Skip to content

Slik oppnår du suksess med markedsføringen gjennom GDPR

3 mins read

Du tenker kanskje at du har god tid til å rette deg etter den nye forordningen som trer i kraft 20. juli 2018? Vel, det er mye som skal gjøres innen den tid, og mange som skal gjøre seg kjent med de nye prosessene. Noe av det viktigste for markedsavdelingen er å sørge for at de listene med kontakter du har i databasen din ikke er helt ubrukelige etter20. juli 2018.

Artikkelen er originalt skrevet 23. november 2017. Oppdatert 11. juli 2018.

 

Så hvordan kan du snu GDPR til din fordel?

 

Hva er GDPR

Først og fremst, hva betyr egentlig disse fire bokstavene? Forhåpentligvis kan du hoppe over denne delen, men for de som ikke er helt sikre på hva vi egentlig snakker om kan vi ta det et steg tilbake først.

 

gdpr sjekkliste

 

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning som trer i kraft fra og med 20. juli 2018 i Norge. Ettersom det er en forordning er det ingen overgangsordning, noe som betyr at du ikke kan komme dagen etterpå og si at du snart er ferdig med å legge om rutinene.

Da venter det store økonomiske konsekvenser. Straffen for å bryte med forordningen er nemlig 4 % av global omsetning eller 20 millioner euro – avhengig av hva som gir det høyeste beløpet.

Forordningen stiller nye og strengere krav til måten vi innhenter, oppbevarer og behandler personopplysninger. Formålet er å styrke rettighetene til den registrerte og sørge for bedre innsyn og åpenhet om hva opplysningene egentlig brukes til. Det holder ikke lenger å lenke til en lang og innviklet “Privacy Policy”.

Med de nye reglene skal privatpersoner enkelt kunne vite hvem som har tilgang til opplysningene, hva de brukes til og hvordan de oppbevares. Den registrerte skal også være opplyst om sine rettigheter til å få innsyn og ikke minst slette opplysningene til enhver tid.

Dette gjelder personopplysninger som omfatter alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

 

GDPR

 

Dersom du på noen måte behandler slike opplysninger har du informasjonsplikt overfor alle registrerte. Lagring eller oppbevaring av personopplysninger er eksempler på “behandling”.

Et eksempel på slik behandling er bedrifter som samler slike opplysninger for å tilpasse innhold og kommunikasjon til leads og kunder i databasen sin.

Hva betyr GDPR for digital markedsføring?

Det kommer kanskje som en overraskelse på noen, men det finnes faktisk et etablert lovverk som du skal forholde deg til i dag. Dersom du opptrer i henhold til markedsføringsloven i dag, har du ikke en så stor jobb foran deg for å bli kompatibel med GDPR-forordningen.

 

Les også: Våre 28 viktigste GDPR-tips til markedsførere.

 

Vi som jobber med digital markedsføring bruker data og analyse som grunnlag for alt vi gjør. Noen frykter nok at GDPR vil sette store begrensninger for fremtidig markedsføring og hva du har lov til og ikke.

Ikke nødvendigvis. Dersom du jobber etter en metodikk der potensielle kunder oppsøker deg og ber om mer informasjon, i motsetning til outbound hvor man innhenter personopplysninger og kontakter personer som verken kjenner til deg eller dine tjenester, kan du allerede se lysere på hva som skjer etter den 20. juli.  

GDPR krever at du innhenter samtykke for alle behandlingsformål av personlige opplysninger, eller at du har annet lovlig grunnlag for behandling av dataen.

Hvis du frykter at ingen er villige til å gi deg disse samtykkene, burde du se på hva dere tilbyr til gjengjeld for opplysningene dere ber om. Den opplevde verdien av det man får igjen, burde gjenspeile omfanget av opplysninger dere ber om. Da sitter du igjen med en vinn-vinn situasjon.

Hvordan kan du bruke GDPR til din fordel?

Som markedsfører er det opp til deg hvordan du ønsker å se på GDPR-forordningen. Er det en begrensning, eller er det en mulighet til å rydde opp databasen og sørge for at du bruker tid og ressurser på de som faktisk er interessert i tjenestene dere tilbyr?

Du frykter kanskje at ingen er villige til å gi deg samtykkene du trenger, eller at dere ikke kan fortelle folk hvordan dere bruker dataen dere innhenter, men slik tenker ikke vi.

Dersom du er tidlig ute med å vise at du opptrer i henhold til GDPR vil dette også være et konkurransefortrinn for deg og din bedrift. Allerede nå opplever bedrifter at folk ber om innsyn i hvilke data de sitter på om den personen, og det er viktig å få rutinene på plass slik at man raskt kan svare på slike henvendelser.

Bedrifter som tar GDPR seriøst og er åpne om hvordan de innhenter og behandler data vil fremstå som troverdige og seriøse aktører. Hvorfor ikke være en av disse?

7 tips for å få deg i gang

For å sørge for at du kan bruke databasen du sitter på, må du gjøre noen grep. Du burde begynne allerede nå, så her er våre tips til å komme i gang:

1. Identifiser hvilke data du trenger, og hvilke som kan anonymiseres

2. Identifiser hvilke formål du bruker dataen til, og hvilke grunnlag for behandling du bør benytte deg av for ulike grupper personer i databasen din

3. Strukturer databasen din etter hvem som har de ulike samtykkene/andre grunnlag for behandling

4. Lag opt-in kampanjer for å innhente samtykkene du trenger

5. Involver salgsavdelingen slik at de vet hvor de sjekker hvilke grunnlag for behandling leadsene deres har, og hvordan de kan innhente samtykker fra prospekter dersom det trengs

6. Oppdater personvernerklæringen deres slik at den er enkel å forstå, transparent og lett tilgjengelig. Legg den i footeren deres, og legg inn en lenke til denne i alle skjemaer der besøkende kan legge igjen opplysninger.

7. Bruk tid på å sørge for at alle prosesser er i tråd med kravene slik at det ikke blir en stor oppgave å etterleve disse etter at forordningen trer i kraft.

Lykke til!

 

Last ned GDPR sjekkliste for markedsavdelingen