Skip to content

Varför är SEO avgörande för inbound marketing?

3 mins read

SEO och inbound marketing har ett gemensamt mål: att attrahera besökare till din webbplats. Med hjälp av SEO kan din inbound-satsning bli mer effektiv - men på vilket sätt? I det här blogginlägget gräver vi djupare i områdena och hur de i kombination lockar fler besökare till din webbplats.

Vad är SEO?

SEO är en förkortning av Search Engine Optimization, på svenska även kallat sökmotoroptimering. Det handlar helt enkelt om att driva organisk trafik till din webbplats via sökmotorer genom att, precis som det låter, optimera din webb med relevant innehåll så att du hamnar högre upp i sökresultaten.  

Du ska alltid optimera ditt innehåll på din webbplats så att både sökmotorer och besökare förstår sig på din sajt och att den innehåller den information som de letar efter när de skriver in ett visst sökord eller textrad. Det är dock ingen enkel uppgift och det väldigt många delar som behöver vara på plats för att du ska kunna nå toppen av sökresultaten. I många branscher har dessutom konkurrensen om platsen på förstasidan blivit extramt Google hård. Men, med ett gediget och kontinuerligt arbete kan du ofta klättra högt upp. Längre ner beskriver vi mer utförligt vad SEO innebär just nu och i framtiden, men krasst innehåller det bland annat:

  • Relevant innehåll
  • Optimering av innehåll
  • Länkuppbyggnad (internt och externt)
  • Sökord och termer

Vad är inbound marketing? 

Inbound Marketing handlar om att lyssna och förstå kunden och mötas på hens villkor. En bra start är att börja med att ta fram en buyer persona, en semifiktiv representation av ditt företags idealkund. Gör en grundlig research av din buyer persona, till exempel bör du kartlägga vad den här personen arbetar med, vilka utmaningar den har, hur den beter sig på nätet samt vilka frågor den söker svar på. 

Genom att lära känna din persona blir det enklare för dig att anpassa din marknadsföring och försäljning efter vad hen föredrar. Till exempel, om du är säker på att din persona älskar casevideos och enbart finns på LinkedIn, så är det inte så effektivt att annonsera rapporter på Instagram. För vi alla vet att rätt erbjudande, fast på fel plats - kommer vara fel erbjudande. Och för att det istället ska bli rätt handlar det helt och hållet om relevans, att förse rätt person med rätt information, vid rätt tillfälle. Det är precis det här inbound marketing hjälper till med. Metodiken består av fyra steg: medvetenhet, övervägande, beslut och uppföljning. I varje steg bör du ge dina potentiella kunder olika information, beroende på var de befinner sig i det vi kallar för köpresan (buyer’s journey). Här kan du läsa mera mer om inbound marketing och hur det fungerar.  

Så, hur hänger då SEO och inbound marketing ihop?

En viktig del i att ta fram buyer personas och innehåll anpassat för dem är att göra en analys av vilka nyckelord och fraser de använder när de söker efter information relaterad till ditt företags produkter eller tjänster. När du har dessa nyckelord på plats, är det dags att ta fram en strategi för hur du ska kunna ranka högre på just dessa. Du kanske redan har tillräckligt bra innehåll, men som kanske behöver struktureras som en pillar page, som för övrigt gör magi för SEO, eller så behöver du vässa pennan och producera nytt innehåll? Faktum är att inbound marketing är en omfattande metodik som består av flera viktiga element - varav ett av dessa är just SEO.

SEO och inbound marketing går alltså hand i hand och bra innehåll är A och O för att kunna ranka högt i sökmotorer. Men, det räcker inte med att bara ta fram innehåll som Google och andra sökmotorer gillar, det måste som sagt även vara anpassat efter dina besökare. Det här kallas av Google för Search intent och grundar sig i att varje googling börjar med varför sökningen sker. Just Search intent är just nu en av Googles högsta rankningsfaktorer, vilket gör det extra viktigt att lägga en del krut på. En annan viktig del av SEO-arbetet är att anpassa innehållet efter Googles rankningsfaktorer E-A-T (expertis, auktoritet, trovärdighet). Det här är kriterier som avgör om en webbplats har innehåll av kvalitet eller inte, genom allt från innehållets relevans, till interna och externa länkar och källor på de olika sidorna. Sist men inte minst är det också för SEO-arbetet att ha Googles nya Core Web Vitals i åtanke. Det här är ytterligare rankningsfaktorer som, tillsammans med övriga delar, bedömer webbplatsens användarvänlighet (Page Experience).

En långsiktig strategi

Inbound marketing skiljer sig från annan marknadsföring, mycket på grund av det långsiktiga perspektivet. Ett av målen med inbound är nämligen att bygga upp en bra bas av innehåll som driver organisk trafik till webbplatsen, dygnet runt. Enligt HubSpot bör minst 30% av trafiken vara organisk. För att uppnå det här räcker det inte med att skriva några blogginlägg och tro att jobbet är gjort, utan det kräver kontinuerlig optimering och innehållsproduktion. Dessutom bör du med jämna mellanrum göra analyser så att du säkerställer att du får in rätt trafik till webbplatsen. Mycket trafik är inget ändamål i sig om det inte genererar relevanta leads för ditt företag att bearbeta. Så även här spelar relevansen stor roll.  

Att hamna på förstasidan på Google kräver hårt arbete och tid,  därmed inte sagt att det är omöjligt. Genom att systematiskt jobba med innehåll och implementera SEO i alla led av strategin, kommer du uppleva bättre och mer effektiva resultat av din inbound marketing-satsning.

SEO-Guide