Skip to content

HubSpot Onboarding

Säkerställ framgång med HubSpot Onboarding

Vi erbjuder onboarding för HubSpot Sales, Service, Marketing och Operations Hub, skräddarsydda efter hur just din organisation ser ut. HubSpot är en dynamisk och ständigt växande plattform som behöver införlivas i din verksamhet på det mest effektiva sättet samtidigt som det möjliggör formbarhet över tid. Det är därför en pålitlig onboarding-partner ofta är helt avgörande för en smidig och framgångsrik implementering.

1,200+

Med över 1,200 HubSpot-plattformar i bagaget vet vi vad vi pratar om.

HubSpot är en komplex men fantastisk plattform. Därför är det avgörande att du säkerställer att ditt företag och ditt team genomgår en effektiv och erfarenhetsbildande HubSpot-onboardingprocess.

Oavsett om det gäller HubSpot Marketing, Sales, Service, Operations Hub, eller en integrerad introduktion av hela 'Growth Suite', är det inte värt att riskera en ineffektiv onboarding. Satsa därför på en välplanerad och noggrant genomförd introduktion för att säkerställa att du får ut maximalt värde av HubSpot-plattformen.

Varför HubSpot Onboarding?

Du kan vara säker på att ditt företag har blivit tilldelade rätt HubSpot-kunskaper när Avidly har utbildat din organisation. Vi är experter på alla hubbar inom HubSpot – Marketing, Sales, CRM, Service och CMS. Med hjälp av vår globala närvaro och över 300 HubSpot-specialister som är redo att samarbeta med dig, kan vi garantera dig en framgångsrik onboarding med goda resultat.

Damien-tv-2

 

Vår process för HubSpot Onboarding

benefit-tools-alt

01. PROJECT START 

Det är viktigt att vi lär känna varandra och förstår vad ditt företag vill uppnå. Det är därför HubSpot Onboarding börjar med kartläggning och en Discovery Session.

benefit-strategy-alt

02. STRATEGY 

Vårt team kommer att arbeta hårt för att förstå dina utmaningar och processer. Detta för att vi ska förstå era behov och hur HubSpot kan nyttjas på bästa sätt i er organisation.

benefit-flexibility-alt

03. BUILDING & TRAINING

Efter två inledande faserna och feedback kommer vi överens om en slutgiltig sign-off och nivå på användarutbildning. Sedan är det hög tid för att starta igång vår HubSpot Onboarding.

Onboarding – Marketing, Sales, CRM & Service 

Sales Hub

Se till att HubSpot Sales Hub är optimerad för framgång. Med hjälp av Avidly, en av få HubSpot Elite Partners i världen, kan du säkerställa rätt onboarding i delar av, eller hela, din HubSpot-plattform.  

Du kan enkelt anpassa Sales Hub och CRM efter ditt företags specifika arbetssätt. Ditt säljteam kan dra nytta av HubSpots framstående automatiserings- och AI-funktioner, medan företagsledningen har möjlighet att övervaka och analysera teamets prestation på både detalj- och övergripande nivåer.

Med våra lösningar blir det även möjligt att rapportera och prognostisera på både mikro- och makronivå för att säkerställa en effektiv och framgångsrik säljprocess.
Avidly_people_FIN-HKI_143

Marketing Hub

Se till att HubSpot Marketing Hub är optimerad för enkel och effektiv marknadsföring.

Genom att säkerställa det mest smidiga arbetsflödet kan du enkelt leverera marknadsföringsinnehåll, och varje användarinteraktion synkroniseras automatiskt med ditt CRM. Med tydlig insikt i vilka kanaler som presterar starkt och vilka som behöver mer uppmärksamhet får du dessutom bättre kontroll över din marknadsföringsstrategi.

Denna effektiva process frigör din tid, vilket gör att du kan fokusera på mer aktuella, affärskritiska ärenden eller till och med dina passionerade projekt. HubSpots automationsfunktioner tar hand om den dagliga marknadsföringshanteringen, vilket ger dig friheten att driva verksamheten framåt med fullt fokus på dina viktigaste initiativ.

avidly-office-brew

CRM & Service Hub

För att vara helt krass – ett företags HubSpot-portal kan bara fungera så effektivt som dess CRM-data tillåter. CRM är kärnan i alla Hubs.

