Skip to content

3 måter Avidly Norge hjelper bedrifter få mer ut av kontaktdatabasen

3 mins read

Mange bedrifter sitter med store databaser som inneholder spennende prospekter, men fordi ingen egentlig har kontroll over kontaktene som befinner seg der, blir mange av dem liggende urørt. Her er tre måter Avidly Norge kan hjelpe deg med å få mer ut av databasen på – både med fokus på prospekter og eksisterende kunder.

Har du et CRM-system med kontakter som har vist interesse for din bedrift, er du allerede langt på vei til å få flere kunder. Jo mer du kan få ut av kontaktdatabasen, jo høyere ROI (Return on Investment) vil din bedrift få på markeds- og salgsaktivitetene.


Så hvilke muligheter har du for både konvertering av nye kunder og oppsalg for eksisterende kunder ved hjelp av databasen?


Les mer: Hvordan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling?


3 måter Avidly Norge hjelper våre samarbeidspartnere til å få mer verdi ut av databasen

1) Segmentere eksisterende kontakter for å få kontroll over databasen 

Det behøver ikke være vanskeligere enn å få kontroll over hvilke kontakter som ligger i dagens database. Legg alle kontakter i lister, slik at du kan få dem inn i et system:

  • Sett opp en liste over eksisterende kunder
  • Sett opp lister over prospekt og muligheter
  • Sett opp lister over hvem som har kjøpt hva

VI HJELPER DEG MED INBOUND MARKETING TA KONTAKT
Ved å segmentere alle kontakter og dermed få en oversikt over hvilke personer eller bedrifter dere har i databasen, vil det være langt enklere å iverksette konkrete tiltak rettet mot de ulike kontaktene.

En av kundene våre som virkelig har sett verdien av segmentering, er Metier OEC. Sammen med dem har vi blant annet gjennomført disse fire stegene for å bedre kunne følge opp kontaktene i databasen med relevant og personlig innhold:

  • Vi har identifisert deres personas og kjøpsreisen deres.
  • Vi har lagt en strategi for innhold som skal produseres for de ulike personasene, slik at vi bedre kan veilede dem gjennom kjøpsreisen.
  • Vi har brukt HubSpots “liste-verktøy” for å segmentere epostmarkedsføringen.
  • Vi har brukt HubSpots “workflow-verktøy” for å følge opp kontakter med enda mer relevant information.

Som følge av dette har Metier OEC en gjennomsnittlig åpningsrate for e-poster på hele 37% og en klikkrate på 7%. De har dessuten oppnådd en avkastning som er sju ganger investeringen i inbound marketing, og har fått langt mer fornøyde kunder som følge av bedre og mer relevant oppfølging.

 

Les hele suksessoppskriften for hvordan vi sammen med Metier OEC gikk frem for å segmentere kontaktene på HubSpot sin brukerblogg.


2) Legge en strategi for å tjene mer penger på eksisterende kunder 

Det å skaffe nye kunder, kan koste opp til 7 ganger mer enn det å beholde eksisterende kunder. Èn måte å sikre at deres eksisterende kunder blir fulgt opp med riktig informasjon og innhold på, er ved å se på hva de har kjøpt fra dere tidligere.

På denne måten er det enklere å følge dem opp med andre produkter eller tjenester som kan være til hjelp for dem, eller gi dem verdifullt innhold som hjelper dem med å få enda mer ut av det produktet de har kjøpt av deg.

Du kan for eksempel sette opp workflows, altså automatiske epostserier som sendes ut til spesifikke kontakter basert på satte kriterier, for å fremme mersalg. La oss se på et spesifikt eksempel:

Igjen trekker vi frem samarbeidet med Metier OEC. To måneder etter at noen i deres kontaktdatabase har kjøpt sertifiseringen “PRINCE2 Foundation”, følges de opp med informasjon om en annen sertifisering som er et naturlig neste steg for den spesifikke kontakten. Dette kan eksempelvis være basert på hvilken industri kontakten jobber i, eller hvilken rolle vedkommende har i bedriften.

Denne informasjonen kan komme i form av en e-post som forteller mottakeren hvorfor det er lurt å bygge på sertifiseringen, eller en test som viser hvilken sertifisering det vil være fornuftig for mottakeren å ta nå.

For andre kunder har vi satt i gang egne kampanjer med innhold som er eksklusivt for deres kunder, for eksempel rabattert inngang på seminar eller tilgang til lukkede undersøkelser.


3) Legge en strategi for å få mer fornøyde kunder 

Ved hjelp av inbound marketing, HubSpot sitt marketing software, sales software og ikke minst det nye Service Hub, kan du enkelt sette opp strategier som gjør at dine kunder ikke bare blir fornøyde, men også blir gode promotører for din bedrift og dine produkter.

Hvordan går du frem for å legge en slik strategi? Du kan eksempelvis begynne med å måle kundetilfredshet. Send ut en spørreundersøkelse til dine eksisterende kunder og spør dem rett ut: Hvor fornøyd er du? Hva kan vi gjøre for at du skal bli mer fornøyd?

Forsøk å definere hva som gjør at noen er fornøyd og at noen ikke er det. Hva er likhetene mellom de som er fornøyd, og hva er likheten mellom de som ikke er det?

Sett deretter opp et forslag til et godt kundeprogram: Hva kan din bedrift tilby kundene av verdi også etter at kontrakten er blitt signert? Kanskje kan dere invitere til egne kundekvelder eller sende dem eksklusive opplæringsvideoer?

Vi i Avidly Norge kan både hjelpe til med å legge denne strategien og med å bidra til å produsere det innholdet eller materialet som behøves for å gjennomføre strategien – enten det er snakk om å lage innhold og nyhetsbrev, sette opp automatiserte prosesser eller lære opp ditt service-team slik at de vet hvordan de skal behandle kontaktene i HubSpot etter en såkalt “delight-strategi”.

Hvordan kan en slik delight-strategi se ut i praksis?

Har noen kjøpt en sertifisering av deg som det vanligvis tar rundt én måned å fullføre, men du ser at de ikke har tatt eksamen etter to måneder, kan du sende dem en e-post og spørre om de behøver veiledning eller noen motiverende råd.

Selger du produkter, kan en slik delight-strategi innebære å sende kundene en e-post to måneder etter at de har kjøpt av deg, og spørre om alt fungerer som det skal og om de er fornøyde.

For en av våre kunder som selger fotballreiser til Storbritannia, Norwegian Sports Travelsendes det av og til ut e-poster til kontaktbasen i HubSpot som inviterer dem til å delta i en konkurranse hvor de kan vinne fotballtur til Liverpool.

En slik e-post ble i sommer sendt ut til de minst engasjerte kontaktene i databasen. Likevel fikk e-posten en klikkrate på hele 9,9%. Dette er en enkel måte å engasjere kontakter på, samtidig som du sikrer fornøyde og engasjerte kunder.Dette er bare noen av måtene du aktivt kan bruke databasen til å få flere kunder på – samt mer fornøyde kunder som kjøper mer. Ønsker du å vite mer om hvordan vi i Avidly Norge kan hjelpe din bedrift med å oppnå enda bedre resultater? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale.

 

New call-to-action