Skip to content

Case

Inbound Marketing lyfte Metier OECs marknadsföring till en ny nivå

Om Metier

Metier OEC är en ledande leverantör av kurser inom projektledning och projektstyrning i Skandinavien. Som företag inom kompetensutbildning och affärsutveckling har de uppnått goda resultat av att dela med sig av sina goda kunskaper om projektledning, både till existerande och potentiella kunder, genom en satsning på inbound marketing.
 

Aldrig förr har så många kunder läst Metier OEC:s kurs inom projektledning. Under 2017 made Metier OEC hela 15 180 deltagare sammanlagt. Innan vi gräver djupare i siffrorna, låt oss ta ett steg tillbaka: Hur började Metier OEC:s inbound marketing-resa?

 

Utgångspunkt

Hur började Metiers inbound-resa? 

För att uppnå sina resultat har Metier OEC kontinuerligt analyserat sin målgrupp och investerat i inbound marketing där målriktad marknadsföring är en avgörande del.

Ett två månader långt etableringsarbete bestående av bland annat personas- och innehålls-workshop samt SEO-analys med det kontinuerliga uppbyggandet av inbound -strategin som innebär månadsvisa analys- och rapporteringsmöten, har resultatet gett stor insikt i vilken marknadstaktik som fungerar bäst. Och hur leadsen ska behandlas rätt.

“Vi skjuter inte längre med hagelbössan. Nu vet vi vem vi ska skicka vilket meddelande till, och kan skräddarsy allt vi skickar ut till existerande och potentiella kunder.”

Russell Bragg Respect_(Green)_overlay

Jon Arve Wålberg, Director Online Business Development, Metier OEC

Lösningen

Strategi - så nåddes resultaten

Satsningen har huvudsakligen fokuserat på en specifik persona där nedladdningsbart innehåll,  till exempel en checklista över vad man bör veta om projektledning och ett test om vilken certifiering som passar en bäst, har fungerat väldigt bra.

Genom hela satsningen har det hållits ett kontinuerligt fokus på SEO. 

Inbound-kunder köper oftare och för mer pengar

I början av satsningen fick Metier OEC in mellan 100 och 300 leads i månaden medan de under de tre sista månaderna av årsperioden växlade upp  till cirka 500 leads per månad.

Inbound marketing har inte bara resulterat i god leadsgenerering, det har också gett leads av högre kvalitet. Metier OEC har nämligen erfarit att kunder som läser på mer och håller sig uppdaterade är mer benägna att köpa flera gånger - och investera mer.

– Vi ser att de av kontakterna som har gjort inboundaktiviteter, alltså läst projektbloggen eller laddat ned innehåll, köper i genomsnitt 1,3 gånger, jämfört med de som inte har gjort det och som i genomsnitt köper 1,08 gånger. I tillägg så har 27% av kontakterna som har köpt e n certifiering eller en kurs hos oss det senaste året kommit från bloggen.

Med inbound marketing-metodiken implementerat i hela marknadsföringsprocessen, menar Jon Arve att det har blivit mycket enklare att segmentera och skicka relevant information till leads och kunder:

– Det har blivit mycket lättare att segmentera listor. Vi har därför mycket bättre konverteringsgrad på  e-post vi skickar ut nu, än vad vi hade tidigare.

För att ta metodiken ett steg längre ska Metier OEC nu komma igång med inbound sales där de ska förbättra användandet av CRM-delarna i HubSpot, även här kommer Avidly vara en viktig sparringpartner.

Resultat

Efter bara 12 månader med inbound marketing och HubSpot hade Metier OEC en intäkt som var 7 gånger högre än investeringen i både HubSpot och hjälp från Avidly som byrå.

Dessutom, i en brand awareness-undersökning framkom det att Metier OEC är bland de mest kända och eftertraktade leverantörerna av kurser och certifieringar när det kommer till projektledning. 

 Behöver ditt företag också fler leads?

Hör av dig till oss som ett första steg mot en effektiv inbound marketing-strategi som förstärker företagets position som thought leaders och generar fler leads. 
 Kontakta oss