Skip to content

Hva er GDPR og hvordan påvirker det inbound marketing?

3 mins read

Du har sikkert hørt mye snakk om GDPR i det siste, spesielt nå som 20. juli nærmer seg med stormskritt, men vet du hva det betyr for deg og måten bedriften din jobber på? Hvis du ikke er helt sikker, og dere oppbevarer opplysninger om kontaktene deres på en eller annen måte, burde du lese videre.

Bloggposten ble skrevet 24. august 2017. Oppdatert 11. juli 2018.

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning som trer i kraft fra og med 20. juli 2018 i Norge. Ettersom det er en forordning er det ingen overgangsordning, noe som betyr at du ikke kan komme dagen etterpå og si at du snart er ferdig med å legge om rutinene. Da venter det store økonomiske konsekvenser. Straffen for å bryte med forordningen er nemlig 4 % av global omsetning eller 20 millioner euro – avhengig av hva som gir det høyeste beløpet.

Forordningen stiller nye og strengere krav til måten vi innhenter, oppbevarer og behandler personopplysninger. Formålet er å styrke rettighetene til den registrerte og sørge for bedre innsyn og åpenhet om hva opplysningene egentlig brukes til. Det holder ikke lenger å lenke til en lang og innviklet “Privacy Policy”.

gdpr sjekkliste


Med de nye reglene skal privatpersoner enkelt kunne vite hvem som har tilgang til opplysningene, hva de brukes til og hvordan de oppbevares. Den registrerte skal også være opplyst om sine rettigheter til å få innsyn og ikke minst slette opplysningene til enhver tid. Dette gjelder personopplysninger, som omfatter alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Dersom du på noen måte behandler slike opplysninger har du informasjonsplikt overfor alle registrerte. Lagring eller oppbevaring av personopplysninger er en form for “behandling”. Et eksempel på slik behandling er bedrifter som samler slike opplysninger for å tilpasse innhold og kommunikasjon til leads og kunder i databasen sin.

Du kan lese mer om ofte stilte spørsmål om GDPR her.

Så hva betyr GDPR for inbound marketing?

Inbound marketing er bygget på innhenting og analyse av opplysninger. Betyr det at storhetstiden til den populære metodikken er over?

Tvert imot. Inbound marketing går ut på at potensielle kunder oppsøker deg og ber om mer informasjon, i motsetning til outbound hvor man innhenter personopplysninger og kontakter personer som hverken kjenner til deg eller dine tjenester. Dermed er det opp til den enkelte besøkende å aktivt legge igjen sin informasjon og fortelle oss nøyaktig hva de ønsker av videre informasjon og kontakt.

Det betyr at du må lage innhold som er verdifullt nok for kundene dine, slik at de er villige til å legge igjen informasjonen du ber om til gjengjeld. Ikke minst må landingssiden din forklare tydelig hvorfor du ber om den informasjonen du gjør og gi kontaktene muligheten til å samtykke til at du behandler opplysningene deres. 

Dersom du jobber med inbound marketing, vet du selv at du bruker informasjonen til å spisse og tilpasse kommunikasjonen til den enkelte og det de er interessert i. Formålet er altså å hjelpe personen med å løse en problemstilling eller dekke behovet sitt.

Og hvorfor vil ikke personer godta at deres opplysninger blir brukt til å spisse kommunikasjonen de mottar? Dersom det blir klart kommunisert hva du bruker personopplysningene til og hvordan det gir kontakten verdi, er det vel større sjanse for at kontakter samtykker?

La oss se på et eksempel på hvordan å bruke personopplysninger gir verdi til kontaktene dine

Tilpass markedsføringen din til mottakerenVilde Diesen har en hund og er ikke interessert i å kjøpe andre dyr. Dersom hun skal motta e-poster fra en dyrebutikk med markedsføring, vil hun ikke være interessert i å motta informasjon om stell av kattepels og tilbud på nytt fôr for gnagere.

Disse e-postene vil fort bli slettet, og det er lettere at hundeeieren melder seg av nyhetsbrev, fordi hun ikke mottar nok verdi. Hun vil ha informasjon, men bare den som faktisk er av interesse for henne – logisk nok.

Men for den besøkende er det absolutt ikke åpenbart at det er derfor du samler inn informasjonen, dersom du ikke opplyser godt om det.

De aller fleste av oss har opplevd å blir ringt opp av noen du aldri kan huske å ha vært i kontakt med, eller mottatt et nyhetsbrev du vet du ikke har meldt deg på, og så snart man må legge igjen e-postadressen sin kan folk bli skeptiske. Derfor er alle tjent med å være åpne og transparente om behandlingen av de opplysningene som blir lagt igjen, hva de brukes til og hvordan den registrerte kan be om å få sin informasjon slettet.

5 ting du bør inkludere på landingssidene dine

Det høres kanskje skremmende ut, men bryter du det ned så blir det straks mer overkommelig å rette seg etter de nye kravene. For å gjøre det litt enklere har vi samlet fem tingene du bør inkludere på landingssidene dine for å opptre i tråd med forordningen.

Enhver landingsside som samler inn informasjon bør opplyse om:

  • identiteten til alle som behandler og mottar opplysningene som innhentes

  • alle formål med innhentingen og hvor lenge opplysningene blir lagret

  • retten til innsyn og sletting av opplysningene

  • retten til å klage til datatilsynet dersom man ønsker

  • hvordan samtykket til innhenting og behandling av personopplysningene kan trekkes tilbake

Endringene trenger altså ikke være store, og noe av dette gjør du kanskje allerede. Vårt beste tips er å være ute i god tid, så sett gjerne i gang med å implementere endringene i dag. Som vi nevnte innledningsvis er fristen 20. juli 2018, men jo før du er åpen om hvordan du behandler opplysninger om dine kunder og prospekter, jo bedre!

Last ned GDPR sjekkliste for markedsavdelingen