Skip to content

De største fallgruvene for markedsføringsbudsjettet ditt

2 mins read

En av markedssjefens viktigste arbeidsoppgaver er å vise ledelsen hvilken verdi markedsaktivitetene avdelingen gjennomfører gir tilbake til selskapet. Dette kan være en tidkrevende oppgave, spesielt dersom du har gått i en av disse vanlige fellene.

 

Uten en god strategi kan markedsaktivitetene du gjennomfører vise seg å ha lite effekt og det kan bli vanskelig å overbevise ledelsen om at tiltakene du har iverksatt gir den avkastningen de har blitt forespeilet. Dette kan resultere i at ledelsen anser markedsaktivitetene som svært kostbare og lite lønnsomme.

 

I denne artikkelen går vi gjennom noen av de mest vanlige feilene markedsavdelingen gjør og tilbyr en god løsning på problemet.

For mange programvarer

Mange selskaper betaler for flere programmer enn de har behov for. Dette gir unødvendig høye utgifter, men bidrar også til at rapporteringsarbeidet blir manuelt og potensielt svært tidkrevende.

 

HubSpot er en av flere plattformer som forenkler dette arbeidet betraktelig. Plattformen bruker du til å knytte alle dine systemer og verktøy sammen, slik at du får en sømløs brukeropplevelse.

 

Plattformen er et spesielt godt verktøy for salgs- og markedsavdelingen fordi det har en åpen API og dermed lar seg integrere med en rekke andre programvarer, verktøy og plattformer. I tillegg har HubSpot velutviklede automatiseringsverktøy for å forenkle alt fra utsendelse av informasjon og oppfølging av prospekter og kunder til rapportering og analyse.

 

Ved å bruke en slik plattform for å sammenstille informasjonen du samler inn og automatisere rapporteringsarbeidet med brukervennlige dashbord blir det enklere for deg å vise verdien av aktivistene avdelingen din gjennomfører. Når du sparer tid og får mer oversikt kan du bruke overskuddet til å forbedre dine prosesser og løfte selskapet til et helt nytt nivå.

 

Les også: Hvilke digitale markedsføringsaktiviteter bør du investere i for best mulig avkastning?

 

Last ned e-bok om KPIer å rapportere på

Budskap som ikke treffer

En av de vanligste årsakene til at markedsaktivitetene ikke gir den ønskede gevinsten er at budskapet ikke er spisset mot din faktiske målgruppe. Det aller første du må gjøre, før du setter i gang med dine planlagte initiativer, er å analysere din målgruppe og opprette en til to personaer.

 

Dersom du jobber mot en persona kan du produsere langt mer spisset kommunikasjon enn du kan dersom du jobber mot en større målgruppe. En persona er en semi-fiktiv person du kan se for deg at du kommuniserer direkte til. Personaen er ofte en størrelse du har konstruert på bakgrunn av intervjuer med dine eksisterende kunder, kvalifisert gjetning og kontinuerlig testing.

 

Til sammenligning kan en målgruppe for eksempel være kvinner i alderen 20 til 30 år bosatt i Trondheim. Dette er en mer åpen kategori som gjør det vanskelig for deg å vite hvilken kommunikasjon som vil treffe mest presist.

 

Vi anbefaler alle selskaper som ikke allerede jobber mer personaer om å begynne med å skape en og teste hvilke resultater dere får når dere retter dere direkte mot denne. Dersom det gir bedre resultater enn du har oppnådd tidligere, vet du hva du kan fokusere på for å sikre at initiativene dine gir høyere fortjeneste.

 

Les også: Slik skriver du innhold som treffer dine personaer

Dårlig samarbeid mellom salg og marked 

Salgs- og markedsavdelingen jobber alltid mot samme mål og er avhengige av hverandre for å nå sine mål. Derfor må alle prosesser i begge disse avdelingene være samkjørte med hverandre. Altfor mange selskaper opererer med salgs- og markedsavdelinger i hver sin silo. Dette kan være en av grunnen til at både salgsavdelingens og markedsavdelingens aktiviteter er mindre lønnsomme enn forventet.

 

Mange selskaper opplever at salgsavdelingen ikke er tilfreds med selskapets markedsaktiviteter. Dette bunner som regel ut i at salgsavdelingen ikke ser sammenhengen mellom aktivitetene markedsavdelingen gjennomfører og inntektene. Ofte henger dette sammen med dårlig kommunikasjon på tvers av avdelingene.

 

Dersom disse to avdelingene skal kunne jobbe tettere og bedre sammen, er de nødt til å få på plass felles mål og en tydelig arbeidsfordeling. På den måten kan dere komme dit hen at samarbeidet ikke bare eksisterer, men fungerer og at forståelsen for hverandres oppgaver er til stede. Dette oppnås med gode rutiner som sikrer fremgang. Dette kan være regelmessige møter, gjerne kalt for smarketing-møter. 

 

Disse møtene går ut på å samle noen personer fra salgsavdelingen og tilsvarende fra markedsavdelingen for å diskutere problemer og samarbeide for å komme frem til gode løsninger som fungerer for begge avdelingene.

 

Les også: 6 måter å få salg og marked til å ro skuta mot vekst

Utdatert teknologi 

Som leder er det ditt ansvar å gå foran som et godt forbilde i en omstillingsprosess. Hvis ikke ditt selskap følger den teknologiske utviklingen vil dere minste konkurransekraft i et digitalt og moderne marked. Bruker dere gammel teknologi som ikke er tids- og ressursbesparende vil du i det lange løp ende med å stå på sidelinjen og se på at konkurrentene krysser målstreken, samme hvor stort markedsbudsjett dere har.

 

Hvordan ligger det an med digitaliseringen i bedriften din? Er dere digitalt modne? Ta testen under så finner du ut av det.

New call-to-action