Kunden måste förstå värdet av ett marknadsbudskap och applicera det på sin situation. Annars har man misslyckats med sin marknadsföring. Det säger Katarina Nyquist från Koneo som vi har intervjuat i vår artikelserie med marknadschefer. Läs hela interjvun!

[Vill du läsa fler artiklar som denna? Prenumerera på vår blogg!]

Katarina Nyquist ansvarar sedan lite mer än ett halvår tillbaka för marknadsföringen på IT-företaget Koneo som finns i nio orter mellan Luleå i norr och Jönköping i söder. Under tiden har hon bland annat hunnit lansera en ny webbplats, en landsomfattande seminarieserie med kända inspiratörer och börjat sätta tänderna i ett effektivt samarbete mellan sälj och marknad. 

Vilka trender kommer forma B2B-marknadsföring framåt?

Först och främst det tilltagande kravet att vara relevant. Vilket inte är lätt i den allt större konkurrensen där ute. Kunden måste förstå värdet av ett budskap och känna att det går att applicera på hens situation. Samtidigt blir kunderna kräsnare och selektivare. Jag menar, jag läser knappt 10 procent av de mejl som jag inte har bett om att få. Senast fick jag frågan om att ”gå en kurs i lagerhantering” eller en kurs i att "avsluta anställningar". Det var ju inte så att jag var målgruppen, direkt. 

En annan trend är att företag måste se tydligare kopplingar på vad de får tillbaka från marknadsföringen. Alltså ett stort krav på ROI.

Jag ser också att allt fler företag lyfter kundnyttan istället för att enbart prata produkt. I marknadsföringen ska man då tänka vad som är fördelen för kunden, och inte bara berätta vad man säljer för tjänst eller produkt. 

Vilka utmaningar tror du marknadschefer kämpar med 2019-2020?

Jag tror fortfarande att samarbetet mellan sälj och marknad kan vässas ytterligare. Många företag ser marknadsavdelningen som något som är ”nice to have”, men de har ingen vidare insyn i strategin bakom marknadsarbetet. Vilket också beror på marknadscheferna själva. De ser inte synergieffekterna med sälj och missar hur de kan stötta dem. Samtidigt missar de hur de kan ta stöd av sälj. Jag i min roll finns där för säljarna, det är min utgångspunkt. Samtidigt som min slutliga målgrupp är kunden, inte säljaren. 

Jag tror även att vi i framtiden kommer att se ännu fler digitala marknadsföringsverktyg. Vilket kan vara en enorm utmaning för marknadschefen eftersom hen i sin stressiga vardag inte hinner ta till sig alla nyheter som kommer.

Hur tror du att ert företag jobbar med marknadsföring och försäljning 2020?

På Koneo kommer vi jobba mer automatiserat med smarta flöden som hjälper mig att sätta rätt ton i budskapen. Vi kommer fortsätta producera relevant marknadsmaterial, så att vi når ut med vår vision på ett lättillgängligt sätt. På detta vis kommer vi få ett stadigt leadsflöde från webben.

Jag tror dock inte att vi kommer att lansera och driva enbart varumärkesbyggande kampanjer, utan vi kommer alltid vara målgruppsstyrda och med sälj i fokus.

Vilka är de tre avgörande punkterna att tänka på när man ska upphandla en byrå som ska hjälpa en med B2B-marknadsföring? 

Först och främst spelar kompetens stor roll. Byrån ska både ha bred och djup kunskap om verktyg som hjälper mitt företag att nå B2B-kunderna.

Dessutom ska byrån kunna hjälpa mig med omvärldsbevakning och analyser och ge förbättringsförslag som är baserade på fakta.

Storleken spelar ingen roll, utan för mig är det viktigare att få snabb återkoppling. Exempelvis ska de svara på vändande mejl. Jag vill inte behöva vänta på svar onödigt längre.  

Vilka är de tre viktigaste punkterna när man ska välja marketing automation-system för sin B2B-marknadsföring?

Systemet eller plattformen ska vara användarvänlig och lätt att förstå från början. Jag söker inte per automatik efter den plattformen som är billigast eller mest prisvärd men den ska ge värde för pengar. Det är också en oerhörd fördel om alla funktioner finns samlade på ett ställe och om systemet är sammankopplat med exempelvis CRM.

Tack för dina svar, Katarina och lycka till med era mål! Om du vill komma i kontakt med Katarina på LinkedIn, hittar du henne här!

Denna intervju ingår i Avidlys intervjuserie med marknadschefer. Vi ställer liknande frågor till ett antal seniora personer, så häng på! Börja med att prenumerera på vår blogg!

Prenumerera på vår blogg