Att betjäna kunder på bästa sätt är nyckeln till framgång i dagens digitala värld. Det innebär att ett välskött CRM och en korrekt onboarding av Service Hub går hand i hand.

Genom att ha tillgång till pålitliga och rena CRM-data kan du inte bara stötta ditt kundtjänstteam, utan även involvera rätt marknadsföring. Att inrikta ditt CRM på att effektivt stödja försäljning, marknadsföring och CMS innebär att du kan jobba smidigt och dra full nytta av alla möjligheter som HubSpot erbjuder.

En korrekt onboarding från början ger dina medarbetare trygga ramar att följa, vilket minimerar behovet av att bygga om din HubSpot-infrastruktur i framtiden.

fixed-scroll-img-1
Revival Beds

Hur vi moderniserade hela försäljningsprocessen av Revival Beds med HubSpot

Med hjälp av HubSpot och Avidly förbättrade Revival Beds sina marknadsföringsinsatser på kort tid. För att hantera det ökade antalet potentiella kunder digitaliserades och moderniserades hela företagets försäljningsverksamhet. Lösningen var att fullt ut utnyttja Sales Hub för att få ut så mycket som möjligt av att använda HubSpot Marketing.

B&B Press

Genom att göra det möjligt för B&B Press att sälja bättre har deras intäkter ökat från 3,8 miljoner pund till 5 miljoner pund

Genom att använda CRM och rätt rapporteringsverktyg skapade vi synlighet och lättillgänglig data för B&B Press säljteam. Detta hjälpte teamet att se exakt var alla leads befanns sig i sin buyer's journey, så att de visste när tiden var rätt att försöka avsluta affären.

HubSpot_ImpactAwards_2021_GlobalPartnerOTY3

Global Partner of the Year - 4 gånger

Avidly har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen "HubSpot of the Year" fyra år i rad – 2019, 2020, 2021 och 2022.

elite-horizontal-color2

En av få Elite Solutions Partner

Avidly är en av få HubSpot Elite Solution Partners i världen.  

Stars

5.0 i HubSpots Partner Directory

Över 100 kunder har gett oss 5-stjärniga recensioner i HubSpot's Partner Directory.
 

"I vårt gamla system visste jag att vi hade 400 leads. Med HubSpot kan jag och teamet nu se hur många broschyrer som har efterfrågats, hur många produktprover som beställts och vilka produkter våra kunder är intresserade av.”

Adrian Leary, Marketing Manager, Revival Beds

Ta ditt CRM till nästa nivå

Öka säljkraften med HubSpots Smart CRM och branschledande Sales Hub. 

Boka ett möte med en av våra säljare för att få veta mer.

 

HubSpot ROI Calculator

 

FAQs för HubSpot ROI kalkylator 

 

Hur får HubSpot de kunddata som används i ROI-kalkylatorn

HubSpot samlar in data när kunder interagerar med dem via deras webbplatser eller använder HubSpots prenumerationstjänster. Vad de samlar in, hur de använder informationen de samlar in, hur de delar den informationen och hur kunderna kan hantera sin information beskrivs i deras Private Policy 

Vilka typer av kunddata används i ROI-kalkylatorn?

Data som används i ROI-kalkylatorn delas in i två kategorier:


HubSpot samlar in personuppgifter från kunder när de skickar in webbformulär eller interagerar med våra webbplatser, till exempel prenumererar på en HubSpot-blogg, registrerar sig för ett webbseminarium eller begär kundsupport. HubSpot samlar också in personuppgifter när kunder registrerar sig för ett HubSpot-konto, skapar eller ändrar användarinformation, ställer in inställningar eller tillhandahåller annan relaterad information för att komma åt eller använda vår prenumerationstjänst.

