Skip to content

Custom objects ger HubSpot CRM superkrafter

3 mins read

Custom objects är utan tvekan en av de största produktnyheterna från HubSpot som presenterades på Inbound 2020. Men hur kan det här tekniska tillägget skapa sådan stor uppståndelse? Jo, för att custom objects ger HubSpot en unik flexibilitet som gör att plattformen kan användas på flera innovativa sätt. 

Varje år på HubSpots stora konferens INBOUND delar de med sig av de senaste och produktnyheterna och kommande lanseringar. 2020 års konferens var inget undantag då både nya och inom kort uppdaterade funktioner avslöjades. I det här blogginlägget sammanfattade vi de största nyheterna från HubSpot och i det här inlägget kan du läsa mer om specifikt custom objects. 

 

Custom objects i HubSpot CRM

Vad är custom objects i HubSpot?

Så vad är då custom objects? Det kanske blir lite enklare att förstå genom att se på de objekt som HubSpot hittills har begränsats till:

  • Contacts - alla kontakter som finns i ditt CRM.
  • Companies - alla företag som finns i ditt CRM.
  • Deals - alla deals (potentiella affärer) som du har skapat.
  • Tickets - alla kundserviceärenden som har skapats i Service Hub.
  • Products - alla produkter eller tjänster som du har lagt till i din portal.

Var och ett av dessa objekt har information kopplat till sig och det är sedan tidigare möjligt att sammanföra och rapportera datan från de olika objekten. Det här ger goda förutsättningar till att genomföra ett sammanhängande och datadrivet sälj- och marknadsarbete, men möjligheterna har varit begränsade till just dessa fyra objekt.

Nu när custom objects lanseras blir läget ett helt annat. Det innebär att du nu kan lägga till nya objekt med den information du behöver. Helt plötsligt är det bara fantasin som sätter gränser för vad du kan koppla samman med dina aktiviteter inom sälj, marknad och kundservice.

 

Exempel på hur du kan använda custom objects

Låt oss ta några exempel på hur custom objects skapar nya möjligheter:

 01.  Custom objects för partners eller agenter

Många av de företag vi arbetar med säljer via partners eller agenter. Det har tidigare varit aningen knepigt att hantera den här nivån i HubSpot men nu kan du alltså få en översikt över vilka kontakter och företag som är kopplade till vilka partners. Du kan även optimera kommunikationen med dina partners och det blir tydligare vilka partners som bidrar med störst värde och vilka partners som behöver mer uppmärksamhet.

 02. Custom objects för SaaS-bolag

Custom objects öppnar också upp för många, nya och kraftfulla möjligheter för de många SaaS-bolag som använder HubSpot. Förutom det faktum att HubSpot redan kopplar samman marknadsföring, försäljning och kundservice, kan du nu använda custom objects för att lägga hela din abonnemangsstruktur i HubSpot. På så sätt blir det möjligt att skilja mellan olika typer av abonnemang - dessa kan vara bindningstid (till exempel månadsvis, årlig), nivå (bas, pro, enterprise) och ett antal andra parametrar som du nu aktivt kan använda och rapportera direkt i HubSpot.

Samtidigt kan du skapa och hantera hela onboardingprocessen i HubSpot: Se hur långt ett företag har kommit i processen, vilka kontakter som är involverade, sätta upp automatiserade onboardingmejl från HubSpot, få notifiering om någon har “kört fast”, och mycket mer. Möjligheten att använda HubSpot för att skapa kundfokuserade onboardingprocesser gäller naturligtvis inte bara SaaS-bolag utan för alla företag som vill se till att deras kunder lyckas med sin produkt eller tjänst.

 03.  Produkter som custom objects

Om du säljer produkter med bara en viss komplexitet kan du nu hantera dessa i HubSpot genom att skapa produkterna som custom objects. Låt oss säga att du är fastighetsmäklare - då kan du skapa "fastigheter" som custom objects, så att du i HubSpot kan samla en översikt över vilka kontakter som är intresserade av vilken typ av hus eller lägenheter och se till att de automatiskt meddelas när en fastighet som är lämplig för dem kommer ut på marknaden.

 04.  Custom objects för din marknadsföringsprocess

Custom objects används inte enbart i förhållande till försäljning och som en förlängning av ditt CRM, utan kan även underlätta hanteringen av marknadsföringsprocesser som tidigare har krävt en hel del jobb. Låt oss säga att du kör regelbundna webinarier som en del av din marknadsföringsstrategi och att du använder ett verktyg som Zoom. Integrationen mellan verktyget och HubSpot gör vissa fasta fält tillgängliga - till exempel "Last Zoom-event" med information om det senast registrerade webinaret. Utmaningen är dock att det här fältet kommer att skrivas över nästa gång kontakten registrerar sig för ett webinar.

Med custom objects kan du lägga till en ny datapunkt varje gång en kontakt registrerar sig för ett webinar. Du kan även lägga till ytterligare information, till exempel om kontakten har deltagit på webinariet eller inte och på så sätt skräddarsy kommunikationen utifrån det.

 05.  Bygg upp hela din affär i HubSpot

Det här är bara några konkreta exempel på hur du kan använda custom objects i HubSpot. I grund och botten kan du nu bygga in vilken data som helst i HubSpot och skapa en unik kontext över dina affärer.

Hur sätter man upp custom objects?

Custom objects låter tekniska och det är de också. En utvecklare behöver sätta upp dem eftersom det krävs att man har till HubSpots API. Det finns dock ett sätt att skapa custom objects direkt i HubSpots användargränssnitt - läs mer om det i den här artikeln från Auxilio. Det är fortfarande tekniskt och det kräver en del arbete, men det är även en möjlighet att skapa extra värde till din HubSpot-plattform. Custom objects finns tillgängligt för alla med enterprise-versioner av antingen Sales Hub, Marketing Hub eller CMS Hub från och med september 2020.

Vill du veta mer om hur du som säljchef eller säljare kan jobba med inbound marketing och HubSpot? Då tycker jag att du ska ladda ner vår guide som ger dig en grundläggande förståelse för hur inbound marketing och sales hänger ihop. Du får också tips på flera effektiva funktioner i HubSpot CRM som gör att du som säljare sparar tid och får fler varma leads.

Säljchefens guide till inbound och hubspot