Skip to content

Så får du ihop sälj, marknad och support med HubSpot Service Hub

2 mins read

Smarketing – kombinationen av försäljning (sales) och marknadsföring (marketing) är viktig för att företag ska få bättre resultat av sina marknadsförings- och försäljningsinsatser. Men har du tänkt på vad som händer om du dessutom adderar kundservice? 

HubSpot Service Hub är en kraftfull plattform för kundservice. I Service Hub finns flertalet funktioner som gör det enkelt att hantera kundkommunikation och ge snabb och effektiv kundsupport – allt för en bättre kundupplevelse.

 

Fördelarna med HubSpot Service Hub: 

Ökad kundnöjdhet 

Centraliserad kunddata är en viktig aspekt av effektiv kundservice och support. Service Hub erbjuder därför en plattform där varje kundinteraktion, såsom mail, telefonsamtal, chatt och sociala medier, registreras och kan spåras. Det här ger supportteamet en fullständig bild av kundresan så att ingen information går förlorad eller blir förbisedd.
 
Genom att ha all information samlad på ett och samma ställe, istället för i separata system för marknadsföring och försäljning, får alla tillgång till den information som behövs för att hantera supportärenden och kundförfrågningar i rätt tid. 

Till exempel så är det vanligt att säljteamet får supportärenden via en livechatt, men många gånger passar ärendet bättre för service- eller supportteamet. Så, om alla team har tillgång till alla ärenden, resulterar det i att säljteamet kan spara både tid och energi, och istället fokusera på faktiska försäljningsmöjligheter.  
 
 

Service Hub interface

<Credit: HubSpot>

När supportteamet ser hela sammanhanget för en förfrågan, och har all information på ett och samma ställe, så blir det enklare att hjälpa kunden på bästa sätt. 
 
Service Hub innehåller flera viktiga funktioner som hjälper ditt team att ge snabb, effektiv och personlig support, till exempel: 

Ticket tracking — Gör det möjligt att hålla koll på kundförfrågningar och se till att de besvaras i tid.

Automated workflows — Effektiviserar supportprocessen så att teamet kan besvara kundförfrågningar mer effektivt. 

Personalised templates — Ger ett konsekvent och professionellt tillvägagångssätt för kundinteraktioner så att ditt team kan ge snabb och effektiv support.

Knowledge base — En onlinebaserad kunskapsbank med information där kunderna snabbt och enkelt kan hitta svar på vanliga frågor. 

Omni-Channel messaging — Gör det möjligt att kontakta kunder i flera kanaler. På så vis kan du kommunicera med dem oavsett kanal och samla alla information under samma tak.

knowledge base interface

<Credit: HubSpot>


Ökad produktivitet 

Tack vare ovan listade funktioner effektiviseras supportprocessen och minskar den tid och ansträngning som krävs för att besvara kundfrågor. Det gynnar inte bara kunden utan även teamet, eftersom fler supportförfrågningar kan hanteras på kortare tid, vilket ger ökad produktivitet.
 
En viktig funktion för ärendehantering är att spåra vanliga frågor och utveckla en taktik för att besvara dessa automatiskt. Det här kan till exempel vara att skapa en FAQ, en sida med vanligt förekommande frågor och svar, vilket gör att teamet slipper svara på återkommande frågor. 

Rapportering och analys 

Rapporterings- och analysfunktionen gör det möjligt för företag att övervaka viktiga KPI:er såsom svarstider, lösningstider och kundnöjdhet. Informationen kan och bör sedan användas för att optimera processer, identifiera förbättringsområden och mäta hur framgångsrik kundtjänsten är.

Här är några inbyggda rapporter i Service Hub: 
  • Genomsnittlig tid för avslutade ärenden
  • Väntetid för chatt
  • Supportvolym
  • Tid för ärenden i pipeline
Rapporterna ger en snabb överblick över teamets prestationer så att du till exempel kan se vem som presterar bra och vem som kan behöva lite extra vägledning. 
 
 

 

service analytics

<Credit: HubSpot>

Få allt att gå ihop: försäljning, marknadsföring och service

Sälj-, marknad- och serviceavdelningen spelar avgörande roller för företagens tillväxt genom att öka antalet leads och företagets intäkter. Drömscenariot är att avdelningarna jobbar tillsammans för att skapa en sömlös kundupplevelse – från första interaktionen, till uppföljningen efter en stängd affär.
 
Marknadsavdelningens främsta uppgift är generellt att öka medvetenheten kring företagets produkter och tjänster genom olika kanaler, både online och offline. Huvudsyftet med deras arbete är att attrahera och engagera potentiella kunder och förse säljteamet med leads att bearbeta. 
 
Försäljningsavdelningen å sin sida ansvarar för att generera leads genom att kontakta potentiella kunder (leads) och omvandla dem till betalande kunder. 
 
Serviceavdelningen är avgörande för att behålla företagets kunder och se till att de är och förblir nöjda. Genom att tillhandahålla snabb och effektiv support bidrar de till att främja kundlojaliteten och ökar sannolikheten för återkommande köp. Det i sin tur leder till ökade vinster för företaget.
 
För att det här ska bli verklighet gäller det att skapa marknadskampanjer och marknadsinitiativ som genererar leads till säljteamet, som sedan blir till affärer. Serviceteamet jobbar sedan för att kunderna ska känna sig nöjda och fortsätta göra affärer med företaget även i framtiden.

Samarbetet mellan avdelningarna skapar en positiv inverkan på företagets resultat genom fler leads och ökade intäkter.
 
 

Prova Service Hub idag

Service Hubs funktioner hjälper dig att leverera snabbare, bättre och mer konsekvent support, vilket i slutändan ger nöjdare kunder. Om du vill veta mer om Service Hub och hur du kan nyttja alla fördelar i ditt företag – hör gärna av dig så diskuterar vi det tillsammans. 
 

Kontakta oss