5 knep som hjälper ert företag att säkra tillväxt i höst

Av
Jonaz Kumlander
10. juli 2019
Dela den här artikeln

Det är ingen hemlighet att de flesta av oss drömmer om fler intäkter, högre omsättning och tillväxt för företaget. Men hur kan du få denna dröm att bli verklighet?

Omsättningen ökar per automatik - så du måste vidta åtgärder för att förbättra förra årets resultat. Men hur kan du gå tillväga för att öka omsättningen? Här är fem åtgärder som kan få ditt företag att växa - redan under nästa kvartal.

1) Förankra data och analys för bättre ROI

Data og analyse for bedre ROI

Framgångsrika företag har ofta en sak gemensamt: De har kontroll på vilka åtgärder de lägger krut på, och att de faktiskt ger pengar tillbaka. De analyserar data regelbundet så att de alltid har en översikt över vad som behöver göras för att nå ett specifikt eller flera mål.


Själva grunden för framgäng är med andra ord att veta vad som fungerar – och vad inte. Hur skulle man annars kunna investera klokt?


Det finns i huvudsak två stora fördelar som goda rutiner gällande data och analys för med sig: Det blir lättare att allokera budget till de olika avdelningarna; och det blir enklare att hitta de bästa kunderna.


Tack vare analysen kan ditt företag bättre förstå kundernas genomsnittliga livstidsvärde, ofta sammanfattat som Lifetime Value (LTV). Detta gör att ni kan identifiera era mest lönsamma kundsegment och fokusera på dessa. Detta kommer att resultera i både kort- och långsiktiga vinster.


Inte minst blir det enklare att genomföra effektivare marknadsföringskampanjer för att nå ut till dessa segment. Ni kan enklare se vilka konkreta åtgärder som ger de bästa resultaten och om ni investerar i de rätta aktiviteterna.


Att omvandla stora datamängder till meningsfulla insikter och handlingsplaner kräver att ni har interna processer för analys och rapportering på plats. Datan måste ses i kombination med befintlig kunskap i företaget och det måste vara tydligt för dem som analyserar vilka siffror och parametrar som är viktiga att för att kunna dra relevanta slutsatser.


Det finns en rad goda verktyg för att analysera ditt företags olika åtgärder - både inom marknadsföring, försäljning och mer överordnade mål for verksamheten.

 

Gör inbound marketing-testet


2) Prognosticera försäljningsintäkter (Sales forecasting) bättre

Slik-holder-du-et-salgsmøte-på-inbound-måten

Enligt en undersökning genomfört av Aberdeen-koncernen ökar företag som har exakta säljprognoser sina chanser att öka omsättningen år för år med 10 procent – och sannolikheten att nå säljbudgeten är 7,3 procent högre.

En säljprognos visar vad en enstaka säljare, en säljavdelning eller ett företag kommer att sälja för i en given tidsperiod, och kan hjälpa ledningen att skapa sig en bild av hur mycket intäkter som kan förväntas genom säljaktivitet veckovis, månatligt, kvartalsvis eller årligen.


Detta gör det blir mycket enklare att planera för och driva tillväxt, och besluta kring rekrytering, resursplanering och budgetering.


Om säljavdelningen ligger bakom sina mål och ser ut att inte nå budget, blir det enklare att finna ut vad det är som inte fungerar och ta tag i det. Genom att upptäcka dessa utmaningar i ett tidigt skede, kan ni ta tag i dem och se till att ni når målen kring säljintäkter.


3) Initiera ett bättre samarbete mellan marknad och sälj

achievement-adult-agreement-1391373-1

Ska ert företag nå sina överordnade mål, är ni tvungna att få de olika avdelningarna att samarbeta och hjälpa varandra – speciellt marknads- och säljavdelningen. Undersökningar visar att företag som har ett SLA (Service Level Agreement) mellan marknads- och säljavdelningen har tre gånger större sannolikhet att jobba effektivt.


Ett SLA mellan marknad och sälj består vanligtvis av ett mål kring hur många köpmogna leads (SQL) marknadsavdelningen ska leverera till säljarna, och ett tidsestimat gällande hur fort säljavdelningen ska kontakta dessa leads för att öka chansen att de blir kunder.


Jobbar de två avdelningarna tillsammans kring dessa mål, kommer det ha stor påverkan på företagets intäkter och omsättning.


Läs mer: Service level agreement (SLA) mellan sälj och marknad - vad är det? 


4) Investera i era kunder

Invester i dine kunder

En undersökning gör gällande att kundupplevelsen redan nästa år är viktigare än pris och produkt. Med tanke på att det också är långt mer kostnadseffektivt att behålla kunder än att konstant behöva skaffa nya, och att 20 % av nyförsäljning kommer från existerande kunder, bör du därför investera i dina existerande kundrelationer.


Ska ditt företag klara att förbättra dessa relationer, är det vitalt att kundservicen möter kundens behov – samt att hela tiden ge dem värde. Du kan till exempel skapa innehåll som är skräddarsytt för befintliga kunder.


Det kan vare e-postmeddelanden med tips kring hur kunderna kan få ut det maximala av er produkt eller tjänst, eller annat relevant och nyttigt innehåll. I tillägg till detta kan du bjuda in till exklusiva evenemang, erbjuda utbildning på och lansera ett lojalitetsprogram som ger långsiktiga fördelar.


Läs mer om hur du kan öka livstidsvärdet på dina kunder


5) Sätt smarta mål kring tillväxt

3_marketing_growth

Hjärnan kan enkelt lura oss - även när vi är fullt medvetna om att det är fallet. Detta gäller speciellt siffror. De första sakerna du borde utvärdera är därför om dina framtida mål kan brytas ner till mindre (kvartalsvisa eller månatliga) mål. På detta sätt kommer det blir enklare för dina medarbetare att relatera till mål kring intäkter och omsättning – och målen kommer att framstå som mer realistiska.


Realistiskt är ett av kraven för smarta mål, och "smart" som står for:


  • Specifikt - Sätt tydliga siffror.

  • Mätbart - Se till att det är möjligt att se om ni har nått målet.

  • Ambitiöst/attraktivt - Det ska vara lite utmanande att nå detta mål, men också något som ni har lust till att jobba mot.

  • Realistiskt - Var ärlig, är detta ett mål som ni har en chans att nå?

  • Tidsbundet - Sätt en tidsfrist.


Smarta mål hjälper er att konkretisera och bryta ned de stora, överordnade målen som företag har till något som varje enstaka medarbetare kan jobba mot och känna sig motiverat av.

Inbound marketing och sales är en metodik som har gjort det möjligt för företag över hela världen att höja ROI, sänka anskaffningskostnad per kund och höja genomsnittligt livstidsvärde per kunde. Kanske är detta vägen som ni ska testa för ökad tillväxt i höst? Ta testet nedanför för att se om inbound kan vara något för ditt företag.

HVOR GODT PASSER INBOUND MARKETING TIL DIN BEDRIFT? KLIKK HER FOR Å TA TESTEN

 

PS: Denna artikel publicerades ursprungligen på vår norska blogg

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.