Skip to content

Dette kan du få ut av HubSpots Operations Hub

3 mins read

Bryter du ned siloene mellom markeds-, salgs- og serviceavdelingen kan du få store fordeler og sømløse prosesser i bedriften. HubSpots Operations Hub er verktøyet som hjelper deg med dette.

Det har blitt enkelt å starte opp en bedrift, men også tilsvarende vanskelig å skalere den. Vekst innebærer ofte en kompleksitet som gjør det vanskelig å opprettholde en jevn fremdrift og effektivitet i det daglige arbeidet. Dette er mye av grunnen til at HubSpot har lansert Operations Hub – et nytt produkt som gjøre det enklere å håndtere alle prosesser og systemer som markedsføring, salg og kundeservice bruker.

Operations Hub skiller seg fra de andre «hubene» (Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub og CMS Hub) ved at den ikke utretter så mye på egenhånd, men har som formål å gjøre de andre hubene bedre. Vi kan kalle det en solid midtbanespiller som knytter laget sammen og serverer spissene med gode pasninger.

Operations Hub er utviklet for å forene markedsføring, salg og kundeservice rundt et «single source of truth»-datasett i HubSpot ved å sikre enklere system-integrasjoner, kraftigere automatisering og bedre datakvalitet. Operations Hubs målgruppe er, som navnet tilsier, firmaets «operasjonsteam». Altså menneskene som jobber med interne prosesser. Ofte referert til som RevOps eller revenue operations (inntektsoperasjoner).

Også selskaper som ikke har en egen avdeling som jobber direkte med interne prosesser på denne måten, kan dra nytte av Operations Hub. Hvis du jobber med prosesser som går på tvers av markedsføring, salg og kundeservice, eller har et mål om å bryte ned siloene mellom disse avdelingene, vil Operations Hub kunne gjøre hverdagen enklere.

VI HJELPER DEG MED INBOUND MARKETING TA KONTAKT

Dette er funksjonene i Operations Hub

Funksjonene i Operations Hub faller inn under tre hovedkategorier: Datasynkronisering, datakvalitetsstyring og programmerbar automatisering.

Datasynkronisering

En gjennomsnittlig mellomstor bedrift bruker omtrent 137 forskjellige programvarer i den daglige driften.

Mange av disse systemene er avhengige av å kunne utveksle informasjon seg imellom for å fungere som tiltenkt. Dette er tidkrevende og kan ofte være en kilde til diverse feilkoder. Derfor har HubSpot nå bakt integrasjoner mellom HubSpot og en rekke populære verktøy direkte inn i plattformen – for eksempel Google Kontakter, Dynamics og Zendesk.

 

 

Disse løsningene kommer blant annet med toveis-synkronisering, historisk synkronisering, kartlegging av egendefinerte datafelt og full fleksibilitet til å velge hvilke data som skal synkroniseres. Dette er med andre ord en så kraftig motor at den vanligvis ville vært svært dyr dersom du skulle bygget den selv eller brukt tredjepartsverktøy.

Datasynkronisering av standardfelt er inkludert i gratisversjonen slik at du kan begynne å bruke den med en gang. Hvis du ønsker å synkronisere dine egne tilpassede datafelter, trenger du Operations Hub Starter for 50 dollar i måneden (ca. 450 NOK). Dette er riktignok god valuta for pengene.

Datasynkronisering mellom noen av de mest populære CRM-systemene vil være spesielt relevante for mange bedrifter, da det er en relativt kompleks integrasjon. I den første utgaven av Operations Hub (april 2021) kan kun data om kontakter synkroniseres, noe som ikke helt står for en fullskala CRM-integrasjon, men ifølge HubSpots blir synkronisering av data på «Company» og «Deal»-nivå lagt til i løpet av 2021.

Datakvalitetsstyring

Fornavn med liten forbokstaver tar seg ikke så godt ut i personlige e-poster, og feilformatert telefonnummer eller postnummer skaper unødvendig oppryddingsarbeid.


Datakvalitet er avgjørende både for å kunne skape en helhetlig kundereise for kundene dine og for å kunne jobbe effektivt internt. Operations Hub gir deg tilgang til en rekke dataformateringsmuligheter i workflows, slik at du kan automatisere alt sammen. Det mest åpenbare bruksscenariet er å justere navn, tall og lignende, men du kan for eksempel også multiplisere eller dele et tall, trekke fra eller legge til tid og justere datoformater for å nevne noen av funksjonene.

Hvis du vil sette datahåndteringen din på autopilot og sikre god og jevn datakvalitet, er Operations Hub Pro virkelig verdt å vurdere. Prisen for dette ligger på 800 dollar i måneden (ca. 6 800 NOK).

Programmerbar automatisering

Workflows i HubSpot gir deg tilgang til en rekke forhåndsdefinerte handlinger som du kan bruke. Her er det er mer enn nok funksjonalitet til generell bruk i markedsføring og salg, i tillegg til at det hjelper deg med å gjøre mange ting smartere. Men hva om du ikke var begrenset av handlingene som er tilgjengelige i HubSpot og kan lage dine egne? Dette er nettopp tilfellet med Operations Hub, som introduserer tre typer «programmerbar automatisering»:

  • Tilpassede kodehandlinger i workflows
  • Webhook-handlinger i workflows
  • Tilpassede kodehandlinger i chatbots

Programmerbar automatisering er en av de funksjonene som best kan beskrives med «kun fantasien setter grenser». Ved hjelp av JavaScript kan du kode handlinger som henter data fra andre systemer, importerer dem til HubSpot, behandler dem med HubSpot-dataene dine, og lager en output som du kan bruke i markedsføring, salg og kundeservice.

Dette blir mulig litt abstrakt, så for å gi fantasien noe mer håndfast å jobbe med, er dette noen eksempler på hva du kan gjøre med programmerbar automatisering:

  • Bruk tredjepartsdata for å komplementere dataene du har i HubSpot på kontakter og bedrifter. For eksempel: Bruk en egendefinert kodehandling for å opprette et oppslag i en ekstern firmadatabase for å få kontaktene dine automatisk tilknyttet riktig bedrift eller legge til mer informasjon om bedriften i databasen.
  • Bruk data fra eksterne systemer eller databaser som parametere i leadscoringen, slik at du holder fokuset rettet mot de leadsene som er mest relevante.
  • Automatiser fornyelse av kundeavtaler. Når en avtale er signert, kan du automatisk opprette en ny avtale i fremtiden og tilpasse den etter eget ønske.
  • Når nye kontakter har fylt ut et skjema kan du bruke en tilpasset kodehandling for å validere e-postadressen mot en ekstern database som Kickbox for å sikre en velfungerende e-postliste.
  • Lag et henvisningsprogram og få full oversikt over hvor mange henvisninger hver av kontaktene dine har opprettet. Les mer om dette i denne artikkelen skrevet av HubSpot Senior Solutions Engineer, Jack Coldrick.

Programmerbar automatisering er en del av Operations Hub Pro.

Kom i gang med Operations Hub

Hvis  du allerede har integrert HubSpot med noen av systemene som er på datasynkroniseringen av HubSpot-listener det et opplagt valg å bruke Operations Hub (enten gratis- eller i Starter-versjonen) for å oppdatere data på kontaktene dine.

Hvis du og kollegene dine bruker tid på å vedlikeholde og oppdatere data i HubSpot, er det også fornuftig å se nærmere på hvordan Operations Hub Pro kan optimalisere prosessene dine og åpne for nye muligheter for å skalere bedriften din gjennom intelligent automatisering.

New call-to-action