Skip to content

Vad är Growth-Driven Design?

4 mins read

Growth-Driven Design (GDD) är ett nytt och effektivt sätt att bygga och underhålla webbplatser. Metoden ger dig större kontroll över budgeten och mer mätbara resultat. Du använder bara resurser där de ger mervärde och du kommer snabbare igång med en fullt fungerande webbplats.

 

Growth-Driven Design vs. traditionell webbdesign

Filosofin och processen bakom Growth-Driven Design skiljer sig på många sätt från traditionell webbutveckling. 

Det tar vanligtvis fyra till sex månader för att lansera en webbplats om man jobbar enligt den klassiska utvecklingsmetoden. Under den perioden görs tusentals små val och antaganden om användarbeteende, design, innehåll och så vidare. Så småningom skickas webbplatsen ut i världen i hopp om det bästa.

Efter lanseringen förbättras bara vissa delar i större utsträckning. Webbplatsen får leva tills det två eller tre år senare återigen är dags för en redesign, eftersom sajten har blivit föråldrad och inte presterar som du vill.

Growth-Driven Design är en smidigare strategi för att bygga en webbplats. Istället för att starta ett stort projekt bygger du en mindre webbplats med endast det viktigaste innehållet. Därför kan den vara "up and running" inom 45 till 60 dagar, inom planerad budget och i tid. Efter lansering börjar optimeringsfasen då vi mäter och testar vad som fungerar bra och mindre bra. På det viset kan sidan kontinuerligt förbättras över tid.

Traditionell-vs-GDD

Därför är Growth-Driven Design en bra affär

Ett projekt kring webbdesign tar en betydande del av marknadsbudgeten i anspråk. Detta borde resultera i en god avkastning. Men med traditionell webbdesign det kan ändå vara svårt att få ett bra grepp om projektet, eftersom vi endast har teoretisk kunskap om marknaden och om kunderna när projektet startas. Growth-Driven Design hanterar dessa utmaningar eftersom man sprider ut kostnaden över en längre tid, baserat på en fast månadsbudget.

Komponenterna i Growth-Driven Design

Det finns tre bärande element i GDD:

 1. Strategi
 2. Launch Pad website (avfyrningsramp) 
 3. Kontinuerlig förbättringscykel

Strategi i Growth-Driven Design

När vi börjar utveckla en GDD-plattform är den första punkten att slå fast strategin som består av:

 • Upptäcka målet med webbplatsen
 • Skapa personas av de användare som interagerar med webbplatsen
 • Skapa konkreta, mätbara mål
 • Skapa en buyer's journey och en wish-list

Strategin ger en inblick i vem som använder sajten, hur de interagerar och vilka behov och önskemål användarna har. Med den som underlag skapar vi en önskelista. Listan kan omfatta hundratals idéer för hur webbplatsen kan skapa värde för företaget. I Growth-Driven Design heter målet ofta leadsgenerering.

Wish-listan är ett viktigt verktyg som vi använder från dag ett och fortfarande två år efter. Den kommer att implementeras när vi går in i den kontinuerliga förbättringscykeln. Idéerna sträcker sig från 0 till 10, varav 10 är den idé som kan skapa mest värde för företaget - här och nu. De idéer som skapar mest värde implementeras först.

Vi går igenom innehållet på den gamla webbplatsen. Vi analyserar data som redan finns: Antal besök, bounce rate och back links. Det ger oss en bild av hur användarna klickar.

Launch Pad-webbplatsen

Nästa punkt är Launch Pad-webbplatsen. Idén med GDD är att vara agil och snabb. Webbplatsen ska lanseras på snabbast möjliga vis för att få tillgång till data som kan samlas in, och vi kan börja att optimera.

Innehåll

Innehållet delas in i fyra kategorier: 

 1. Innehåll som ska produceras löpande
 2. Innehåll som ska optimeras, förbättras eller delvis återvinnas
 3. Innehåll som kan återanvändas till 100 procent
 4. Innehåll som ska kasseras (eller sparas för senare)

När denna del är på plats kan vi skapa en tidslinje och få överblick för de enskilda bitarna för att veta exakt hur omfattande vår Launch Pad-webbplats ska bli.

Enligt den godkända tidsplanen byggs sedan vår Launch Pad-webbplats med Design, User Experience, SEO, CMS, och så vidare. Launch Pad-webbplatsen skapas på betydligt kortare tid än en traditionell webb, eftersom vi lanserar en mindre webbplats som bara innehåller det som ger ett konkret värde.

