Skip to content

Hvad er en god åbningsrate og klikrate for et B2B-nyhedsbrev?

2 mins read

Hvor mange læser egentlig mit nyhedsbrev? Det spørgsmål vil de fleste B2B-virksomheder stille sig selv på et eller andet tidspunkt.

Når man skal vurdere effekten af sit nyhedsbrev, er åbningsraten (altså andelen af modtagere, der har åbnet mailen) og klikraten (andelen af modtagere, der har klikket på links i nyhedsbrevet) udmærkede målepunkter.

Men hvor høje skal åbningsraterne og klikraterne så være, før de er gode?

Det er der ikke noget entydigt svar på, men vi kan godt få en fornemmelse, for der er lavet en række statistikker på netop dette. Blandt andet Mailchimps Email Marketing Benchmark, der tager udgangspunkt i mailstatistikkerne fra virksomheder i alle størrelser og på tværs af brancher:

Industri Open Click
Landbrug og fødevarer 24,71% 2.98%
Arkitektur og konstruktion 24.78% 2.09%
Forretning og finans 20.97% 2.73%
Computer og elektronik 20.87% 2.16%
Konstruktion 22.10% 1.95%
Konsultentforretning 19.54% 2.26%
Kreative services 22.41% 2.61%
eCommerce 16.75% 2.32%
Uddannelse 22.00% 2.63%
Forsikring 21.56% 2.11%
Retsvæsen 22.49% 2.11%
Fabrik 21.74% 2.33%
Marketing og reklame 17.81% 1.92%
Medier og forlag 22.14% 4.70%
Non-profit 24.98% 2.98%
Services 20.89% 2.47%
PR 20.17% 1.64%
Ejendomsmægler 20.84% 2.47%
Rekruttering 20.73% 2.18%
Detail 20.96% 2.50%
Sociale netværk og online communities 21.71% 3.33%
Software 20.95% 2.29%
Andet 23.06% 2.76%

Kilde: Mailchimp Email Marketing Benchmarks, december 2017

Et hurtig blik ned over tallene viser, at den gennemsnitlige åbningsrate typisk ligger et sted imellem 16 % og 25 %, imens den gennemsnitlige klikrate varierer imellem 1,6 % og 4,7 %.

HubSpot har foretaget et lignende studie der viste, at B2B-virksomheder på tværs af brancher havde åbningsrater, der lå imellem 28 % og 32 % samt klikrater, der lå imellem 2,9 % - 6 %.

Det er alt sammen meget fint, men husk:

Tag e-mailstatistikker med et gran salt

Statistikkerne er ganske nyttige som retningslinjer for, hvordan dit nyhedsbrev bør performe. Men som det ofte er med statistikker, fortæller de kun den halve historie.

Mailchimps statistik skelner for eksempel ikke imellem B2C og B2B-virksomheder. Det er ærgerligt, for det gør unægteligt en kæmpe forskel for dit nyhedsbrev, om du sælger tandpasta eller avanceret netværkssoftware.

Statistikkerne skelner heller ikke imellem nyhedsbreve og andre typer emails – for eksempel tilbudsmails, flowmails eller automatiske ”nu er der nyt på bloggen”-notifikationer.

Endelig kan de reelle åbningsrater være højere, end tallene viser. Nogle mailklienter – for eksempel Mac Mail – giver modtageren mulighed for at læse mailen i et preview uden nogensinde at åbne den rigtigt. Enkelte mailklienter blokerer desuden grafik og billeder i mails, og hvis ikke modtageren selv trykker ”vis billeder”, giver det problemer: Dit mailudsendelsessystem måler nemlig åbningsraten ud fra, om billederne er blevet indlæst af mailklienten.

Vil du have flere gode idéer til at blive mere synlig på nettet? Så få vores  guide til indholdsdistribution i inbound marketing lige her.

Tænk på relevans

Hvor højt, du bør sigte, afhænger af en række faktorer – især hvor homogen, din målgruppe er. Hvis du for eksempel sælger til tre vidt forskellige kundetyper, som har fundamentalt forskellige informationsbehov, kan det være vanskeligt, hvis ikke umuligt, at ramme alle med ét nyhedsbrev.

Det problem kan afhjælpes ved at segmentere nyhedsbrevet og sende flere forskellige udgaver af sted hver gang. Men det betyder selvsagt også, at du skal bruge flere ressourcer på dit nyhedsbrev. Derfor giver det for nogle virksomheder mere mening at udsende ét generelt nyhedsbrev og acceptere lidt lavere åbnings- og klikrater.

Husk strategien

Det er uomtvisteligt vigtigt at måle dit nyhedsbrevs performance, og her er åbningsraten og klikraten gyldne nøgletal. Men tallene har ingen relevans, medmindre du har et klart mål for, hvorfor du vil have folk til at læse dit nyhedsbrev. Skal det generere flere kunder? Skabe mersalg? Give tilfredse kunder?

Det må aldrig blive sådan, at du laver nyhedsbreve for nyhedsbrevenes skyld og jagter KPI'er, som ikke giver nogen værdi for din virksomhed. Derfor er det altid godt at holde dine KPIer op imod din overordnede strategi.


Guide til strategi for inbound salg og marketing CTA