Skip to content

HubSpot åpner datasenter i Europa

2 mins read

Vi samler stadig inn mer data. I løpet av de siste årene har dette skapt en del usikkerhet og startskuddet for hvordan vi skal behandle dataen vi samler inn gikk da de nye reglene for GDPR ble et faktum sommeren 2018. HubSpot åpner nå et nytt datasenter i Europa for å gi sine kunder økt fleksibilitet og sikker lagring av personopplysninger.

Innføringen av GDPR har ført til at de aller fleste virksomheter har måttet endre måten de behandler data. Etter sommeren 2018 ble en del snuoperasjoner for å sikre at dataen ble behandlet i henhold til regelverket. Heldigvis er ikke formålet med disse reglene å gjøre det vanskelig for virksomheter å behandle data – GDPR er til for å skape trygghet rundt mennesker og deres personvern.


Med nye regler for behandling av data har også de som utvikler programvare som samler inn data måttet gjøre visse endringer. Dette for å kunne sikre sine kunder at de kan bruke verktøyene og samle inn data etter forskriftene. Behandling av personopplysninger er ikke støpt i stein, og det dukker stadig opp nye forskrifter for hva som er gjeldende databehandling. Sist ut nå er Schrems II som omhandler overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

I forbindelse med dette har HubSpot nå kunngjort at de åpner et helt nytt datasenter i Europa. Vi gir deg de siste oppdateringene, informasjon om hvorfor HubSpot har valgt å opprette datasenteret og hva det betyr for selskaper som benytter seg av HubSpot sitt CRM i Europa.

Økt fleksibilitet i lagring av kundedata med datasenter i Europa

Vi blir stadig mer bevisste på hvordan og hvor dataen vår blir behandlet og lagret. For mange bedrifter har dette betydd at de har måttet holde tunga rett i munnen når de har behandlet data. Samtidig har det vært viktig å kontinuerlig holde seg oppdatert på gjeldende regelverk.

I juli 2020 fattet EU-domstolen en beslutning om å innføre en dom som fikk navnet Schrems II. Inntil denne ble vedtatt kunne virksomheter overføre personopplysninger til land som USA, gitt at de som behandlet dataene hadde et såkalt Privacy Shield-sertifikat. Schrems II ugyldiggjorde rett og slett dette personvernskjoldet. Det gjorde ikke overføring av personopplysninger ulovlig, men noe ekstra arbeid med Europakommisjonens Standard Contractual Clauses (SCC) ved overføring av personopplysninger til land utenfor EØS ble nødvendig. HubSpot har sikret seg dette og kan dermed teknisk sett behandle personopplysninger som omhandler EU-borgere.

De nye endringene som kom i kjølvannet av Schrems II har imidlertid ført til mye usikkerhet og økt kompleksiteten i den juridiske rådgivningen for bedrifter som overfører personopplysninger til USA. For å møte denne usikkerheten og sikre kundene sine økt fleksibilitet i lagring av data har derfor HubSpot valgt å etablere et datasenter i EU. Dette sikrer alle HubSpot-kunder at de kan lagre og behandle personopplysninger i sitt CRM-system uten å bekymre seg for om dette er ulovlig eller ikke.

Vil du få enda litt dypere innsikt i Schrems II og hva dette kan bety for din bedrift har Datatilsynet laget en utfyllende veiledning som du finner her.

HubSpot henger med i tiden så du slipper å være utrygg

HubSpot ønsker med det nye datasenteret å kunne gi brukerne sine større fleksibilitet til å velge hvor informasjonen om deres kunder blir lagret – slik at du som bruker slipper å tenke på om behandlingen gjøres riktig eller ei. En proaktiv leverandør som tar disse bekymringene for deg er derfor god å ha med på laget.

Dette er også et grep som er et steg nærmere HubSpots målsetting om å bli den foretrukne CRM-plattformen for virksomheter med mål om skalering og vekst. Det har derfor vært viktig for HubSpot å kunne henge med i tiden og tilby alle deres brukere i hele Europa et nytt datasenter.

Judge-hammer-gdpr

Dette betyr datasenteret for lagring av din data

Med datasenter i EU vil det bli økt sikkerhet når det gjelder etterlevelse av GDPR. Denne delen har det vært mye usikkerhet rundt og vi har ofte sett at det har vært forskjellige retningslinjer i de juridiske rådgivningene.

Det vil imidlertid ikke være nødvendig for de som allerede bruker HubSpot og lagrer sin data i datasentrene i USA, å migrere dataen over til EU-senteret med det første. HubSpot jobber med å migrere eksisterende HubSpot-kunder til det nye datasenteret i Europa, men det er ikke forventet at dette vil skje før senere i år eller tidlig i 2022.

Dette er dermed en endring som først og fremst påvirker nye HubSpot-brukere som vil få muligheten til å velge hvor deres data skal lagres når de inngår en avtale med HubSpot.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Lurer du på hva HubSpots etablering av nytt datasenter i Europa har å si for deg? Kontakt oss gjerne for mer informasjon! 

New call-to-action