Skip to content

10 tecken på att du behöver modernisera din tech stack

4 mins read

I dagens affärsvärld är teknik avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga och öka tillväxten. Den snabba tekniska utvecklingen gör dock att företag riskerar att inte hänga med och hamna på efterkälken. Så hur vet du om det är dags för en uppgradering av tech stacken eller inte? 
 
Om ditt företag har svårt att anpassa sig till marknadens förändrade krav eller använder system som inte riktigt lever upp till förväntningarna eller råkar ut för obehörig åtkomst är det troligtvis dags att se sig om efter ny teknik. I den här bloggartikeln listar jag 10 vanliga (och tydliga) tecken på att ditt företag behöver uppgradera den tekniska infrastrukturen och säkerställa verksamhetens kvalité, kostnadseffektivitet och tillväxt.


Tio tecken på att du behöver uppdatera din tech stack: 


1. Föråldrad teknik 

Två exempel på varför företag använder teknik som kanske har nått sitt bäst-före-datum, men fortfarande används, kan vara kostnadsbegränsningar eller att tekniken är svår att ersätta. Men påverkar det här verkligen verksamheten negativt? Ja, det gör det – på många olika sätt.

Till exempel så minskar produktiviteten, eftersom föråldrad teknik bromsar många processer. Tekniken kan dessutom ha en ineffektiv hårdvara som är långsam att använda eller som enkelt går sönder. Det som är viktigt att vara medveten om är dock att dessa system sällan är kompatibla med ny teknik eller kräver specialkunskaper för att underhållas. Så, om du ska ersätta den befintliga tekniken – kartlägg nuläget och fatta genomtänka beslut. 

2. Inflexibilitet 

Det finns många tecken på att ett system inte är flexibelt. Här är några uppenbara tecken:
  • Svåra att behovsanpassa 
  • Begränsade funktionaliteter
  • Dålig eller obefintlig skalbarhet  
Låt oss ta ett konkret exempel. Vi säger att ett företag sedan många år tillbaka använder ett gammalt system, med dålig flexibilitet, för att hantera försäljnings- och kunddata. Med tiden har företagets behov och processer utvecklats och kräver nu mer avancerade funktioner och större anpassningsmöjligheter för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. 

Det är här det blir svårt. På grund av "stelheten" i det äldre systemet kan företaget inte göra nödvändiga förändringar och uppdateringar som behövs för att uppfylla dagens krav. Resultatet blir att säljteamet får svårt att tillhandahålla en bra kundupplevelse och support, vilket i sin tur leder till minskad kundnöjdhet och förlorad försäljning. 

3. Brist på integrationsmöjligheter 

Äldre system är mycket svåra, ibland till och med omöjliga, att integrera med nya system. Det gör bland annat att anställda kan behöva lägga mycket tid på att flytta information mellan olika system  istället för att låta det ske automatiskt genom en integration. 

Låt säga att ditt säljteam använder ett CRM-system som innehåller nödvändig information om företagets kontakter och marknadsavdelningen använder en annan plattform marknadsföringen. För att marknadsteamet då ska kunna se vad sälj gör med kontakterna i CRM:et (och vice versa) så behöver systemen integreras med varandra för att alla ska få tillgång till samma information. 

I det här fallet kan bristen på integrationsmöjligheter leda till att information går förlorad i en manuell överföring, ett försämrat samarbete mellan sälj och marknad och i värsta fall sämre kundservice. Om ditt företag använder separata system för marknad och sälj blir det svårt att ha koll på vem eller vilken avdelning som har gjort vad gentemot vilken kontakt. 

4. Långsam prestanda 

Den här delen behöver förmodligen inte förklaras närmare, men långsam prestanda i tech stacken kan ha en enorm negativ inverkan på ditt företag. Några tecken på långsam prestanda är långa laddningstider, frekventa krascher, programvaror som inte svarar, långsam databehandling, trög överföring av data och andra liknande utmaningar. 

I slutändan kan långsam prestanda leda till minskad produktivitet och frustration hos både anställda och kunder, och potentiellt påverka företagets övergripande effektivitet och lönsamhet.

