<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

Att nå ut med innehåll i dagens informationssamhälle är inte alltid det lättaste. När du dessutom inte riktigt vet vem du ska nå med ditt innehåll blir det ännu svårare. I dag tipsar jag därför om att skapa en buyer persona som gör det enklare att skapa rätt innehåll vid rätt tidpunkt. 

[Ladda ner vår buyer personas-mall!

 

Idag jobbar många företag med målgrupper, vilket är jättebra. Men de tenderar att ibland bli lite breda, vilket kan göra det svårt att skapa innehåll som verkligen träffar mitt i prick. Genom att istället använda sig av buyer personas, kommer det bli betydligt lättare för marknadsavdelningen att skapa rätt och relevant innehåll som ger läsaren ett värde.

En buyer persona är en semifiktiv representation av din idealkund (det går förstås att skapa flera, om ditt företag till exempel säljer tjänster inom olika områden som i sin tur har separata idealkunder). Buyer personan är basen i inbound marketing.

Genom att sedan lära känna er persona på djupet, lära er allt om hens dagliga utmaningar, var hen letar efter information, vilka intressen personen har och vilket format hen föredrar som informationskällor kommer det bli mycket lättare för marknadsavdelningen att skapa rätt och relevant innehåll som verkligen ger läsaren ett värde, och träffar mitt i prick beroende på var hen befinner sig i sin köpresa. 

Vill du bygga en egen buyer persona? Ladda ner vår gratis mall för det!

LADDA NER VÅR BUYER PERSONA-MALL