Användningsdata inkluderar mätvärden och information om kunders användning och interaktion med prenumerationstjänsten, såsom vilka produktfunktioner de använder mest, när ett objekt (som en biljett) skapas och stängs, och hur ofta vissa funktioner (som arbetsflöden) utlöses på deras konto.

För att säkerställa att HubSpot upprätthåller integriteten för sina kunders data använder de anonymisering för att ta bort eller ändra personligt identifierbar information, så att data inte kan associeras med någon enskild individ. HubSpot använder tre vanliga anonymiseringstekniker för kundresultatdata: attributundertryckning, generalisering och aggregering.

Vilka HubSpot-kunder ingår i data som används i ROI-kalkylatorn?

Datan som används i denna kalkylator är baserad på aggregerad data från HubSpot-kunder globalt som ägde Marketing eller Sales Hub Professional eller Enterprise i minst 12 månader mellan januari 2019 och april 2022.

För att kunna inkluderas uppfyllde urvalet för varje mätvärde Marketing Hub-kunder även följande kriterier:

  • Webbtrafik - måste ha installerat HubSpot-spårningskoden på webbplatsen.
  • Marketing leads – måste ha aktiverat formulärfunktionen.
  • Website conversation rate - måste ha installerat HubSpot-spårningskoden på webbplatsen och aktiverat formulärfunktionen.

Urvalsstorlekar för varje region och branschkohort och mätvärde varierar. Men för att säkerställa datasekretess och precision delar HubSpot inte aggregerad data från kundkohorter med urvalsstorlekar som inte når sin fastställda kohortstorlekströskel. I dessa fall använder de som standard det globala värdet för det måttet.

Hur bestäms den genomsnittliga förbättringen för varje mätvärde?

 

Den genomsnittliga förbättringen för varje mätvärde återspeglar kundprestanda 12 månader efter köpet jämfört med genomsnittet som sattes in under den första månaden efter köp av Marketing Hub eller Sales Hub.

Undantaget är webbkonverteringsfrekvensen där kundens prestation 12 månader efter köpet jämförs med genomsnittet under de första tre månaderna efter köpet.

HubSpot anser att det är ytterst viktigt att se till att de genomsnittliga förbättringsvärdena som används i denna kalkylator återspeglar HubSpots kunders upplevelse så exakt som möjligt. Därför, innan de analyserar kundens data, screenar de data för att kontrollera om det finns fel, saknade data och datadistribution. De använder också statistiska tekniker för att identifiera extremvärden och rensa data så att ovanliga värden inte förvränger månadsmedelvärden. Vid mycket skeva fördelningar använder de medianvärdet i motsats till medelvärdet eftersom medianerna befinns vara det bästa måttet på central tendens vid skeva data.

Vad gör HubSpot (eller partnern) med uppgifterna jag anger i kalkylatorn?

Om cookies är aktiverade, lagrar HubSpot dina lokala valda:

  • Industry
  • Currency
  • Region

Dessa objekt rensas när du rensar dina cookies och är anpassade till den webbläsare som används (t.ex. kan du inte fortsätta i Safari där du slutade i Chrome). Dessa egenskaper används inte för att identifiera dig på något sätt. HubSpot använder endast dessa fält för att ge dig resultat baserat på data som bäst passar dig (d.v.s. din bransch eller region) och presenteras i din valuta. Allt annat du anger i räknaren sparas i minnet medan du interagerar med appen. Alla data som inte anges ovan raderas så snart du stänger flik-/webbläsarfönstret. För mer information om hur HubSpot använder cookies, se deras Cookie Policy.
Avidly's privacy policy finns här

Kommer jag garanterat att se resultaten jag får från den här kalkylatorn?

Datan som används i denna kalkylator är baserad på aggregerad data från många tusen HubSpot-kunder globalt.

Tänk på att resultaten för enskilda företag, inklusive dina egna såväl som HubSpots, kan skilja sig åt beroende på deras egna marknader, kundbas, bransch, geografi, scen och/eller andra faktorer. Därför kan vi (och HubSpot) inte garantera att du kommer att se de exakta resultaten du får från ROI-kalkylatorn om du köper Marketing Hub eller Sales Hub.