Skip to content

Custom objects gir HubSpot CRM superkrefter

2 mins read

En av de største produktnyhetene til HubSpot under INBOUND 2020 var uten tvil custom objects. Men hvordan kan et lite teknisk tillegg til plattformens enterprise-nivå få så mange HubSpot-brukere engasjert? Fordi custom objects gir plattformen enestående fleksibilitet, slik at den kan brukes på innovative måter, og gir store selskaper all den fleksibiliteten og robustheten de trenger i et CRM-system.

Hva er custom objects i HubSpot?

Men hva er egentlig custom objects? Du kan få en forståelse av dette ved å se på "objektene" som HubSpot hittil har vært begrenset til - først og fremst disse 4:

Contacts – alle kontakter du har i CRM-et ditt

Companies – alle virksomheter du har i CRM-et ditt

Deals – alle deals (potensielle kundeavtaler) du har opprettet i systemet

Tickets – alle tickets som er opprettet i kundeservicedelen (Service HUB)

Hvert av disse objektene har tilknyttet et antall datapunkter, og det har vært mulig å finne sammenhenger mellom og rapportere på tvers av disse objektene. Det gir gode muligheter for å gjennomføre sammenhengende og datadrevet salg og markedsføring, men mulighetene har vært begrenset til disse objektene.

Men nå kommer custom objects inn i bildet og utvider rammen. For custom objects betyr at du kan legge til nye objekter selv, med nøyaktig de dataene du trenger. Plutselig er det bare fantasien som setter grensen for hva du kan knytte sammen med aktivitetene dine innen salg, markedsføring og kundeservice.

Eksempler på custom objects bruksområder

La oss se på et par eksempler på hvordan custom objects skaper nye muligheter

Custom objects for partnere eller agenter

Mange av bedriftene vi samarbeider med selger gjennom partnere eller agenter. Det har vært litt vanskelig å håndtere dette nivået i HubSpot, men nå kan partner- eller agentnettverket legges til i form av et custom object. På denne måten kan du lage en oversikt over hvilke kontakter og selskaper som er tilknyttet hvilke partnere, og du kan optimalisere kommunikasjonen til partnerne og oppnå større åpenhet til hvilke partnere som skaper størst verdi og hvilke som trenger mer oppmerksomhet.

Guide til hubspot

Custom objects for SaaS-bedrifter med abonnementsløsning

Custom objects åpner for nye, kraftige muligheter for mange av SaaS-selskapene som bruker HubSpot. I tillegg til at HubSpot allerede knytter markedsføring, salg og kundeservice tettere sammen, kan du nå bruke custom objects for å legge hele abonnementsstrukturen inn i HubSpot. På den måten blir det mulig å skille mellom forskjellige typer abonnementer - dette kan være betalingsbetingelser (f.eks. månedlig, årlig ), nivå (f.eks. basic, pro, enterprise) og en rekke andre parametere som du nå aktivt kan bruke og rapportere på direkte i HubSpot.

Samtidig kan du opprette og administrere hele onboarding-prosessen i HubSpot: Se hvor langt et selskap er, hvilke kontakter som er involvert, send dem automatiserte onboarding-e-postmeldinger fra HubSpot, få varsler når noen står "fast" og mye mer.

Muligheten til å bruke HubSpot for å lage kundevennlige onboarding-prosesser gjelder naturligvis ikke bare SaaS-selskaper, men alle selskaper som ønsker å sikre at kundene deres lykkes med sitt produkt eller sin tjeneste.

Produkter som custom objects

Selger du produkter uten alt for stor grad av kompleksitet, kan du nå med fordel håndtere dette via HubSpot ved å lage produktene som custom objects. La oss si at du er eiendomsmegler – da kan du opprette "eiendommer" som custom objects, slik at du i HubSpot kan samle en oversikt over hvilke kontakter som er interessert i hvilken type hus eller leiligheter og sørge for at de automatisk blir varslet når en eiendom egnet dem vises på markedet.

Custom objects for markedsføringsprosessene dine

Custom objects er ikke bare nyttige for salg og som en utvidelse av CRM-et. Custom objects gjør det også mye enklere å administrere flere av markedsføringsprosessene som tidligere krevde noe arbeid. La oss si at du kjører webinarer med jevne mellomrom som en del av markedsføringen, og du bruker et webinarverktøy som Zoom eller TwentyThree. Den generelle integrasjonen mellom verktøyene gir noen standardfunksjoner - f.eks. "Last Zoom event" med data om det siste registrerte webinaret, men utfordringen er at dette vil bli overskrevet neste gang kontakten registrerer seg for et webinar.

Med custom objects kan du legge til et nytt datapunkt hver gang en kontakt registrerer seg for et webinar, og du kan legge til tilleggsinformasjon, eksempelvis dersom kontakten har deltatt eller ikke, slik at du kan administrere kommunikasjonen din mer direkte fra HubSpot til deltakerne på webinaret ditt.

HubSpot-macbook

Bygg hele virksomheten din inn i HubSpot

Dette er bare noen få konkrete eksempler på hvordan du kan bruke custom objects for å utnytte HubSpots fleksibilitet til det ytterste. I utgangspunktet kan du nå bygge nøyaktig de dataene du ønsker direkte i HubSpot og skape en gjennomgående tråd på tvers av forretningsprosessene dine.

Hvordan bruker man custom objects?

Custom objects høres tekniske ut, og det er de også. I utgangspunktet krever det hjelp fra en utvikler for å få det satt opp, da du trenger HubSpots API for å opprette dem. Imidlertid er det en måte å lage custom objects direkte i HubSpot brukergrensesnitt – se mer om hvordan i denne artikkelen fra Auxilio. Det er fremdeles teknisk, og det er fortsatt litt arbeid å gjøre for å få utvidelsen gjort, men det er også muligheten for å tilføre HubSpot-plattformen en enorm ekstra verdi.

Custom objects vil være tilgjengelige for alle kunder ved lanseringen i september 2020 med en enterprise-versjon av enten Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub eller CMS Hub.

[LAST NED GRATIS]: MARKEDSFØRERENS GUIDE TIL HUBSPOT