Skip to content

3 grunner til at du behøver et byrå som tar seg av innholdsmarkedsføringen

2 mins read

Innholdsmarkedsføring er mer enn bare det å skrive et par blogginnlegg som skal sette bedriften i et godt lys. Innholdet skal ikke bare skrives, det skal også analyseres og forbedres – ikke minst skal det bygge på en solid strategi. Dette er bare noen av grunnene til at du kan ha behov for et byrå når du skal i gang med innholdsmarkedsføring.


Content marketing, eller innholdsmarkedsføring, kan hjelpe deg med å øke trafikken til nettsiden, generere flere leads og skaffe deg flere kunder – hvis det er gjort riktig. Det er derimot mye som skal være på plass for at din innholdsmarkedsføring skal kunne gi deg gode resultater.

Her er tre grunner til hvorfor det kan være lurt å inngå et samarbeid med et byrå:

1) Du behøver noen med kompetanse på inbound-skriving

Det finnes uendelig mye informasjon på nettet. Det er derfor viktig at du skriver innhold av høy kvalitet - innhold som skiller seg ut fra all den andre informasjonen som finnes der ute.

Personen som produserer innholdet ditt skal ikke bare være god på å skrive, vedkommende skal også kunne skrive etter den metodikken som faktisk gir deg mer trafikk til nettsiden, flere leads og flere kunder.

Med inbound marketing følger du én nøye uttenkt metodikk i alle prosesser – også i skriveprosessen. Det er derfor en god del ting du må tenke på når du skriver for å hjelpe prospekter gjennom kjøpsreisen:

 • Du skal skrive for én spesifikk persona
 • Du skal besvare de riktige problemstillingene på de riktige stedene i kjøpsreisen
 • Du skal skrive med det formål om å hjelpe – ikke selge, men innholdet ditt skal likevel konvertere
 • Innholdet du skriver skal bygge opp bedriftens autoritet
 • Ditt innhold skal være en ren refleksjon av hva dine lesere har vist interesse for
 • Innholdet du skriver må være søkemotoroptimalisert
 • Du bør publisere minst én gang i uken
 • Det skal være en plan bak hvert eneste blogginnlegg du skriver

VI HJELPER DEG MED INBOUND MARKETING TA KONTAKT

2) Innholdet skal ikke bare skrives, det skal også analyseres og følges opp

Innholdsmarkedsføring handler ikke kun om å skrive bloggposter og lage nedlastbart innhold som du retter mot dine personas. Det handler vel så mye om å analysere resultatet av kampanjen.

Kanskje har én eller to bloggposter i kampanjen skaffet deg masse trafikk. Betyr dette at kampanjen i sin helhet var en suksess? Nei, det er dessverre ikke så enkelt som det.

For at du skal kunne måle suksessen av ditt innhold kan du ikke kun se på hvor mye trafikk du har fått til nettsiden, du må også se på hvor stor andel av denne trafikken som har lastet ned et premiuminnhold og dermed blitt et lead.

Hvor mange av disse leadsene har blitt kunder etter å ha lest innholdet ditt? Hvor mye har de lest? Anser leserne premiuminnholdene som et naturlig neste steg etter at de har lest blogginnleggene? Treffer du i det hele tatt riktig persona med ditt innhold?

Basert på god statistikk og analyse kan du forbedre innholdet ditt.

content-rocket-computer


3) Byråer vet hvilke strategier som fungerer fordi de har gjort det tidligere

Er dette første gangen du skal begynne med innholdsmarkedsføring? Da kan det være lurt å samarbeide med et byrå for å få på plass strategien som skal ligge til grunn for satsingen.

Mange blander kanskje begrepene “innholdsstrategi” og “innholdsmarkedsføring”. Det er derimot to vidt forskjellige ting.

Mens selve innholdsmarkedsføringen fokuserer på utførelsen – den faktiske skrivingen og publiseringen av innhold som en markedsføringsaktivitet – handler strategien om å definere visjonen bak satsingen, hvilke mål dere har, stil og tone og definisjon av publikum.

Hva slags tone skal dere ha gjennomgående i innholdet? Hva er målet med innholdsmarkedsføringen? Er det å tiltrekke flere besøkende til nettsiden eller få flere salgsklare leads? Og sist men ikke minst: hvem skal dere skrive for?


Visjon

Hvor befinner bedriften seg om tre til fem år? Legg en plan for hvordan innhold skal hjelpe dere med å nå denne visjonen. Dette er selve grunnlaget for din strategi.


Definer ditt publikum

Som tidligere nevnt er det essensielt at du skriver innholdet for spesifikke personas. Hvem du ønsker å treffe med ditt innhold har alt å si for hva du bør skrive om, hvordan du bør skrive det og hvordan du bør presentere denne informasjonen.

Du kan lese mer om hvordan du definerer dine personas her.


Analyser innholdet du har fra før

Skaff deg en oversikt over innholdet bedriften allerede har og beskriv innholdet etter følgende kriterier:

 • Tema: Handler innholdet om det du selger eller er det mer generelt innhold med formålet om å informere?
 • Lengde: Hvor langt er innholdet? Liker dine personas innhold som er lengre og mer utdypende, eller kort og lettfattelig?
 • Tone: Er tonen humoristisk eller profesjonell?
 • Relevanse: Er innholdet relevant for din innholdsmarkedsføring?

Mål

Når du har en visjon og ser på hvordan ditt eksisterende innhold jobber mot denne visjonen, er det på tide å sette mål for ditt innhold. Formuler målene dine slik at de blir målbare, spesifikke og tidsbestemte.

Strategien handler også om å finne ut hvordan du skal skape innholdet, hvem som skal styre innholdsproduksjonen og hvem som er ansvarlig for optimalisering etter at innholdet er publisert.

Det er med andre ord mange ting å tenke på før du begynner å skrive innholdet og det kan derfor være lurt å ha noen å sparre med første gangen.

New call-to-action