Skip to content

Inbound marketing vs. content marketing - hvad er forskellen?

Når nye bølger som content marketing og inbound marketing skyller ind over marketinglandskabet, er det næsten uundgåeligt, at begreberne begynder at flyde sammen.

Marketingeksperter, bureauer og andet godtfolk hiver i hver deres hjørne af ordene, og evangelister på hver fløj slår gerne på stortromme for, at content bare er en del af inbound - eller det stik modsatte.

I bund og grund en ukonstruktiv navneleg, men da vi jo selv bruger begge begreber i flæng, er det nok alligevel på sin plads at definere, hvad vi mener, når vi siger henholdsvis content marketing og inbound marketing.

Det handler alt sammen om værdifuldt indhold

Lad os tage content marketing først. Den autoritative kilde på det begreb er Content Marketing Institute, som beskriver content marketing som:

”… a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.”

Lidt forenklet handler det altså om at udgive en kontinuerlig strøm af værdifuldt indhold, som tiltrækker og fastholder kunder.

Men er det ikke også essensen af inbound marketing? Jo, lige præcis.

Inbound marketing handler om at tiltrække potentielle kunder til sit website med værdifuldt indhold, konvertere de besøgende til leads, som kan bearbejdes, indtil de er ”varme” nok til, at salgsafdelingen kan tage over. Sådan i grove træk…

Effektiv leadgenerering er den lige vej til nye kunder, men hvordan gør man i  praksis? Få svar på det i vores guide med 27 tips til leadgenerering her.

Men hvad er forskellen på inbound og content marketing så?

Fællesmængden er altså til at tage at føle på. En af forskellene er dog, at inbound marketing som metodik er mere snævert fokuseret på leadgenerering og lead nurturing.

Inbound hviler også i højere grad på bestemte tekniske værktøjer, såsom call to actions, formularer, e-mail workflows, leadscoring osv.

Inbound marketing er desuden langt mere knyttet til marketing automation, end content marketing er. Hvilket ikke er så underligt, eftersom det var marketing automation-firmaet HubSpot, der opfandt begrebet inbound marketing. I øvrigt som en betegnelse for marketing, der trækker folk ind til virksomhedens indhold, i modsætning til klassisk outbound, der skubber reklamebudskaber ud i hovedet på folk.

Sagt på en anden måde…

Stadig forvirret? Lad mig sige det på et par andre måder:

Du kan godt lave content marketing uden at lave inbound marketing. Jyske Bank TV er content marketing, men det er ikke særlig inbound.

Du kan ikke lave effektiv inbound marketing uden at bruge content marketing. Værdifuldt indhold er den benzin, der driver leadgenereringsmotoren.

Det er imidlertid ikke alle dele af dine inbound aktiviteter, der kan kaldes content marketing. E-mail workflows og CRM-integration er vigtigt i inbound, men har i sig selv ikke meget med content at gøre.

Hvad med et konkret format som eksempelvis en virksomhedsblog - inbound eller content?

Forudsat at indholdet er reelt værdifuldt, så er det content marketing. Hvis du også bruger bloggen til at høste kontaktoplysninger på de besøgende ved at få dem til at downloade yderligere indhold, så er den et led i inbound marketing.

Jeg håber, at ovenstående fik begreberne og deres ligheder og forskelle til at stå lidt tydeligere frem. Ellers er der mere hjælp (eller yderligere forvirring) at hente her:

HubSpot: The Difference Between Content Marketing and Inbound Marketing

Content Marketing Institute: The 7 Business Goals of Content Marketing: Inbound Marketing Isn’t Enough

Test: Er inbound marketing det rigtige for dig?