Skip to content

3 steg til et effektivt smarketing møte

2 mins read

For å kunne få til et tett samarbeid mellom markedsavdelingen og salgsavdelingen er dere nødt til å ha felles mål og klare oppgaver for hvordan dere skal komme dere dit. Minst like viktig er det å ha gode rutiner som sikrer fremgang – som regelmessige møter. Det er slik du gjennomfører ordentlig effektive smarketing møter.


Et samarbeid mellom to avdelinger fungerer ikke optimalt av seg selv, det kreves vedlikehold, systemer og rutiner. Skal salgsavdelingen i din bedrift klare å samarbeide tett med markedsføringsavdelingen er det derfor lurt å ha jevnlige smarketing møter.

Smarketing møter går rett og slett ut på å samle noen personer fra salgsavdelingen og noen personer fra markedsavdelingen, diskutere problemer og samarbeide om å komme frem til løsninger. Dette er en essensiell del av sales enablement.


Les mer: Hvordan henger inbound marketing og inbound salg sammen?


 

For å komme frem til en sales enablement-strategi må de to avdelingene først bli enige om mål og personas samt definere en SLA (service level agreement). Etter at dette grunnlaget er lagt bør det holdes møter med jevne mellomrom for å sørge for at begge avdelingene gjør jobben sin og beveger seg i samme retning.

Men hvordan får du alle til å bidra til effektive møter? Her er tre steg for hvordan du kan gå frem:

New call-to-action

Slik blir smarketing møtene mer effektive

Dette er møtene som skal bygge tillit og respekt mellom de to avdelingene. Legg derfor til rette for suksessfulle møter slik at samarbeidet kan bli så bra som mulig.


1) Inviter de rette menneskene og kun de menneskene du faktisk behøver

Smarketing møter bør bestå av mennesker med ulike ansvarsområder, men som likevel behøver hverandre for å få ting gjort gjennom å planlegge, løse problemer, ta felles beslutninger og analysere resultatene og fremgangen for et spesifikt prosjekt.

Vær likevel nøye med hvem du velger å invitere til møtet. Generelt sett viser studier at i møter med mer enn 10 personer minsker produktiviteten. Fordi møtet har som formål å løse problemer vil det også være enklere å få fremgang dersom det ikke er altfor mange deltakere i diskusjonen.

Så hvem er det som bør være med? De som deltar på smarketing møter bør være personer som faktisk kan løse problemene dere diskuterer. Også de som har innsikt i nåværende utfordringer bør inviteres.

For å unngå at det blir for mange i møtet kan du begynne med å fjerne ledelsen fra møteinnkallelsen. Deres tilstedeværelse kan nemlig hindre andre fra å tørre å snakke åpent om problemer og utfordringer. En annen måte å holde deltakerlisten i sjakk på er å variere møtedeltakerne fra gang til gang.

sales-close-deal-business

2) Finn et regelmessig tidspunkt som passer for alle

Det er viktig at alle blir enige om hvor ofte dere skal møtes før dere implementerer smarketing møter. Kanskje passer det å møtes hver andre uke eller bare én gang i måneden?

Pass på at dere møtes minst én gang hver måned. Blir det sjeldnere enn det vil dere raskt komme ut av den gode flyten. En mulighet er å møtes fast annenhver uke og i tillegg ha et ekstra møte hver måned eller hvert kvartal hvor dere diskuterer andre temaer, analyserer og diskuterer fremgangen samt feirer de små seirene på veien.  

3) Fokuser på å løse problemer

Selv om dere kan ha noen møter i blant hvor dere trekker frem de bra tingene som har blitt gjort, bør selve smarketing møtet fokusere på én ting: å løse problemer. Smarketing møtene skal rett og slett være et sted hvor dere kan snakke om de tingene som ikke fungerer så bra og komme frem til ideer for å løse dem.

Dette skal være møter hvor de aktuelle interessentene kommer sammen for å takle konkrete problemer og agendaen kan være så enkel som dette:

  • Identifisere problemer med nåværende mål og tiltak
  • Idemyldre løsninger
  • Bli enige om oppgaver som skal gjennomføres før neste møte og hvem som er ansvarlig

Forsøk å løse så mange problemer dere rekker på den tiden dere har satt av. Husk at møtene skal være et kreativt sted hvor alle får ytre sin mening og hvor alle ideer blir satt pris på – uansett hvor gærne de kanskje høres ut.

Ønsker du å lære enda mer om hvordan marked og salg bedre kan samarbeide? Ta en tur innom vårt frokostseminar, da vel!

last ned gratis mal til ditt neste salgsmøte