Krishjälp: Utveckla din marknadsföring med SCAMPER

Av
Jonaz Kumlander
30. mars 2020
Dela den här artikeln

På grund av Corona-krisen ser vi nu tyvärr ett antal panikåtgärder, till exempel den totala nedskärningen i allas marknadsföringsinsatser. Det är en ganska typisk reaktion. I dåliga tider står marknadsavdelningen nästan alltid först på tur. Med andra ord en klassiker - som tyvärr inte har fungerat på flera år.

 

Boka möte med oss om Scamper!

 

Låt oss vara tydliga - att dra sig tillbaka är en av de mest ologiska reaktionerna på kriser som den nuvarande. Det tjänar ingenting till. Men kanske är du och dina anställda ännu inte medvetna om alternativen? Genom digital transformation inom marknadsföring och sälj kan många affärer räddas, till och med affärsmodeller ändras.

Vårt tips: Läs på och hör av dig till digitala byråer, konsulter och andra experter som har lång erfarenhet i att upptäcka möjligheter och hitta praktiska och långsiktiga lösningar på analoga utmaningar. Ett exempel på lösning är SCAMPER-metoden.

Om du ännu inte är bekant med SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put, Eliminate, Reverse) så är den en kreativitetsteknik, utvecklad av Bob Eberle, som använder en checklista för att ersätta befintliga produkter/tjänster med nya. SCAMPER-metoden används för att hitta idéer och när man letar efter möjligheter och luckor på marknaden kan denna beprövade modell användas utmärkt som innovationsverktyg.

Substitute (ersätt)

 • Vilka element kan du ersätta med något annat - processer, användare, mallar?
 • Hur skulle en annan typ av målgrupp kunna attraheras av samma produkt/tjänst?
 • Kan parametrarna med vilka kunder jämför alternativ ändras - till exempel paketeringen, budskapen, profilen, marknadspositionen eller miljön där tjänsten/produkten används?

 

Combine (kombinera)

 • Vilka marknadsföringsmetoder eller - idéer kan kopieras från andra?
 • Kan befintliga produkter eller tjänster kombineras med andra processer och rutiner?
 • Kan övriga element och initiativ inom marknadsföringen förenas med varandra?

 

Adapt (anpassa)

 • Finns det andra branscher du kan lära av?
 • Finns det några konkurrenter som klarar sig särskilt bra just nu?
 • Kan affärsmodeller anpassas till din produkt/tjänst (e-handel, Software as a Service)?

 

Modify/magnify (modifiera/maximera)

 • Hur kan din produkt/tjänst hjälpa till att lösa andra problem?
 • Vilken är den mest okonventionella eller ovanliga användningen du kan tänka på?
 • Var finns det ett slöseri just nu, fastän tjänsten/produkten skulle kunna användas för något annat?
 • Om andra branscher använder din produkt/tjänst, vad kan de använda den till?

 

Eliminate (eliminate)

 • Vilka gränser och hinder är de mest relevanta?
 • Dela upp din lösning/tjänst/produkt i mindre delar och ta bort dem som inte är absolut nödvändiga.
 • Vilka begränsningar kan inte ifrågasättas?
 • Finns det några industriella regler eller antaganden ("Så har vi alltid gjort det") som kan ifrågasättas?

 

Reverse / rearrange (gör om/arrangera om)

 • Tänk tillbaka på tidigare avvisade idéer eller misslyckanden
 • Hur kan du överraska användare av produkten/lösningen/tjänsten?
 • Vad är det mest negativa med din produkt?
 • Kan din produkt säljas online? Hur kan den marknadsföras online?
 • Kan dina fysiska kunder förvandlas till onlinekunder? Kan fysiska möten ersättas med digitala?
 • Kan användare integreras i processen istället för tvärtom?
 • Kan enskilda element överföras uppåt, neråt, framåt, bakåt, utåt eller inåt?

 

JonazwebbenTa professionell hjälp!

I dessa tider bör du använda ditt nätverk och prata med någon som inte känner till din produkt/tjänst för att få input på allt som kan ifrågasätta din affärsmodell och er marknadsföring.

Vi måste hjälpa varandra i kristider, så Avidly vill tillsammans med er utveckla nya lösningar för er verksamhet. Boka en halvtimmes brainstorming med oss här!

 

Boka möte med oss om Scamper!

 

Denna artikel publicerades först på vår tyska blogg.

 

 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.