Techstep

Ny webb med fokus på mobilitet och konvertering.

Case-Techstep1
Typ: Web
Kund: Techstep
Leverans: Strategi, Strategi och analys, Webbdesign, Utveckling i HubSpot
Sammanfattning

Kort om Techstep

Techstep med kontor i Norge och Sverige positionerar sig själva som ledande aktörer för leverans av den mobila arbetsplatsen i Norden. Techstep hjälper företag och organisationer att dra nytta av mobil teknologi. Genom att kombinera hårdvara, mjukvara och paketerade tjänster, hjälper de sina kunder att förbättra arbetsdagen för mer än 665 000 anställda i 4 000 organisationer över hela Norden.

Med sin nya webb techstep.se vill Techstep stärka sin position som ”Thought leaders” inom mobila tjänster och lösningar.

Case-Techstep4
Case-Techstep3 Case-Techstep5-1

Uppdraget

Avidlys uppdrag var att transformera webben från en statisk sida med information ”svart på vitt” till en konverteringsoptimerad marknadsmaskin. Den övergripande visionen var att skapa en riktigt bra användarupplevelse samt förenkla för kunder och potentiella kunder att ta steget att få den mobila arbetsplatsen att “växa tillsammans med oss och våra tjänster”. Techstep ville ha en webbplats som andas inbound och en design som fyller både funktion och känslan av ett företag som fokuserar på värdet för besökaren.

“Avidlys förmåga att lyssna in och omvandla våra önskemål till faktiska och kreativa lösningar har verkligen hjälpt oss att ta nästa steg med vår webb och digitala marknadsföring.

Pär Andersson, Digital Communication Manager
Case-Techstep-mobile

Utmaningar

En av utmaningarna med det här webbprojektet var att definiera och prioritera Techsteps tjänster. Vi behövde konkretisera mer på vad de faktiskt innebär, vad de ger kunden för värde och vilka typer av utmaningar som tjänsten ger.

Topimage-case-Techstep

Mål med nya webben

  • Bli tydliga med Techsteps budskap och erbjudande
  • Ge kunderna svar på deras frågor och stärka förtroendet för Techstep som partner och leverantör
  • Öka den organiska trafiken
  • Få enhetlighet i digitala kanaler och minska onödig administration och dubbelarbete

Lösningen - Så gjorde Avidly

Som alltid började vi med en gemensam workshop med kunden där vi la grunden för strategin. Under strategiarbetet arbetade vi bland annat med målgruppsanalys samt att ta fram en "önskelista", innehållande funktioner och element som den ideala webbsidan bör innehålla. Listan fungerar även som grund för det fortsatta arbetet och valideras och prioriteras efter en hierarki som säkerställer att de punkter som ger mest värde för besökaren prioriteras först.

Ett av målen var att föLösninrenkla navigationen, vilket löstes genom en ny struktur/sitemap och genom att lyfta fram prioriterade ingångar i huvudmenyn. Alla sidor är SEO-anpassade och bloggen lyftes in som en del i strukturen för ökad trafik.

I designarbetet strävade vi efter att behålla det stilrena manéret men med förbättringar inom UX och design, där de grafiska elementen och bildmanéret skulle andas “mobilitet”. Vi ville också göra det enklare för besökaren att förstå vad Techstep gör genom en bättre överblick av tjänster och tilläggstjänster. För att förbättra konverteringsgraden har vi arbetat med tydligare CTA:er, anpassade efter målgruppen.

Eftersom Techstep har kontor i både Sverige och Norge tog vi hjälp av Avidlys norska kollegor för översättning och design.

TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND TOMORROWBOUND

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.