Skip to content

HubSpot lanserar datacenter i Europa!

3 mins read

 

Omfånget på insamling av data och behandling av dessa ökar ständigt. Den stora datamängd som finns och hanteras idag har skapat mycket osäkerhet och startskottet för hur företag ska behandla den här typen av information gick när GDPR sommaren 2018 blev ett faktum. Nu öppnar HubSpot ett nytt datacenter i Europa för att ge sina kunder ökad flexibilitet och en säker lagring av personuppgifter.

GDPR har lett till att de flesta branscher har tvingats förändra sättet de behandlar personuppgifter på. Och det blev utan tvekan en hel del saker som behövdes ändras på för att företag skulle kunna följa det nya regelverket. Lyckligtvis så kom dock inte GDPR till för att göra det ännu krångligare för företag att behandla personuppgifter, utan uppkom för att öka varje individs integritet på ett säkert sätt. 

I och med GDPR och de nya reglerna för hantering av data, har också de som utvecklar programvara som samlar in information behövt göra vissa förändringar. Detta för att kunna försäkra sina kunder om att de kan använda sina verktyg och samla in data utifrån de nya regler som finns. Behandling av personuppgifter är däremot sällan huggna i sten och det dyker ständigt upp nya föreskrifter för vad som gäller. Sist ut i ordningen är Schrems II som handlar om att överföra personuppgifter till länder utanför EOS. 

I förbindelse till det här meddelar HubSpot att de öppnar ett helt nytt datacenter i Europa. Här ger vi dig den senaste informationen om datacentret, varför HubSpot har valt att upprätta det och vad det innebär för företag som använder sig av HubSpots CRM i Europa. 

Ökad flexibilitet i lagring av kunddata med ett datacenter i Europa 


På individnivå blir vi hela tiden allt mer medvetna om hur våra personuppgifter behandlas och lagras. För många företag har det här inneburit att de har behövt “hålla tungan rätt i mun” när de har behandlat personlig data. Samtidigt så är det alltid viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad gällande de regelverk som finns. 

I juli 2020 fattade EU-domstolen ett beslut om att införa en dom som fick namnet Schrems II. Innan domen föll ut kunde företag skicka sin data till länder såsom USA, så länge de som skulle behandla uppgifterna hade ett så kallat Privacy Shield-certifikat. Det här gjorde inte överföringen av personuppgifter olaglig, men krävde en del extra arbete med Europakommissionens Standard Contractual Clauses (SCC) om varför överföring av personuppgifter till land utanför EOS blev nödvändigt. HubSpot har säkerställt att det här inte sker och kan därför rent tekniskt nu behandla personuppgifter som rör EU-medborgare. 

De nya ändringarna som kom i och med av Schrems II har emellertid lett till mycket osäkerhet och ökad komplexitet i den juridiska rådgivningen för företag som överför personuppgifter till USA. För att bemöta den här osäkerheten och få kunderna att känna sig tryggare med var företag behandlar deras personuppgifter har HubSpot valt att etablera ett datacenter i Europa. Det här säkerställer att alla HubSpot-kunder kan lagra och behandla personuppgifter i sitt CRM-system utan att behöva bekymra sig för om det är olagligt eller inte. 

Om du vill ha en lite djupare insikt i Schreems II och vad det innebär för ditt företag så kan du läsa mer på här på integritetsskyddsmyndigheten. 

HubSpot hänger med i tiden så att du kan känna dig trygg
 

HubSpot hoppas på att med det nya datacentret kunna ge sina användare en större flexibilitet till att välja hur informationen om deras kunder lagras - så att du som användare slipper tänka på om behandlingen sker på rätt sätt eller inte. En proaktiv leverantör som hjälper dig med dessa utmaningar kan därför vara bra att ha på sin sida.

Det här är också ett grepp som är ett steg närmare HubSpots målsättning om att bli den stora favoriten som CRM-plattform för företag vars mål är skalbarhet och tillväxt. Det har därför varit viktigt för HubSpot att kunna hänga med i tiden och erbjuda alla sina användare runt om i Europa ett nytt datacenter.

Fördelar med HubSpots nya datacenter 


Ett datacenter i EU kommer ge ökad säkerhet när det gäller efterlevnad av GDPR. Den här delen har det varit mycket osäkerhet kring och vi har fått åtskilliga riktlinjer från jurister sedan GDPR började gälla. 

Det här kan ta bort ett potentiellt hinder för företag som överväger att börja med HubSpot. Det kommer däremot inte vara nödvändigt för dem som redan använder HubSpot och lagrar sin data i datacenter i USA att migrera den till det nya EU-centret. Det i sin tur gör att den här förändringen främst kommer påverka nya HubSpot-användare. Bortsett från det här, kommer möjligheten att dela data mellan olika datacenter leda till fler fördelar, till exempel förbättrad prestanda och ökad tillförlitlighet. 

Det här innebär det för din lagring av data 


Existerande HubSpot-kunder har redan en lösning som innebär att de lagrar sin data i USA och ingenting kommer att förändras här. Det är självklart ett alternativ att migrera datan till en portal som lagrar data i EU, men just nu måste du verkligen ha grund för varför du i så fall vill göra det här, eftersom det långt ifrån är en enkel process. 

Det här skulle kräva en migration till en helt ny portal, något som skulle medföra ett omfattande arbete. Mycket av det befintliga innehållet i plattformen behöver i så fall kopieras och läggas in i den nya portalen manuellt - inkluderat konfigurationen med bland annat workflows och CTA:er. 

Vissa element kan dock överföras till en ny portal hyfsat enkelt, men vi ska inte sticka under stol med att det skulle vara ett stort projekt att ta i hamn för de flesta av HubSpots kunder idag. 

Samtidigt kommer det inte vara allt som kan migreras. Systemgenererad data (det vill säga egenskaper såsom «create date», «Became a sales qualified lead date», «Number of sessions» och «Number of page views» kommer inte vara möjligt att flytta till en ny portal. 

Vill du veta mer om HubSpots nya datacenter i Europa och vad det innebär för dig som befintlig eller ny kund? Kontakta oss så berättar vi mer! 
cta-kontakta-oss