Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

Det är inte lika självklart i vilken kanal en kampanj får störst effekt - något som är målet för alla marknadschefer. Vi har hittat en färsk undersökning från Nordamerika, som kan ge en fingervisning om var konsumenterna konsumerar innehåll och hur länge. 

Undersökningen står Hubspot för och grundar sig på enkätsvar från 3 000 amerikanska respondenter. Resultatet skulle möjligtvis skilja sig något om undersökningen hade genomförts bland svenska konsumenter. Men eftersom USA brukar vara trendsättaren, anser vi detta som en indikation på trender som kommer att märkas i Sverige också. 

Vilka enheter spenderas det mest tid på? 

Många trodde att surfplattor skulle bli en hit när de slog igenom, men det är några år sedan nu. Det är väldigt få som spenderar tid vid sina surfplattor när de surfar, oavsett ålder. Yngre generationer föredrar att surfa på mobilen, och de som är 45 och äldre föredrar datorn. Detta är värt att ha i åtanke när ni producerar ert innehåll - vilken generation försöker ni nå och på vilken enhet spenderar de mest tid? 

what device do you spend the most time on

 

Via vilken kanal konsumeras det mest innehåll?

Enligt undersökning (och föga överraskande) söker de flesta efter information först på Google för att sedan klicka sig vidare. Därför är det viktigt att sökmotoroptimera. Tvåa kommer Facebook där många spenderar mycket tid för att läsa sitt flöde. Längre ned på listan ser vi bloggar, LinkedIn och RSS feed - som inte är lika populära för att hålla sig uppdaterad. 

via vilken kanal kollar du nyheter

Skummas det mest igenom eller konsumeras innehållet noga?

Video är vinnaren när det gäller "stickyness" - konsumenterna tar till sig allt content noga. Därefter kommer artiklar, både utan och med bilder. Lägst uppmärksamhet får podcasts och långa texter. 

uppmärksamhet innehåll

 

Vilken typ av content vill konsumenterna se mer av? 

Video, artiklar och posts på sociala medier är de typer av content som konsumenterna vill se mer av. Podcasts, långt texter och bloggartiklar får låga poäng i undersökningen. Men det skiljer sig en del mellan generationerna. Vi ser att videos är mer eftertraktat av yngre konsumenter, och att e-post är mer eftertraktad bland äldre generationer.

innehåll framtiden

 

Framtidens kanal är video, och filmklippen ses helst i mobilen. Äldre generationer föredrar e-post i större mån. Google används frekvent för att söka sig till information, men Facebook är den plattform som kommer tvåa när det gäller konsumtion av content.