Enligt en studie publicerad av Yales universitet lever personer som läser mer än genomsnittet mycket längre. Alexander Bard sade en gång att han förmodligen har läst cirka fyra eller fem gånger så många böcker som dagens 25-åringar. Länge leve Bard!

Vad Alexander Bard inte hade tillgång till under sin uppväxt var internet. Internet och dess informationsflöde som också har ändrat förutsättningarna på spelplanen kring hur du som marknadschef bör bemöta kunden. Internet har låtit plats för dialogen framför monologen, något som Bard också belyser i sitt sommarprat. 

Dialogen framför monologen ställer krav på din marknadsstrategi. Intressant tycker jag, när man tittar på hur företag använder sig av internet för att driva en monolog i jakten på likes och besök. Likes för vad? Vem är besökaren? I denna artikel belyser jag tre metoder som visat sig framgångsrika inom B2B för att möta kunden i en dialog, istället för att bara skrika ut våra budskap som om vi fortfarande jobbade i våra gamla kanaler.

LADDA NER GUIDEN TILL INBOUND MARKETING

Informationsmängden i världen uppgick 2008 till uppskattningsvis 281 miljarder gigabyte.

Åtta timmar per dygn lägger vi på att stirra på våra skärmar, enligt Alexander Bard.

Åtta timmar, som vi tidigare lade på vad? Att förkovra oss i böcker? Som företag och konsument kan det tyckas givet att du når ut till din målgrupp och företag via digitala kanaler, med vetskapen om hur uppkopplade vi är hela tiden.

Vad är en marknadsstrategi?

Marknadsstrategi är den strategi som ett företag väljer för att uppnå sina marknadsmål. Här ingår analys, formulering, utvärdering och företagets strategiska position. Syftet är att med hjälp av en marknadsstrategi nå marknadsmålen, vilket leder till ökad försäljning och konkurrenskraft.

Många gånger utgår man ifrån marknadsmixen för att sätta sin strategi. En viktig del av din strategi bör innefatta att förstå och föra en dialog med din målgrupp. Desto bättre du förstår din målgrupp, desto bättre förutsättningar har du att lyckas med att föra en dialog med din målgrupp i rätt kanaler och med rätt tonalitet. Självklart med främsta målet att nå ut och sälja din produkt eller tjänst.

Tre framstående metoder inom B2B som stöttar en marknadsstrategi och som främjar samarbete och delaktighet (dialogen framför monologen) är inbound marketing, content marketing och social selling. Hur du ska använda dig av dessa metoder beror på vem du ska kommunicera med, vem din målgrupp är. Ladda ner vår mall för Buyer Personas och sätt igång!

Vad är social selling?

Social selling handlar om att använda sociala medier och kanaler för att hitta och starta en dialog med människor som motsvarar din idealkund, även kallad buyer personas eller målgrupp. När vi uppmanar till diskussion med dem genom digitala kanaler (främst LinkedIn inom B2B), så får vi dem att svara på frågor och vi kan erbjuda vårt stöd. På så vis kan du förstå deras behov och utmaningar bättre. Det gör i sin tur att ditt företag kan erbjuda relevant innehåll och sänker tröskeln för eventuella framtida säljsamtal. Dags att sätta igång?

Vad är inbound marketing?

Inbound marketing är ett sätt att hjälpa kunder hitta till dig och sedan hjälpa dem att gå vidare i deras köpprocess, snarare än att tvinga på dem din säljprocess.

Enligt Hubspot har inbound marketing varit den mest effektiva metoden inom marknadsföring för att skapa affärer online för B2B-företag. Istället för "outbound marketing"-metoder som handlar om att skrika ut ett budskap, geno, köpta annonser, e-mail-utskick, utomhusreklam och kalla samtal så har inbound marketing ett annat fokus. Inbound marketing fokuserar på att skapa kvalitativt innehåll som driver in besök till ditt företag och produkter på deras villkor - för att de själva sökt sig fram till er och behöver ert stöd och era tjänster. 

Vad är content marketing?

Inbound-metodiken lirar väldigt bra ihop med content marketing, eftersom bloggar och konverteringsmaterial är ryggraden i en inbound marketing-kampanj.

Content Marketing Institute menar man att content marketing har som mål att attrahera och behålla kunder genom att kontinuerligt skapa relevant innehåll med målet att utbilda kunden. Det är en pågående process som är integrerad med din övergripande marknadsstrategi och fokuserar på ägd media framför köpt. Content marketing är konsten att kommunicera med kunder och prospekts utan att sälja. Istället för att pitcha produkter eller en service vill du leverera information som gör din köpare mer intelligent. Grundtanken ligger i att om man som företag kontinuerligt levererar värdefullt innehåll och information till kunden, så kommer kunden att ge tillbaka genom att premiera just ditt företags produkt och/eller tjänst och köpa av dig.

Sammanfattning

Som företag vill du agera som netokrat. Ett begrepp som enligt Alexander Bard bygger på att vi lever i en digital värld. En netokrat är en människa som rider på internet och skaffar sig stora nätverk och älskar att samarbeta. En person som drivs av att skapa en deltagar-kultur.

Detta borde vara grundstommen i din målsättning när du lägger din marknadsstrategi, att driva ditt företag online som en netokrat. Att leta samarbeten och fokusera på dialogen framför monologen. För ditt företags digitala strategi innebär det att du frångår fokuset att jaga likes och att du premierar nätverkande och kunskapsdelande.

Hur och var, vet du om du går tillbaka till din marknadsplan och tittar på ditt mål, målgrupp, budget och marknadsmix. Ska du använda dig av inbound marketing, content marketing eller social selling eller en mix av alla tre? Det du vet är följande: din målgrupp och dina kunder är online. Din strategi för att nå dem bör således vara att befinna dig där de är. Digital Strategi eller Strategi? Nu för tiden är det ingen skillnad dem emellan. 

*Netrokrat är enligt Alexander Bard framtidens konsumenter, framtidens entreprenörer, framtidens ledare. En person som rider på internet och skaffar sig stora nätverk och älskar att samarbeta och drivs av att skapa en deltagarkultur. 

LADDA NER GUIDEN TILL INBOUND MARKETING