Skip to content

Redo eller ej - video är här för att stanna

2 mins read

Hubspot har återigen tagit tempen på konsumenterna och frågat dem kring format de föredrar för att konsumera innehåll. Enkäten visar bland annat att Facebook numera är en stor aktör när det gäller innehåll, att det finns stora skillnader i formatpreferens när det gäller åldersgrupper men att video är det som enklast stannar på näthinnan hos konsumenterna.

[Vill du läsa fler artiklar som den här? Prenumerera på vår blogg!]

Enkäten genomfördes sommaren 2017 och bjuder på svar från 3000 respondenter i USA, Tyskland, Colombia och Mexiko. För att dra slutsatser för svenska förhållanden, försöker vi fokusera på data som inte explicit härstammar från de latinamerikanska länderna.

Innehållstrend 1: Facebook är nu en viktig innehållskanal

Under andra halvåret tillkännagav Google att de ser över sin mobila hemsida för att kunna presentera innehåll baserat på tidigare sökningar. Förändringen är en konsekvens av att Facebook nu är nästan lika inflytelserikt som Google när det gäller att upptäcka produkter och vad som gäller i framtiden. Eftersom fler konsumenter passivt ser innehåll via deras Facebook-flöde försöker Google konkurrera genom att uppmuntra mobila Google-användare att klicka på förslaget innehåll i deras flöde istället för att aktivt söka.

Google anpassar sin mobila upplevelse för yngre konsumenter, som helt klart är internetanvändare som större delen av sin tid surfar med mobilen. Som innehållskälla favoriserar millennials nu Facebook nästan lika mycket som Google. Däremot har Generation X och efterkrigsgenerationen en förkärlek för att aktivt besöka en nyhetssida eller läsa e-post.

För marknadsförare betyder detta att SEO-arbete numera gäller andra kanaler än enbart sökmotorer. Sökmotoroptimerare kommer nu behöva tampas med sökalgoritmer på Amazon och Youtube - och inte bara Google och Bing. Marknadsförare kommer också behöva förstå Facebooks algoritmer för att bli upptäckta.

Dessutom är innehållet som behöver utvecklas för kanaler som Facebook mycket annorlunda det traditionella, Google-optimerade. Det måste fånga uppmärksamheten hos någon som scrollar i sitt nyhetsflöde. Facebook har ett mål att bli en videoplattform, och de kommer att gynna och öka visuell formatering i framtiden.

Innehållstrend 2: Video är här för att stanna

De senaste månaderna har många mediehus och content marketing-byråer lanserat strategier som innebär en större satsning på film. Redaktioner som Newsweek satsar allt fler resurser för att producera klipp, medan de skrivande avdelningarna genomgår ett stålbad.

Många inom innehållsindustrin diskuterar fördelarna med att fokusera på rörilga bilder. Vissa säger att det är en fluga, medan andra hävdar att det är en oundviklig förändring som orsakas av nya konsumentpreferenser. Hubspot data tyder på det senare. Rörligt bildinnehåll är mycket efterfrågat, av ett antal skäl.

Respondenterna berättar i undersökningen att de är mer benägna att lägga märke till filmklipp. Så länge innehållet är aktuellt och engagerande kommer folk att fokusera och uppmärksamma både rörligt och textbaserat innehåll. Men textinnehåll skummas enbart igenom. Om du vill ha full uppmärksamhet för ditt budskap, är film en utmärkt idé.

För det andra, uppmärksammar inte konsumenterna detta innehåll bara mest, de vill också se mer film i framtiden (se bilden nedan). Konsumentens förkärlek för rörliga bilder är äkta, oavsett om du är vill det eller ej.

Innehållstrend 3: Ålder spelar roll när det gäller innehållspreferens

Preferens kring innehållsformat är tätt kopplat till ålder (se diagram nedan). Millennials föredrar video och socialt innehåll. Däremot föredrar Generation X och efterkrigsgenerationen nyhetsartiklar, forskningsrapporter och e-postmarknadsföring. Det betyder att de flesta traditionella innehållsproducenterna fortfarande kan nå intresserade läsare.

För marknadschefen innebär det att balansera sina innehållsinsatser och hitta rätt förhållande mellan traditionella skriftliga budskap, rörliga bilder och socialt innehåll. Det exakta förhållandet beror på målgruppen/buyer personan. Tänk på att även millenials åldras, och att det inte betyder att din äldre publik struntar i film, bara för att de gjorde det för två år sedan.

Innehållstrend 4: Rörligt bildinnehåll är det som har högst erinran hos konsumenterna

Varför är klipp så populärt hos konsumenterna? För att det sticker ut, särskilt hos yngre konsumenter. Kanske beror det på att få företag tar fram högkvalitativt rörligt innehåll idag, och att konsumenterna därför är mer lättimponerade. Just nu när det gäller film, famlar de flesta varumärken i blindo eftersom kvalitet är subjektiv och svår att mäta. Oavsett bra eller dåligt, filmklipp konsumeras konsekvent av konsumenterna. Efterfrågan finns där.

Visst är barriären för en sådan satsning hög: det är dyrare, och betyder ofta att du skapar mindre innehåll. Men i alla åldersgrupper är det innehållet som får högst erinran. Investeringar i videoinnehåll får samma effekt som bloggar hade för 10 år sedan. Det finns gott om möjligheter för dem som väljer att investera och gör det rätt.

I tillägg till detta är klipp som kommer från företag nästan 3 gånger mer populära än bloggar eller e-böcker. Även om e-post fortfarande står sig starkt idag, kommer de olika preferenser hos de olika generationerna så småningom att resultera i ett skifte från e-post till rörliga bilder och sociala medier.

Sammanfattning

För den marknadschefen som fortfarande tror att det räcker att producera bloggartiklar och satsa på e-postutskick är stunden snart kommen. Konsumenterna föredrar redan idag filmklipp, och det suget kommer att öka de kommande åren. För marknadsavdelningarna innebär det att det krävs ett skifte när det gäller kanal- och formatval.

Avidly skriver regelbundet om marknadsföring. Vill du ha fler artiklar som dessa i din inbox? Prenumerera på vår blogg, klicka på knappen nedan!

prenumerera avidly sverige blogg