Skip to content

Hvorfor er HubSpot det rigtige valg for min virksomhed?

3 mins read

Lad os bare slå det fast med det samme: Det er slet ikke sikkert, at HubSpot er det rigtige valg for dig. HubSpot er en virkelig kraftfuld marketing automation-platform, men som alle andre værktøjer handler det mindst lige så meget om ham, der svinger hammeren, som om hammerens tyngde.

Det vender vi tilbage til, men lad os starte med at se lidt på, hvorfor HubSpot indtil videre har vist sig at være det rigtige valg for tusindvis af virksomheder verden over.

Det handler i udpræget grad om den vision, som HubSpot er grundlagt på. Da Brian Halligan og Dharmesh Shah mødte hinanden i Boston i 2004, fandt de sammen over en forkærlighed for belgisk øl og en drøm om at ændre måden, virksomheder markedsfører sig på. Gøre markedsføringen mere menneskelig og lade den udspille sig på kundernes præmisser.

De grundlagde HubSpot på en erkendelse af, at kunderne har ændret sig. Kunderne søger viden og uddanner sig selv til at træffe en god beslutning. De vil ikke sælges noget - de vil selv købe. 

HubSpot er designet til moderne købsadfærd

Der var tale om en fundamental ændring. Fra push til pull. Fra kold kanvas til leadgenerering gennem værdifuldt indhold. Halligan navngav den nye tilgang inbound marketing, og formålet med HubSpot blev at understøtte virksomheder i at arbejde ”inbound”: Tiltrække trafik til deres website, konvertere trafikken til leads og varme disse leads op til at blive kunder gennem lead nurturing.

Effektiv leadgenerering er den lige vej til nye kunder, men hvordan gør man i  praksis? Få svar på det i vores guide med 27 tips til leadgenerering her.

HubSpot er altså designet med kundernes købsadfærd for øje, og det er en af de vigtigste grunde til, at så mange virksomheder har stor succes med inbound marketing og HubSpot.

Hvem er HubSpot rigtigt for?

Hubspot er udviklet til små- og mellemstore B2B-virksomheder, og det er også i dette segment, vi særligt ser HubSpot have værdi.

Vi arbejder primært med teknisk tunge eller vidensbaserede B2B-virksomheder, hvilket naturligvis farver vores syn på tingene, for der er også masser af eksempler på virksomheder uden for segmentet, som har succes med HubSpot.

Så med det forbehold taget: Her er – med vores øjne - 5 af de vigtigste fællestræk ved de virksomheder, der vil have glæde af HubSpot.

1. Et komplekst – og nogle gange dyrt – produkt

Jo mere kunden har brug for at vide, inden han træffer en købsbeslutning, desto mere relevant er inbound marketing som metodik og HubSpot som værktøj.

Inbound marketing handler meget om uddanne kunden og hjælpe ham med at afdække sit behov og forstå værdien af din løsning.  Basalt set give de bedste svar på alle de spørgsmål, som kunden har brug for at få svar på, inden han er klar til at købe.

2. En kompleks - og ofte lang – købsproces

Mange B2B-virksomheder arbejder med lange købsprocesser – ofte over seks måneder – og i den periode kan det være en udfordring manuelt at skulle servicere alle potentielle kunder med relevant information til rette tid.

Det kan en marketing automation-platform som HubSpot hjælpe med, fordi den giver dig mulighed for at opsætte automatiserede e-mail worksflows, som serverer det rigtige indhold for kunden, når han udviser interesse for det.

Et eksempel: Et lead besøger en af dine produktsider på websitet, og indikerer dermed en vis interesse for  produktet. Du kan lave et e-mail workflow, som betyder, at leadet kort efter modtager en mail med en kundecase på netop det produkt. Kender du også leadets branche eller rolle i virksomheden,  kan du skræddersy mailen til at være ekstra relevant for ham.

At få succes med inbound salg kræver en god marketing automation-platform og  et velsmurt CRM-system, og på begge fronter er HubSpot frontløberen. Få  salgschefens guide til HubSpot her.

3. Et ønske om at blive set som ekspert

Benzinen på inbound marketing-motoren er indhold – content marketing, om man vil. Indhold, der inspirerer og uddanner målgruppen, og som giver dig mulighed for at profilere dig som ekspert på dit felt ved at dele ud af din viden.

Mange virksomheder har et mål om at blive set som sparringspartner frem for blot leverandør, og content marketing er en måde at erstatte ord med handling og vise, at man er ekspert – fremfor blot at påstå det.

Er du omvendt meget tilbageholden med at dele din viden og indsigt, vil det være svært at få succes med inbound marketing, fordi du ikke vil kunne lave indhold, som bliver interessant nok for målgruppen.

4. En smal målgruppe

Inbound marketing er i sin essens det modsatte af at skyde med spredehagl efter en stor, diffus målgruppe. Det handler om at tiltrække en smal, veldefineret målgruppe, og det er meget ofte tilfældet for specialiserede B2B-virksomheder. 

HubSpot er bygget til at understøtte denne måde at arbejde på, og det kommer sig blandt andet til udtryk i muligheden for at personalisere budskaber, fordi værktøjet gør det nemt at segmentere din målgruppe på alle leder og kanter. Det kan du eksempelvis udnytte til at vise call-to-actions, der er målrettet dit leads branche, stadie i købsrejsen eller lignende. 

5. Vækst som en målsætning

Inbound marketing og HubSpot kræver en investering – både i tid og i penge. Hvis man er tilfreds med status quo og generelt betragter marketing som en lidt irriterende udgift, man har, fordi ”det skal man jo”, så er det tvivlsomt, om inbound marketing er den rigtige vej at gå.

Man skal investere i HubSpot, fordi man har et mål om at skabe vækst og ser forbedret leadgenerering som et middel til målet.

HubSpot er rigtigt for dig, hvis…. 

Så det korte af det lange er: Hvis du har en specialiseret B2B-virksomhed med et relativt komplekst produkt og et behov for at uddanne kunden til at forstå produktet og træffe den rigtige købsbeslutning, så er inbound marketing en oplagt vej at gå. Ikke mindst fordi metodikken er tilrettelagt efter den måde, folk køber på i dag.

Hvis du samtidig har behov for at leve op til nogle vækstmål og kan se idéen i at investere i marketing for opbygge et stærkt brand og en velsmurt leadgenereringsmotor, så er der stor sandsynlighed for, at inbound marketing og HubSpot vil være et rigtig godt valg for dig.

Marketingchefens guide til HubSpot CTA