Skip to content

Case

Så implementerade Hexatronic HubSpot CRM globalt för ett bättre samarbete internt över landsgränserna

Om Hexatronic

 

Hexatronic-gruppen har sitt huvudkontor i Sverige med fler än 20 interna företag och över 1000 anställda. De erbjuder ett komplett utbud av passiv fiberinfrastruktur och deras kunder finns över hela världen. 

Utgångsläge

Behov av ett bättre samarbete mellan olika affärsenheter

Hexatronic ville bli ännu bättre på att serva sina kunder vid rätt tillfälle och samtidigt förbättra samarbetet internt mellan affärsenheter och olika marknader. För att lyckas med det krävdes ett konsoliderat CRM-system. Vissa affärsenheter saknade vid tidpunkten nämligen ett modernt CRM och flera olika system användes inom organisationen. Det upplägget ledde till ineffektivitet på de olika marknaderna och Hexatronic såg stor potential i att slå samman sin systemmiljö. 

Vissa av de CRM-system som fanns på plats var dessutom föråldrade och svåra för säljarna att använda i sitt dagliga arbete. Utvärderingen påbörjades - kunde HubSpot vara ett passande alternativ? 

Det övergripande målet var att få ett starkare CRM på plats som både kunde hjälpa till att reducera kostnader och stötta ett bättre och enklare samarbete internt.

Lösningen

En komplex uppsättning av HubSpot

Avidly startade ett pilotprojekt tillsammans med Hexatronic för att implementera HubSpot CRM. Projektet pågick mellan maj och juni 2020 och inkluderade marknader i Sverige, Norge, Finland och USA. I pilotprojektet skapades ett ramverk för hur Hexatronic skulle jobba i HubSpot, något som senare anpassades efter varje lokal marknad eller affärsenhet. 

I juni 2020 gick Hexatronic live med HubSpot CRM på ovan nämnda marknader och i oktober togs beslutet att rulla ut CRM:et till alla marknader, efter att ytterligare funktioner hade implementerats och testats ordentligt. 

Avidly hjälpte sedan Hexatronic att även rulla ut HubSpot CRM för Nya Zeeland, Australien och Tyskland. I tillägg planerades då även för utrullning för Hexatronic Security, Surveillance och övriga marknader.  

Eftersom olika marknader, affärsenheter och team då behövde "samsas" i en och samma portal krävdes det en mer komplex uppsättning än vanligt när det kommer till användaraccesser, något vi på Avidly hjälpte till med. 

Vi hjälpte även till att addera andra processer i HubSpot, till exempel Hexatronics rekryteringsprocess. När vi skrev den här storyn så var rekryteringsprocessen fortfarande ett pilotprojekt i Sverige med pågående diskussioner om global utrullning. 

Sist men inte minst så har vi även implementerat en överlämningsprocess mellan sälj och marknad för att få avdelningarna att samarbeta bättre i systemet. 

Resultat

 

Hexatronic fick efter vårt samarbete ett modernt CRM på plats och även ett ramverk för hur de borde använda HubSpot CRM internt för ett bättre samarbete. De fick även en implementerad process för att själva kunna rulla ut HubSpot CRM lokalt. 

Behöver du hjälp med liknande utmaningar?

Våra experter kan hjälpa dig med komplexa implementationer av HubSpot CRM. Om du istället är i behov av att integrera andra system med HubSpot så är vore experter också redo att hjälpa dig. 

Kontakta oss