Skip to content

5 saker att tänka på för att sökmotoroptimera företagets blogg

2 mins read

Visst kan man bara spekulera i vad en marknadschef drömmer om på natten år 2019, men en första plats på Googles resultatsida är nog ingen alltför vågad gissning. Framför allt en placering som man inte behöver betala för. Blogginlägg kan vara ett enkelt sätt att nå dit, och i denna artikel berättar vi hur du bör tänka när du vill sökmotoroptimera bloggen.

Förr handlade en stor del av arbetet kring sökmotoroptimering mycket om meta-keywords. Idag tar sökmotorerna hänsyn till nästan alla aspekter som en besökare kan uppleva på sidan. Rubriksättning, synonymer, inlänkar, inlänkarnas relevans, och till och med språket. 

Nyckelord är fortfarande "key"

Sedan Googles genomslag har nyckelordens betydelse framhållits. Kanske i så hög grad att många marknadschefer inte längre tänker på det. Under tiden har Googles algoritmer utvecklats och börjat förstå sammanhang och synonymer.

Konsekvensen? Helt plötsligt pratas det inte lika mycket kring nyckelord på marknadsavdelningen. Faktum är att den överordnade betydelsen av nyckelordet är lika viktig idag som för några år sedan. Nyckelordet ska finnas med i titeln på en sida. 

Vid sidan om själva innehållet är title-taggen en webbsidas näst viktigaste innehållsbit. Vill man få extra effekt, bör title-taggen starta med nyckelordet, ju längre bak ordet placeras i titeln desto större signaler skickar man till Google att ordet inte är det viktigaste i innehållet. 

Förutom i sidans titel bör nyckelordet finnas med i en så kallad H1 tag. De vanligaste publiceringssystemen ser automatiskt till att huvudrubriken på sidan visas som en H1 tag.

En tumregel för H-taggarna är som följer:

  • Title (mellan 50-60 tecken)
  • H1 (Headline 1) - används inte mer än en gång per sida
  • H2-H6 (Headline 2-6) - så många som krävs, men H2 delar upp innehållet på sidan på bästa sätt

Sist, men inte minst, bör nyckelordet upprepas ett flertal gånger i artikeln. Om det upprepas oftare än andra ord, tolkar sökmotorerna det som att det är det viktigaste ordet på sidan. Med detta sagt ska ordet inte upprepas i all oändlighet. Kontexten är fortfarande viktig. 

Satsa på long tail istället för short tail

Sökmotorerna har blivit allt bättre på att svara på regelrätta frågor. Trenden mot allt längre sökfraser är också väldigt tydlig. Detta innebär att bloggartiklar i allt större grad bör byggas kring nyckelfraser och inte enbart ett eller två nyckelord. 

Detta kallas long tail nyckelord, eller på svenska "nyckelfraser".

Google förstår synonymer

En stor framsteg som sökmotorerna har tagit de senaste åren är en ökad förståelse för synonymer. Det går alltså att både skriva om "topp" till "t-shirt", så länge man har sett till att täcka det ordet som man vill rankas för flera gånger.

Effekten som infann sig med denna utveckling kring synonymer är att det numera är enklare att skriva för läsaren. Och det blir enklare för läsaren att förstå en text.

Enkelt, tydligt och korrekt språk 

Användarupplevelsen är viktigt för Google. Så artikelförfattaren bör lägga krut på att skriva innehåll med ett enkelt och tydligt språk som är korrekt. Allt detta underlättar läsförståelsen, läsaren stannar längre på sidan och scrollar sig ner till botten av sidan, där det går att placera en så kallad call-to-action (CTA). Detta är en knapp som leder läsaren vidare. Vi har en CTA längst ner i detta blogginlägg. 

En fråga som går hand i hand med detta gäller hur lång en bloggartikel bör vara.

Svaret på frågan är ett härligt "Det beror på". 

Vissa experter förespråkar en längd kring 1000 - 1500 ord, men sanningen är att en artikel bör vara exakt så lång som den behöver vara för att besvara användarens fråga. En annan faktor som behöver tas hänsyn till hur långa texter mottagaren (buyer personan) vill läsa. Samt hur lång tid artikelförfattaren behöver för att förklara ett sammanhang.

Interna och externa länkar

Google har byggt hela sin framgång kring att skapa sammanhang på webben. Bloggartiklar som länkar till annat innehåll inom samma domän signalerar för sökmotorn att webbplatsen bör indexeras i detta sammanhang.

Att locka länkar från andra webbplatser är kanske ännu viktigare för att bygga auktoritet kring ett blogginlägg. Därför kan det aldrig skada att länka till en partner/underleverantör eller företag som man gjort ett projekt för och be om en så kallad "backlink". 

Mycket har förändrats inom sökmotoroptimering, men fortfarande är nyckelord viktigast. Dessa byggs helst av flera ord, samtidigt som man kan sikta på att jobba med synonymer för att skapa en härlig upplevelse för läsaren. 

Vill du veta mer om SEO och de senaste trenderna? Ladda ner vår guide!

SEO-Guide