Skip to content

Hvordan markedsføring og salg kan skape verdi for din bedrift

2 mins read

Markedsføring og salg kan sammen skape verdi for din bedrift – både hver for seg, men spesielt sammen. Er du i tvil om du skal øke budsjettet for disse to avdelingene?

Hensikten med de aller fleste virksomheter er å skape vekst for firmaet, ved å levere verdi til kundene. Kundeverdi har derfor mye å si for hvor godt en bedrift presterer, og det er i mange tilfeller selve nøkkelen til suksess.

En slik kundebasert strategi åpner opp for en situasjon hvor markedsføring og salg kan, og bør, være de som tar selskapet fra middelmådige til svært gode resultater. Gjøres dette riktig, kan bedriften oppleve to sider av kundeverdi: verdien bedriften gir til en kunde og verdien kunden gir tilbake til bedriften ved å være en lojal ambassadør.

 

[TA TESTEN]: HVOR GODT PASSER INBOUND MARKETING TIL DIN BEDRIFT?

 

Er du usikker på om du bør investere mer i markedsføring og salg? Det er mange måter disse to avdelingene kan skape verdi for din bedrift på. Her er fire av dem:


4 måter salg og markedsføring skaper verdi 

På én side har du markedsføringsavdelingen: En kreativ gruppe mennesker som skaper verdi ved å utvikle kampanjer som når ut til potensielle kunder.

På den andre siden har du salgsavdelingen, som fokuserer på å skape verdi ved å tilby løsninger til salgsklare prospekt – og close dealen.

Hver for seg skaper disse to avdelingene masse verdi for din bedrift, men enda bedre blir det når du får dem til å samarbeide. Kan de skape magi hver for seg, kan de garantert utrette enda mer når de jobber sammen.

Les mer: Hvordan få en mer lønnsom markeds- og salgsavdeling

Så hvordan kan marked og salg skape verdi for din bedrift? La oss se på fire eksempler:


1) De tiltrekker og varmer opp nye prospekter, før de konverterer dem til kunder 

For å kunne drive et lønnsomt selskap, er du nødt til å få inn kunder.

Og hvordan får du inn kunder uten at du selv reiser ut av kontoret og snakker med nettverket ditt? Ved hjelp av markedsføringsavdelingen som kan tiltrekke, engasjere og varme opp nye prospekter, og ved hjelp av salgsavdelingen som legger ned det siste arbeidet for å close dealen.

Så snart de to avdelingene begynner å jobbe sammen for å kvalifisere og varme opp leads, samt utveksle relevant informasjon om prospekter og kunder, kan de enklere nå bedriftens overordnede mål.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan gå frem for å etablere et samarbeid mellom marked og salg? Les mer om hvordan knytte marked og salg sammen ved hjelp av én avtale.


2) De påvirker potensielle kunders oppfatning av et produkt eller en tjeneste 

Selv om markedsføring riktignok ikke lenger handler om å kun fremstille din bedrift og dine løsninger i et bedre lys enn konkurrentene dine, har marked og salg fremdeles relativt stor makt når det gjelder å påvirke forbrukernes oppfatning av hva dere selger.

Det er viktig å ikke misbruke denne makten, i og med at dette mest sannsynlig vil føre til at dere mister spennende prospekter, men å bruke den til å hjelpe potensielle kunder med å ta den rette kjøpsbeslutningen.

En måte å løse denne utfordringen på, er å ha fokus på å hjelpe potensielle kunder til å selv gjøre seg opp en mening – ved å gi dem all den informasjonen de trenger for å kunne ta en kjøpsbeslutning. Selgerne bør selvfølgelig fungere som rådgivere. De har hjulpet mange andre i lignende situasjon tidligere og vet hva som vanligvis gir best resultat.

På denne måten blir kundene mer fornøyde – og sjansen er dermed større for at de anbefaler din bedrift videre til andre i sitt nettverk.


3) De oppdager hvilke behov prospekter og eksisterende kunder faktisk har 

Både markedsførings- og salgsavdelingen sitter på mye informasjon om hvilke interesser både prospekter og eksisterende kunder har. I tillegg får selgerne mye informasjon direkte fra disse menneskene gjennom eksempelvis salgssamtaler og ulike møter.

Dette er uvurderlig informasjon som kan brukes til å hele tiden forbedre produkter og tjenester, skape nytt innhold som bedre besvarer de problemstillingene disse personene har og ikke minst tilrettelegge for å kunne tilby både prospekter og eksisterende kunder enda mer verdi enn det de får i dag.


4) De sikrer fornøyde kunder som blir gode ambassadører for din bedrift 

Fornøyde kunder er gode kunder som du bør ta vare på. Undersøkelser viser at anskaffelse av nye kunder kan koste opp til 7 ganger mer enn å investere i å beholde eksisterende kunder.

Likevel er det utrolig mange bedrifter som konstant fokuserer på å konvertere nye kunder – samtidig som de mister kontakten med eksisterende kunder.

Markedsføringstiltak som øker livstidsverdien av en kunde (Customer Lifetime Value) har dermed en svært positiv innvirkning på bunnlinjen. 

Les mer: Hvordan øke livstidsverdien til dine kunder?


Når du skal legge til rette for et best mulig samarbeid mellom marked og salg, samt gi dem midlene de trenger for å kunne skape mest mulig verdi for bedriften, kan implementering av hele eller deler av inbound-metodikken være en god vei å gå. Ta testen nedenfor, for å se om inbound marketing og salg kan være noe for din bedrift.

Sjekk om inbound marketing passer din bedrift, ta testen!