Skip to content

4 måter du kan forenkle markedsføringen ved hjelp av regneark

2 mins read

Lite ante vi der vi satt i mattetimen hvor mye vi kom til å få bruk for regneark i arbeidslivet. Tall spiller tross alt en veldig viktig rolle i digital markedsføring, og hvordan får du best oversikt over alle disse tallene? Jo, ved hjelp av regneark. Her er fire måter du kan bruke regneark til å forenkle markedsføringen.


Et regneark behøver ikke være skremmende komplisert med tall opp og ned i mente. Begynn enkelt ved å bygge opp oversiktlige dokumenter som gjør det lettere å se hvilke mål dere skal nå, hva slags innhold dere skal publisere eller hvor søkemotoroptimalisert innholdet deres er.

Et tomt regneark kan brukes til så mangt, og det kreves ingen avanserte mattekunnskaper for å få det til. Gjør det forståelig for deg selv og for andre som skal bruke regnearket, så er du på god vei til å forenkle både din egen arbeidshverdag, men også andres.


Slik kan du forenkle markedsføringen ved å bruke regneark

Publiseringskalender for alt av innhold

En mål uten en plan er kun en drøm. Litt klisjé, men likevel veldig sant. For at du skal kunne erobre verden med din content marketing-strategi er det spesielt én ting du må ha på plass (foruten innhold, så klart): en plan for alt innholdet.

Innhold spiller en uvurderlig rolle gjennom hele inbound-metodikken. Faktisk er det helt essensielt at du har godt innhold på plass for å kunne tiltrekke nye besøkende til nettsiden, konvertere besøkende til leads, konvertere leads til kunder og ikke minst gi verdi til eksisterende kunder.

Men en innholdsstrategi løper ikke kontinuerlig av seg selv. Du trenger en klar plan for når alt skal produseres og publiseres, hvem som står for skrivingen av det ulike innholdet og hvem innholdet skrives for, altså hvilken persona innholdet rettes mot, og hvor denne personen befinner seg i kjøpsreisen.

Dersom din content marketing-strategi skal kunne følges av flere enn bare deg, er du rett og slett nødt til å sette opp et felles system som alle involverte kan bruke. En publiseringskalender gjør det enkelt for alle å følge med på hvilke bloggposter som skal ut til enhver tid, samtidig som det gir en god oversikt over hvor mye innhold som må planlegges for at du skal kunne publisere det antallet bloggposter du ønsker i måneden. 

Last ned vår mal for publiseringskalender her – helt gratis. 

Mal for SEO-analyse

Visste du at resultatene på førstesiden i Google får hele 92 % av alle klikkene, mens på side to går trafikken ned med 95 %? Søkemotoroptimalisering (SEO) er en viktig del av din markedsføring, enten du vil det eller ikke.

Før du kaster deg over alle metabeskrivelser, nøkkelord og andre viktige SEO-elementer, kan det være lurt å ta to skritt tilbake og se på hvordan nettsiden deres gjør det i dag. Og hva er vel bedre å bruke enn et regneark?

Sett for eksempel opp en søkeordsanalyse hvor du lager kolonner for hver av disse elementene: nøkkelord, månedlige søk, rangering, vanskelighetsgrad, CPC (cost per click) og fyller inn resultatene du kommer frem til.

 

SEO-analyse-regneark

 

Det samme kan du enkelt gjøre med dine on-page muligheter for optimalisering og for handlingsplanen du kommer frem til basert på resultatene du har fått. Sett opp fem kolonner: tiltak; hvem er ansvarlig for fremdrift?; trenger du hjelp fra noen?; hvordan måler vi suksess?; og når skal dette være på plass?

 

SEO-actio.plan

 

På denne måten får du en god oversikt over hva som må gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være ferdig.

 

Last ned: 4 steg til SEO-analyse og mal for handlingsplan.

Sette SMART-mål

Skal du komme noe sted med markedsføringen din er du nødt til å ha klare mål som er smarte. Med smarte mener vi mål som er spesifikke, målbare, attraktive, relevante og tidsstyrte.

Dette kan eksempelvis være mål for antall besøk i måneden, antall leads per måned og antall kunder i måneden. Hvordan regner du ut disse målene? I et regneark.

I regnearket begynner du å fylle ut ditt overordnede markedsføringsmål og definerer ditt behov: “Jeg trenger flere besøkende på nettsiden”; “Jeg ønsker at flere besøkende skal konvertere til leads”; eller “Jeg ønsker at flere leads konverterer til kunder”.

Basert på ditt behov samt overordnet markedsføringsmål setter du et spesifikt tall for målet du prøver å nå. Dersom du ikke er helt sikker på hva du har som mål kan du jobbe fra toppen og ned for å finne ut hvor mange besøkende du behøver til nettsiden hver måned for å kunne close X antall kunder i måneden.

Skriv deretter ned når du ønsker å nå dette målet, hvor mange timer i uken du har til å arbeide med å nå disse målene og hva som er den største utfordringen når det gjelder å nå dette målet.

 

Smart-mal-markedsforere

Mal for leveranseprosessen

Uavhengig av om bedriftens leveranseprosess er veldig lang og detaljert eller ikke, er det alltid lurt å få den ned svart på hvitt, slik at alle i bedriften følger den samme oppskriften. Dette er perfekt å strukturere i et regneark ettersom regnearket enkelt kan oppdateres til enhver tid og alle kan få en oversikt over innholdet.

Fyll inn så mye informasjon som er fornuftig og relevant, men forsøk å få med hvilke konkrete oppgaver og møter som skal gjennomføres, når i prosjektet de skal gjennomføres, hvem som står ansvarlig og ressurser som kan være hjelpsomme, eksempelvis ulike maler.

 

Mal-for-leveranseprosess

 

Last ned guide for inbound markedsføring og salg