Service level agreement (SLA) mellan sälj och marknad - vad är det?

Av
Josefie Nyberg
1. oktober 2018
Dela den här artikeln

Ett service level agreement (SLA) har du säkert stött på i något sammanhang tidigare. Det är en metod för att ange vilken kvalitet en leverans ska hålla mellan en leverantör och klient, kort och gott vilken nivå av service som ska levereras. Tidigare har dessa överenskommelser mest varit inom IT, men det har nu spridit sig till allt fler områden, däribland sälj- och marknadsavdelningar.

Så vad betyder det egentligen att upprätta en SLA mellan sälj och marknad? Varför är det något man bör göra och vad är fördelarna? I det här inlägget förklarar vi!

LADDA NER GUIDEN MED TIPS FÖR ÖKADE B2B-AFFÄRER

Marknadsavdelningen behöver tydligare krav på leverans

Du som jobbar inom sälj är van vid hårda mål för bland annat skapade opportunities, stängda affärer och ibland till och med antal samtal på en dag. För marknad är det idag fortfarande vanligt att inte ha så konkreta och hårda mål. Ofta är de diffusa som att öka varumärkeskännedom eller bli top-of-mind hos konsumenterna. Självklart är dessa viktiga mål också, men man får inte glömma bort att även ha konkreta mål, som kan brytas ner i mätbara delmål.

Som säljchef kan du se marknadsavdelningen som din leverantör av leads. Ditt jobb är att stänga affärer efter att marknad har värmt upp konsumenterna och gjort de mer redo för ditt säljsamtal. Om du, som många företag idag, inte arbetar tätt ihop med marknad, blir detta genast rätt svårt. Om din “leverantör” inte vet vad du vill ha och vilka krav du har på dina leads, hur ska de då kunna leverera?

Vad är ett SLA mellan sälj och marknad?

Tänk om marknad skulle leverera exakt de leads du och dina säljare behöver för att stänga affärer? Ett SLA hjälper er att nå dit. Kort och gott är det ett avtal, där både sälj och marknad enats om vad som ska levereras, hur och även kvaliteten på det som levereras. Ni får ner kraven skriftligt och alla parter vet förväntningarna. 

Ett SLA hjälper er att vara på samma plan, speciellt med definitioner som ofta kan skilja sig mellan företag och individer om det inte är tydligt kommunicerat och specificerat. En viktig definition är på “ett bra lead”. Är det de största företaget, inom en viss vertikal, någon med en specifik titel? Genom att tillsammans definiera vad ett lead är och ännu viktigare, vad ett BRA lead är, kan ni tillsammans jobba mot samma mål och öka antalet stängda affärer. 

Med ett tydligt SLA mellan sälj och marknad blir ni partners istället för två separata avdelningar som inte jobbar mot samma mål. Dessutom ger ett SLA en tydlig kravställning på marknad, vad de ska leverera och kvaliteten på det som levereras. Marknad får därmed tydligare mål och ni på sälj får bättre och varmare leads (när marknad väl levererar). Som ordspråket “teamwork makes dreamwork”, när sälj och marknad jobbar tillsammans och tätt ihop, kommer ni snart se bättre resultat i kronor och ören.

Sammanfattning

Ett SLA mellan sälj och marknad är ett avtal där kravställning på leverans mellan avdelningarna upprättas. Marknadsavdelningen får krav på vilka typer av leads som ska levereras och hur och sälj får i sin tur bättre leads att stänga affärer på.

Att sälj och marknad jobbar tätt ihop är en av grundpelarna i inbound marketing. I slutändan ska ni jobba tillsammans mot att stänga fler affärer. Vill du ha fler tips på hur ni kan skapa affärer? Ladda ner vår guide! 

LADDA NER GUIDEN MED TIPS FÖR ÖKADE B2B-AFFÄRER

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.