Skip to content

Case

Finlands mest ansvarsfulla vatten på flaska

Om Villivesi

Tillsammans med Finn Spring, Finlands största källvattentillverkare, lanserade Avidly ett nytt Wild Drink-märke i en flaska tillverkad helt av återvunnen plast och med ett betydligt mindre koldioxidavtryck än liknande produkter från andra tillverkare.

Målet var att bli det mest ansvarsfulla valet på flaskhyllan och att rikta sig mot befintliga och nya målgrupper.

 

Utgångspunkt

Ett nytt, ansvarsfullt dryckesvarumärke
 
Vi inledde ett nära samarbete redan i produktutvecklingsfasen genom en fördjupad studie av användnings- och köpvanor för målgrupperna. Varumärkets huvudbudskap var knutet till två huvudteman - att minska användningen av plast och minska klimatpåverkan. Det nya dryckesvarumärket fick ett nytt utseende och namn (Villivesi = Vilda vatten), vilket är ett starkt budskap i sig och berättar en livlig historia som respekterar naturen.

 

Lösning 

Ny förpackningsdesign

Redan i början av arbetet gjorde vi det speciella med drycken till en nyckelroll i förpackningsdesignen. Förutom utseende och design ville vi framhålla det nya dryckesmärket som ett mer ansvarsfullt materialval, speciellt för flaskan. Designen av den nya flaskan designades av Avidly.

Villivesi-reklamen betonar hjärtat av ett familjeägt varumärke - med ansvar och ett nära förhållande till naturen. Genom en spektakulär bildvärld berättar vi historien om ett fritt, otämjt varumärke och kommunicerar att törst nu kan släckas på ett miljövänligt sätt med vatten på flaska.

 

Resultat


Vi lanserade framgångsrikt Finlands mest ansvarsfulla flaskvatten vars flaska helt och hållet är gjort av återvunnet material. Dess koldioxidavtryck beräknas vara upp till hälften av en flaska gjord av ny plast. Tack vare det återvunna materialet kunde upp till 165 ton ny plast undvikas under 2020.

Lanseringskampanjen för Villi som gick ut under sommarmånaderna 2020, sågs av ett stort antal användare i en utvald målgrupp. Noggranna mediaval tillsammans med ett tilltalande budskap hjälpte Villi att få ett bra mottagande. Och som en ny produkt kom produkten snabbt in i många centrala butiker. Varumärkesundersökningar visar att Villi har varit mycket framgångsrika när det kommer till att kommunicera de saker som efterfrågades inom varumärkesarbetet. De som använder produkten anser att den är av hög kvalitet och respekterar naturen.

Vill du också ha hjälp med design?  

Våra experter har lång erfarenhet inom alla typer av design. Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi jobbar.
Kontakta oss