Skip to content

Hvorfor Velge HubSpot Service Hub? | Avidly Norge Blogg

2 mins read

Endret forbrukeratferd, som for eksempel behovet for en mer menneskelig kontakt med bedrifter, øker betydningen av kundeservice og gode kundeopplevelser.

Tiden er inne for å ta en gjennomgang av hvilke verktøy du bruker for å behandle henvendelser fra kundene dine og undersøke hvordan kundeserviceavdelingen samarbeider med andre viktige avdelinger som markedsføring og salg. Hvis disse avdelingene ikke jobber tett sammen, vil det gå utover kundeopplevelsen.

Bli bedre kjent med HubSpot Service Hub. I denne artikkelen vil vi diskutere om Service Hub er riktig for din virksomhet, hvilke problemer verktøyet kan løse og hvordan resultater du kan forvente når du har implementert det.

 

Hva er Service Hub?

Kjernen i HubSpots Service Hub er en kundeserviceprogramvare som hjelper deg med å ivareta kunderelasjonene dine og jobbe mer effektivt. Selv om du får tilgang på mange av de samme verktøyene som med andre programvarer er det en stor fordel av Service Hub kan integreres med CRM-systemet ditt, slik at alle avdelinger er koblet sammen på en smidig måte.

Service Hub interface

<Credit: HubSpot>

Når salgs-, markedsførings- og serviceplattformene dine er knyttet sammen på denne måten vil du kunne administrere hele kundeopplevelsen og ikke bare fokusere på ett isolert problem. Til syvende og sist vil dette gjøre kundene dine mer fornøyde og gi økte inntekter. 

Før vi går mer inn på alle problemene Service Hub kan løse tar vi en titt på hvem som bør bruke Service Hub.

Er Service Hub det rette for deg?

HubSpot er spesielt godt egnet for bedrifter som vokser og passer for alt fra enkeltmannsforetak til bedrifter med 500 ansatte. Med HubSpots mange ulike abonnementer får du et verktøy som vokser med deg. 

For deg som jobber alene vil HubSpots startpakke være til størst nytte. Det er det billigste alternativet, men gir likevel verdifulle verktøy for virksomheten din.

Etter hvert som virksomheten din vokser kan du fortsette å oppgradere til forskjellige nivåer som vil tjene deg bedre. Det betyr at du kanf fortsette å bruke plattformen - også når du vokser. 

Service Hub er passer bra for alle selskaper med under 500 ansatte som ønsker å skalere virksomheten og prosessene sine på en mest mulig sømløs måte. Det er imidlertid ikke ideelt for store bedrifter som Nike eller Apple, som sannsynligvis allerede har et egenutviklet system.

Hvilke problemer kan Service Hub løse?

Nå som vi har avgrenset hvem som vil ha størst nytte av HubSpot Service Hub tar vi en nærmere titt på noen grunnleggende problemer programvaren kan løse.

Manglende samarbeid og utbrenthet blant de ansatte

På grunn av at Service Hub er integrert med deres CRM-system slipper salgs-, markedsførings- og serviceteamene dine å bruke andre plattformer. Det er en fordel fordi det å bruke mange ulike plattformer kan føre til mye frustrasjon på tvers av avdelinger. Med en smidligere løsning vil produktiviteten og kommunikasjonen i teamet forbedres betraktelig fordi alle har tilgang på samme informasjon.

Tapte inntektsmuligheter

72 % av kundene dine forventer at de som jobber med kundeservice skal vite om deres tidligere henvendelser og kontaktr med selskapet ditt. Dette er det bare mulig å oppnå hvis avdelingene dine jobber godt sammen. HubSpot kobler kundeservice sammen med resten av selskapet ditt for å gi mer innsikt i mersalgsmuligheter og bedre løse problemer for kunder som ikke er fornøyde. 

Denne forbindelsen er avgjørende. Sjansen for at forbrukere velger å kjøpe tjenester av andre på grunn av en dårlig opplevelse er så høy som 80 %.

Hva kan du forvente etter implementeringen av Service Hub?

Mer fornøyde kunder

Når du har løst problemene vi har nevnt ovenfor kan du forvente en mer fornøyde kunder. Med informasjonen du har om deres erfaringer med virksomheten vil du kunne sette deg inn i deres problemer og være bedre rustet til å løse dem.

Økt omsetning

Hvis kundene dine føler seg verdsatt, vil de være mer komfortable med å kjøpe fra deg, noe som øker omsetningen din. Du får også muligheten til å øke omsetningen gjennom mersalg, kryssalg og fornyelser fordi du har all informasjonen du trenger på ett sted.

Økt effektivitet

Å ha et sømløst system for markedsføring, salg og kundeservice vil optimalisere hvordan du bruker tiden og energien din. 

Ifølge HubSpots Justin Grazi er responstiden for kundeservice 8,35 ganger kortere når hvert enkelt HubSpot-produkt er aktivert. Når du har fire nøkkelfunksjoner aktivert, er svarprosenten 44 % raskere enn hvis du bare har én funksjon. 

På toppen av det hele, på Pro- og Enterprise-nivåene i HubSpot, vil du oppleve en 10 % eller mer løsningsrate på henvendelser til kundeservice etter 10 måneders bruk av programvaren.

Finn ut hvordan virksomheten din kan dra nytte av Service Hub

Service Hub er et kraftig verktøy for små og mellomstore bedrifter i vekst. 

Hvis du er interessert i å finne ut hvordan virksomheten din kan dra nytte av Service Hub, kan du kontakte en av våre spesialister i dag. Vi diskuterer gjerne mulighetene dine med deg.

Kontakt oss