5. Säkerhetsproblem 

Tekniken utvecklas kontinuerligt och skapar nya möjligheter. Men utvecklingen innebär också att hackares möjligheter att bryta sig in i system och stjäla data från ditt företag ökar. Äldre system saknar ofta nödvändiga säkerhetsfunktioner och uppdateringar för att skydda mot digitala hot, vilket gör ditt företag sårbart för cyberattacker.

Ett tecken på att ett system har säkerhetsproblem är att du drabbas av dataintrång eller märker obehörig åtkomst i systemet. Ett annat tecken på bristande säkerhet är att systemtillverkaren inte längre stöder eller underhåller systemet och därför inte förser dig med rätt säkerhetsuppdateringar eller patchar som behövs för att upprätthålla säkerheten. 

6. Brist på skalbarhet 

Om ditt företag växer måste din tech stack hålla jämna steg med de ökande kraven på dagens marknad. Om ett system verkar ha svårt att hantera en ökande arbetsbelastning är det ett tecken på att en uppgradering behövs för att skalbarheten ska förbättras.

Ett annat tydligt tecken på att det är dags för en uppgradering är om det är svårt att lägga till nya användare. Det bör till exempel inte ta flera timmar att lägga till en nyanställd och få personen "up and running" i systemet, för att inte tala om ifall systemets prestanda minskar på grund av att en ny användare läggs till eller tas bort. 

7. Svårigheter med underhåll och support

Som tidigare nämnts i den här artikeln kräver ofta äldre system specialkunskap och expertis för att hantera dem. Om en leverantör slutar stödja ett system blir det därför svårt för dig att hitta någon som kan hjälpa dig att uppdatera eller optimera vid behov.

Så hur vet du om ditt system behöver en uppdatering gäller underhåll och support? Ett tecken är gammal och svårtydd dokumentation, eller total avsaknad av sådan. Då blir det otroligt svårt för nyanställda att försöka förstå och lära sig systemet. 

8. Omodernt gränssnitt 

Ett föråldrat användargränssnitt kan vara både frustrerande och svårt att navigera i, vilket ger en dålig användarupplevelse. I slutändan resulterar det ofta i sämre produktivitet och effektivitet i teamet, något som de flesta nog vill undvika.

En låg grad av användande, problem med kompabilitet med andra system, oförmåga att följa med i branschtrender och bristande säkerhet är vanliga tecken på att det är dags att modernisera din tech stack och förse ditt team med teknik som har ett mer modernt användargränssnitt.

9. Oförmåga att möta kundkrav  

Konsumenter har idag helt andra krav än för bara några år sedan. Först och främst så är efterfrågan online mycket högre och det finns ofta nästan obegränsade valmöjligheter. Om ditt företag inte kan möta dessa krav eller konkurrera med andra företag i branschen så kommer potentiella kunder snabbt och enkelt hitta en någon annan att handla från. 

Ett vanligt tecken på att ett system har utmaningar med att möta dagens krav är att du får klagomål från kunder om produkters funktionalitet eller användbarhet. Ett annat tecken att vara uppmärksam på är dålig kundnöjdhet. På samma sätt som det är frustrerande för anställda att jobba med ett gammalt användargränssnitt är det frustrerande för kunder när en produkt inte håller måttet. Att leva upp till branschens krav har därför stor inverkan på hur nöjda eller missnöjda företagets kunder är. 

10. Höga operationella kostnader 

Äldre system tenderar att ha högre driftskostnader jämfört med ny, mer moderna system. Kostnaderna gäller främst underhåll, säkerhet, utveckling, driftstopp, kundsupport och förlorade intäkter. Några tecken på att det kan vara dags att uppgradera dina system är dyra elräkningar, höga lagerkostnader, lägre produktivitet, höga arbetskostnader och långa driftstopp. 

Så vad säger du, ska vi snacka teknik? 

Passar något eller några av ovan tecken in på ditt företags befintliga tech stack? Våra experter arbetar dagligen med att hjälpa kunder att modernisera och uppgradera sin tech stack för att bli mer produktiva, effektivisera sina resurser och kostnader och förbli konkurrenskraftiga.

Hör av dig om du vill ta ett snack med oss om din tech stack! 


Kontakta oss