Skip to content

Anledningen till att traditionell marknadsföring dör ut

Allt fler beslutsfattare inom B2B tillhör generation Y idag. Det medför att dagens marknadsförare måste tänka om. Traditionella budskap biter inte lika enkelt på generation "why?" jämfört med tidigare generationer. I den här artikeln tittar vi djupare på traditionell marknadsföring och analyserar varför den inte längre är lika effektiv.

Ett bra exempel på ett förändrat köpbeteende bland generation Y är att dess medlemmar inte längre behöver känna och klämma på en produkt innan de bestämmer sig. De går mer och mer åt det digitala hållet, vilket bland annat har lett till e-handelns uppsving.

guide till inbound marketing
Låt oss ta en närmare titt på olika sätt att marknadsföra sin tjänst eller produkt:

1. Postal marknadsföring

Eftersom generation Y i stort sett är digital så är marknadsföring med post in längre effektivt. Generationen är miljömedveten och sållar ut reklam snabbt. Om ditt företag använder sig av postal marknadsföring är det dags att tänka om, använd istället e-postmarknadsföring.

2. Marknadsföring via TV

TV-reklam är fortfarande det dominerande marknadsföringsverktyget globalt. Men generation Y sviker TV-mediet allt mer. Istället föredrar generationen streamad video. I genomsnitt tittar generation Y på 5 timmar och 40 minuter av streamad video varje vecka. Använder du marknadsföring i klassisk tablå-TV och har generation Y som målgrupp är det dags att tänka om.

3. Kalla samtal

Att prospektera via telefon är inte längre kostnadseffektivt. Det fungerade på generation X men inte längre på den nya generationen. De söker efter en källa som de kan använda sig av för att få tag i information som i sin tur kan hjälpa dem i deras köpbeslut. Generation Y föredrar att själva genomföra research för att sedan ta kontakt med företaget som erbjuder rätt tjänst eller produkt.

Hur ska du marknadsföra ditt företag så att det tilltalar generation Y?

För att kunna marknadsföra till generation Y behöver du skapa engagerande och informerande innehåll. Innehåll som hjälper individen att utbilda sig och förstå er produkt/tjänst. Om du inte redan har kompetensen på plats kan det vara en bra idé att anställa någon som kan skapa tydligt och välskrivet innehåll. Med hjälp av detta innehåll ska målet vara att utbilda generation Y om din produkt eller tjänst och föra en dialog med dem. Vi rekommenderar inbound marketing som är en modern marknadsföringsmetod, framtagen för att kommunicera med dagens marknad!

Sammanfattning

 
Eftersom det pågår ett generationsskifte på marknaden är det inte längre möjligt att marknadsföra sig på samma sätt som tidigare. Postal marknadsföring eller kalla samtal via telefon samt TV-reklam är allt mindre lämpade metoder att använda sig av för att nå ut till generation Y. Vi rekommenderar att ni istället börjar använda er av inbound marketing för att nå ut till dem! 

Nyfiken? Läs vår definitiva guide till inbound marketing för att lära dig mer!

guide till inbound marketing