold.

Kort oppsummert er 2021 året du skal fokusere på kvalitet, kreativitet, følelser og mennesker. Du skal ikke bare bry deg om menneskene i målgruppen din, du skal vise dem at du gjør det ved å være relevant, empatisk og levere den høyeste kvalitet.

 

Om Avidly

Avidly er et av seks selskaper som har blitt tildelt statusen Elite HubSpot Partner. Selskapet er bygget på fundamentet fra seks suksessfulle nordiske og europeiske byråer og har per i dag 250 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

Avidly er et internasjonalt byrå som hjelper selskaper med digitalisering i form av tekniske integrasjoner, automasjon av salgs- og markedsaktiviteter, utvikling av digitale strategier og leadsgenererende aktiviteter. Med spesialister i fem land er Avidly spesielt godt rustet for å bistå virksomheter som jobber på tvers av landegrenser og som ønsker å etablere seg i nye, internasjonale markeder. 

Avidlys CEO er Jesse Maula (Finland), COO er Ingunn Bjøru (Norge). Selskapet er børsnotert på Nasdaq First North i Helsinki.  

 

Kontaktinformasjon

Rebecca P. van Vuuren, PR-ansvarlig i Avidly Norge

rebecca.vuuren@avidlyagency.com

+47 482 42 455