Den kontinuerliga förbättringscykeln

När strategin och Launch Pad-webbplatsen är klar har vi vår grund på plats. I nästa steg skiljer sig Growth-Driven Design sig väsentligt från det traditionella sättet att bygga webbplatser. Det är här du som företag börjar känna värdet.

Teamet bakom sajten består i regel av fyra personer:

1. Strategen, som håller fokus på vad vi implementerar just nu och vad vi ska göra i nästa steg. Dessutom hur vi använder timmarna på bästa möjliga sätt och styr hela projektet.

2. UX/designern, som står for design, användarupplevelse, research, test och innehåll.

3. Utvecklaren/designern, som implementerar de enstaka delarna på webbplatsen och får det hela att fungera.

4. Kunden, som deltar i våra månatliga möten och samtidigt är i nära kontakt med teamet för tester och utvärderande av resultat.


Teamet möts en gång i månaden och följer upp resultaten som nåddes föregående månad. Därefter läggs det en plan för hur nästa månads resurser används på bästa sätt. Utgångspunkten är önskelistan från den strategiska fasen. Med den som underlag skapar teamet en bruttolista av funktioner som ger bästa möjliga output och matchar de resurser som finns tillgänglighet - alltid med fokus på mest värde här och nu.

Förbättringscykeln ser ut som i steg 3 nedan:

Forbattringscykeln


Vi följer alltid detta upplägg. Vi planerar förbättringar på webbplatsen och estimerar utfallet. Sedan bygger vi det med fokus på fart.

Av resultatet lär vi oss och låter experimentet fortlöpa tills vi har tillräckligt med data. Slutligen sammanfattar vi allt vi har lärt oss om användarnas beteenden och presenterar resultatet vid det månatliga mötet.

Hierarkiskt värde

Våra idéer från önskelistan ska passa in i vår hierarki. Innan vi börjar titta på användbarhet måste vi uppnå ett visst antal besökare. Vi gör det på detta sätt eftersom värdekedjan bäst utnyttjas så. Growth-Driven Designs styrka är att vi mäter allt.

Till exempel måste vi alltid ha en viss mängd trafik innan vi börjar göra konverteringsoptimering. Annars får vi inte tillräckligt med underlag. Vi går bara vidare när vi har ett visst antal regelbundna och nya besökare varje månad.

Hur vi mäter kan vara annorlunda, men vi mäter allt och sätter mål för allt.

GDD-Hierarki


Genom att göra på detta sätt kan vi alltid se om fler besökare får värde, engagerar sig mer på webbplatsen, upplever mindre friktion och så vidare. I slutändan kan vi mäta direkt hur många leads vi genererar som sälj kan fortsätta arbeta med.

Säkerställ korrekt användning av resurser genom testning

En central del i Growth-Driven Design är att bara spendera resurser på vad som ger värde. Innan vi lägger timmar på att bygga något testar vi det för att se om vi får ut något av det.

Låt oss ge ett exempel:

Om vi vill göra en ROI-kalkylator lägger vi till ett menyalternativ på webbplatsen som kallas 'ROI-Kalkylator'.

När användaren klickar på länken landar hen på en sida som berättar hur hen beräknar ROI och så visas en kontaktperson som kan hjälpa.

Målet här är inte att skapa mycket interaktion utan att kartlägga användarnas intresse. Genom att mäta om de klickar på 'ROI-kalkylator' i menyn och hur länge besökarna ägnar sig åt att räkna ut ROI, får vi en indikation på om det är värt att lägga timmar på att bygga en kalkylator.

Så testas alla idéer - om möjligt. Om det inte är möjligt att testa i förväg kommer vi att bygga den absolut minsta versionen och titta på datan innan vi bygger en fullständig version. Vi kan inte garantera att alla nya funktioner vi tar fram är rätt, men vi vet att vi aldrig slösar tid på att bygga fel saker. 

På det här sättet är vi säkra på att vi använder våra resurser rätt för att nå det målet som vi satte i strategifasen.

Förhållande till inbound marketing

Growth-Driven Design ingår i inbound marketing-familjen. Många företag som jobbar enligt inbound marketing-strategin kommer att utnyttja Growth-Driven Design för att skapa ännu mer värde.

Båda filosofierna är utvecklade av marketing automation-jätten HubSpot, och därför lönar det sig att använda samma tankegångar kring värdeskapande.

HVOR GODT PASSER INBOUND MARKETING TIL DIN BEDRIFT? KLIKK HER FOR Å TA TESTEN