Skip to content

Så skriver du innehåll som dina buyer personas vill ha

3 mins read

Varje minut publiceras det 1 400 blogginlägg. 72 timmar med videomaterial laddas upp på Youtube. Hur ska man då gå till väga för att skapa innehåll som når genom bruset? Faktum är att chanserna är rätt stora - om du riktar ditt innehåll mot specifika buyer personas och deras bransch.

Ladda ner vår buyer persona-mall

Som Guro Grønbakken påpekar finns det många nyfikna internetanvändare du kan nå. 

 • Det genomförs det 3.8 miljoner sökningar på Google inom en minut. Det finns dessutom slående siffror som visar på effekten av personifiering.
 • Webbplatser som riktar sig till buyer personas blir 2-5 gånger mer effektiva och enklare att använda.
 • Personifierade e-postmeddelanden är 18 gånger mer lönsamma än generiska, opersonliga mejl. 

Men det krävs lite mer arbete än att förlita sig på att sökmotorerna kommer att indexera ens webbplats och automatiskt ranka den högt. För att kunna nå rätt personas finns det flera saker att tänka på. Ju mer du specificerar och riktar ditt content desto större blir chansen att nå de personas du vill nå. 

För att visa dig hur detta går till har vi skapat en 4-stegs-guide!

1) Ta reda på vem du skriver till

Vad är egentligen en buyer persona? En persona är en fiktiv personalisering av en typisk kund som ditt företag vill nå. Du måste alltså veta vilka dina kunder är och hur de tänker för att du ska kunna skapa personas av dem.

Börja med att definiera vem och vilka dina kunder är. Ett företag kan ha många olika kunder, men vi brukar dela in dem i tre till fyra grupper baserat på vilka problem och utmaningar de har.

 • Vilka är de största problemen och utmaningarna som dina kunder har?
 • Hur uppträder kunderna i en beslutsprocess?
 • Vilka behov har kunderna? Vilka är deras frågor?
 • Hur tänker och pratar kunderna om problemen?
 • Är kunden tekniskt kunnig, eller vet kunden väldigt lite om problemet som den står inför?

Genom att ta reda på svaren till ovan kan du kategorisera och skapa buyer personas med hjälp av din kundbas. Detta för att sedan ta fram content som dina kunder vill läsa.  

2) Ta reda på var i köpresan personan befinner sig och skapa content därefter

Med vetskapen om vem du ska rikta dig mot ökar förutsättningarna för att skapa relevant innehåll. Du måste veta exakt vad dina personas behöver hjälp med.

För att lösa den här utmaningen måste vi först definiera din kunds köpresa. Du måste kunna vägleda hen igenom den tills hen köper av dig.

Hur ser då en sådan resa ser ut? Vi brukar dela in denna buyer's journey delas i tre olika steg:

 1. Awareness: En individ uppfattar eller blir medveten om ett problem som behöver lösas.
 2. Consideration: Individen läser på om olika sorts lösningar på problemet.
 3. Descision: Individen väljer ut en leverantör på den bästa lösningen på problemet.

Följer ni inidviden på denna resa, sida vi sida, så gör det med anpassad information längs hela vägen! Denna skapas helst med två frågor i åtanke: Vilken persona inriktar jag mig till och hur långt har personan kommit i sin köpresa?

 • Om personan befinner sig längst upp i köpresan (awareness) bör du skapa informativt innehåll som kan leda personan i riktning mot en potentiell metod.
 • Om personan är mitten av köpresan (consideration) har du möjlighet att börja producera content för att introducera olika lösningar/metode till personans problem.
 • Om personan är i slutet av sin köpresa (decision) förstår hen vilken slags lösning som passar hen bäst. Först nu ska du förklara varför personan ska välja just ditt företag som leverantör av den lösning som personan söker.

3) Du måste tala samma språk som din persona

Många företag faller för lockelsen att enbart skapa content för att lyfta fram sitt eget företag. Problemen som uppstår i samband med detta är många. Själva tänket är alltför egocentrerat, och risken överväger att den tilltänkta personen inte förstår ditt "snack" (din jargong) och inte kommer orka läsa dina inlägg, whitepapers och så vidare.

Därför är det viktigt att göra sig en klar bild gällande personans språk och kompetens. Hur teknisk är vår utvalda persona? Förstår personan lösningen du försöker sälja? Vilka ord och begrepp som personan använder är också avgörande för att du på bästa sätt ska kunna optimera ditt innehåll? Detta tillvägagångssätt underlättar för personan att hitta just ditt content i sökmotorer!

4) Skapa innehåll i det format som din persona föredrar

Hur bra ditt content är rent innehållsmässigt så missar det målet om formatet är fel. Vi lär oss alla på olika sätt och långt ifrån alla dina personas har mycket tid för att konsumera ditt innehåll.

Ta därför reda på vilka format dina personas föredrar och hur mycket tid de har på sig. Din persona är kanske väldigt upptagen och har enbart tid att konsumera information på resande fot. Kanske passar inspelade videos från webinarier bra, medan andra föredrar en diger rapport i pdf-format?  

Eller din persona kanske tycker om att se faktiska resultat snarare än att läsa om teori och praktik. Då kan det vara en bra idé att satsa på referenscase.

Ovan frågor är inte bara viktiga för att avgöra vilket format du ska publicera i. De hjälper dig att avgöra hur långt innehållet som du publicerar ska vara (generellt rankas längre artiklar högre i Google eftersom de ofta ger mer värde till läsaren. Men det är minst lika viktigt att tänka på vad din läsare föredrar).

 

Varje minut laddas det upp oerhört mycket innehåll på internet. Därför kan det verka svårt att nå ut till rätt personer. Genom så kallade personas och anpassat innehåll ökar dock chanserna. Det finns fyra steg som bör följas: 

 1. Ta reda på vem du skriver till, vilken persona
 2. Ta reda på var i köpresan personan befinner sig
 3. Se till att tala samma språk som dina personas
 4. Skapa content i det format som din persona föredrar

Det är inte helt lätt att segmentera kunder i personas. Därför har vi skapat en mall som guidar er genom alla steg, Ladda ner mallen här nedan!

Ladda ner vår buyer persona-mall