Skip to content

Hvorfor er antall økter eller sessions i HubSpot forskjellig fra antall økter i Google Analytics?

3 mins read

Dersom du bruker flere ulike analyseverktøy for å rapportere på trafikk til nettsiden, har du kanskje oppdaget at tallene ofte varierer fra verktøy til verktøy. Hvorfor er det egentlig slik? 


En viktig del av dagens markedsføring er analyse. Hvordan ligger vi an til å nå målene vi har satt for måneden, kvartalet eller året? Hvor mye trafikk får vi til nettsiden og hvor mange konverteringer? For å kunne bevise at de markedsføringstiltakene du gjør faktisk fungerer, er statistikk helt kritisk.

Nettopp fordi det er en såpass essensiell del av vår arbeidshverdag kan det være mildt sagt frustrerende å se at de ulike analyseverktøyene du bruker ikke viser det samme resultatet. Så hvorfor er det slik at HubSpot og Google Analytics ofte ikke viser samme tall for trafikk til nettsiden, nærmere bestemt antall økter, eller sessions?

HubSpots rapportering på trafikk versus Google Analytics

Ser du på den totale trafikktrenden i de to verktøyene vil den være tilnærmet lik, men HubSpot og Google Analytics viser ikke samme antall økter, eller sessions, som det heter på engelsk. Hvorfor?

Det er flere grunner til at de to verktøyene viser ulike tall for nettsidetrafikken:

  • Økter
  • IP-filtrering
  • Installasjon av sporingskode (tracking code)
  • Kilde til økter
  • Kryssdomene-sporing
  • Inn-app trafikk

La oss gå litt mer i dybden på hver enkelt faktor.

Økter/sessions

I HubSpot omfatter økter en rekke analytiske aktiviteter gjennomført av en besøkende på nettsiden din. Disse aktivitetene innebærer sidevisninger, CTA-klikk og mer. En økt utløper etter at den besøkende har vært inaktiv i mer enn 30 minutter.

Nye økter begynner så snart en besøkende kommer tilbake til nettsiden etter 30 minutters aktivitet eller fra en ny økt-kampanje, for eksempel dersom den besøkende kommer tilbake til nettsiden fra en annen trafikkilde.

Hubspot-traffic-analytics


Vær derimot oppmerksom på dette: Dersom du har slått på varsling om at nettstedet ditt bruker informasjonskapsler (cookies) og har bortkoblingsinnstilling aktivert, vil de besøkende som velger bort informasjonskapsler ikke kunne spores over sidevisninger, og hver ny sidevisning vil derfor bli vurdert som en ny økt. Dette kan derfor resultere i flere økter i HubSpot.

Dersom en besøkende har slått av informasjonskapsler, eller har installert AdBlocker (som forhindrer HubSpot fra å spore sidevisninger), og den besøkende fyller ut og sender inn et skjema, kan HubSpot mer nøyaktig registrere kilden til det innsendte skjemaet.

Hva så med Google Analytics? I Google Analytics regnes en økt som hver gang noen kommer til nettsiden din fra en henvisningskilde innen en gitt tidsramme. Det betyr at den besøkende var på et eksternt nettsted og klikket på en lenke fra en unik kilde som tok dem til nettsiden din, eller at den besøkende skrev inn url-adressen til nettsiden din direkte i nettleseren.

Når en besøkende når nettstedet ditt, blir alle interaksjoner vurdert som det samme besøket, helt til kilden endres eller økten avsluttes (etter 30 minutter uten aktivitet eller ved midnatt – dette tidsavbruddet kan du tilpasse i Google Analytics-kontoinnstillingene).

Google-analytics-all-traffic

IP-filtrering

For å blokkere din egen trafikk til nettsiden din, slik at dette ikke blir med i statistikken, anbefales det å filtrere IP-adresser. I HubSpot bør kontorets IP-adresse legges inn, alle ansattes IP-adresser legges inn, og en eventuell backup-IP adresse på kontoret.

Når du ekskluderer din egen nettsidetrafikk fra HubSpot analysen blir følgende data filtrert:

  • CTA visninger og klikk
  • Sidevisninger og klikk
  • Innsendte skjemaer
  • Sosiale klikk


Det samme bør gjøres i Google Analytics ved å opprette IP-adressefilter. Blir ikke de samme IP-adressene registrert i begge verktøy vil naturligvis tallene være ulike. Noe annet å tenke på, som vi kommer tilbake til senere, er at Google Analytics som standard vil telle forhåndsvisnings-sider i HubSpot som økter fordi det opprettes automatisk sporing av dette.

Installasjon av sporingskode

Dersom HubSpot- eller Google Analytics-sporingskodene ikke er installert på de samme sidene på nettstedet ditt, vil ikke verktøyene registrere økter for samme antall sider. Tallene vil dermed bli litt ulike.

Ofte kan du unngå dette ved å legge inn sporingskodene i såkalte globale moduler som er brukt på alle sidene på nettstedet ditt. Dersom du har nettsiden din i HubSpot trenger du bare legge inn koden i en modul, så sporer den på alle sidene du oppretter. Du kan også bruke verktøy som Google Tag Manager for å administrere sporingskodene dine. 

Kilde til økter

Her er det også stor forskjell på hvordan de to ulike verktøyene måler en økt. HubSpot måler en økt basert på referansedomenet (google.com, facebook.com og så videre) som bringer en besøkende til nettsiden din.

Google Analytics måler derimot en økt basert på henvisningskilden (Google/organisk, direkte/ingen, Facebook/henvisning) som bringer den besøkende til nettsiden. Dette fører til at noen interaksjoner telles som separate økter i et verktøy, og én enkelt økt i et annet verktøy.

Kryssdomene-sporing

Med sporing av kryssdomene kan du samle analyse på flere sporede domener. Dersom en besøkende klikker på en lenke på domene1.no og deretter på en lenke på domene2.no, vil sporing av flere domener sikre at samspillet regnes som én økt.

Uten kryssdomene-sporing vil analyseverktøyet vurdere dette samspillet som to separate økter fordi kilden eller henvisningsdomenet endres. Dersom HubSpot og Google Analytics ikke har de samme domene aktivert for sporing på tvers av domener, vil ikke verktøyene rapportere konsekvente økter.

In-app trafikk

HubSpot-sporingskoden forhindres automatisk fra å måle forhåndsvisningssider i HubSpot-verktøyene dine (eksempelvis https: //preview.hs-sites.com/_hcms/preview/content / ...) eller alt av innhold på domenet app.hubspot.com. Dette er for å sikre at økter og sidevisninger ikke telles under testing og innholdsproduksjon.

Fordi Google Analytics-sporingskoden blir lagt til i header HTML-en på en HubSpot-side, kan det derimot hende at Google Analytics teller økter på disse in-app-sidene. Dersom du ser resultater i Google Analytics med henvisninger fra URL-adressene ovenfor, vil du derfor mest sannsynlig se flere økter i Google Analytics enn HubSpot.

For å forhindre at forhåndsvisningssider telles med i statistikken i Google Analytics, anbefales det at du filtrerer IP-adressene til alle interne brukere av HubSpot i Google Analytics, slik som ansatte, utviklere og eventuelle samarbeidspartnere som arbeider i systemet.

 

New call-to-action