<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=641204&amp;fmt=gif">

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb och för att samla in statistik kring hur webbplatsen används. Läs mer.

×

När vi går in i första möten med kunder börjar jag alltid med att förklara vad inbound marketing faktiskt är. Om man aldrig har hört talas om begreppet så kommer här en förklaring. 

TESTA HUR VÄL INBOUND MARKETING PASSAR DITT FÖRETAG!

 

För att på ett pedagogiskt och enkelt sätt ge vår bild av inbound marketing så måste vi börja med att förklara vad Outbound Marketing är. 

 

Vad är outbound marketing?

 

Outbound marketing är den traditionella marknadsföringen som går ut på att med annonser i tidningar, radio- och Tv-reklam, kalla samtal, affischer mm, trycka upp sina budskap i eventuella potentiella kunders ansikten. Traditionell marknadsföring och försäljning, helt enkelt. 

Många anser att den traditionella marknadsföringen är påträngande och avbrytande.

Många av oss har låtit bli att svara när vi har sett att en säljare ringer eller bytt kanal när reklamen har börjat på TV:n? Den traditionella marknadsföringen tar inte heller hänsyn till tid eller rum, man kan inte välja när eller var man vill utsättas för reklam.

Denna video beskriver skillnaden på ett humoristiskt sätt! 

 

 

Tidigare (innan internet) var säljarens kunskap en viktig del i köpprocessen. Skulle man köpa en bil gick man med stor sannolikhet till en bilförsäljare för att höra sig för kring för- och nackdelar runt olika märken och modeller. Samma sak gällde när man skulle boka en resa. När man tittar på B2B-köpandet så tog man kontakt med en upphandlingskonsult eller ett par leverantörer för att börja skapa en kravbild och sen sålla bort leverantörer som inte kunde fylla behovet. 

I dagens informationssamhälle söker de flesta information på nätet innan de tar kontakt med en säljare.

Detta medför att säljaren nu har fått en annan roll och måste agera på ett annat sätt.

Säljaren sitter fortfarande på mycket kunskap och information men köparen kan lätt få tag på precis samma information och är inte längre beroende av säljaren utan kan välja att gå till en annan leverantör om det är något som inte passar. Transparens har blivit viktigt och förhållandet mellan köpare och säljare har skiftat från säljcentrerat till kundcentrerat, alltså borde även marknadsföringen ändras från säljcentrerad till kundcentrerad.

Detta är inbound marketing

Inbound marketing är ett relativt nytt begrepp som uppkom 2006. Bakom begreppet ligger Brian Halligan och Dharmesh Shah, som grundade HubSpot. De två insåg att vi har ändrat vårt sätt att leva, köpa och arbeta, vilket även innebär hur vi handlar. 

Inbound marketing är en kundcentrerad marknadsföringsmetod som går ut på att optimera sitt innehåll på webben för att attrahera fler och rätt kunder. Genom att veta exakt vem din ideella kund är kan man anpassa innehållet utifrån kundens behov och intressen.

Metoden fokuserar på att utbilda och hjälpa kunden genom att skapa efterfrågad information om problemställningar och först i ett senare skede presentera sina produkter eller tjänster, när kunden förstår värdet. Information brukar kommuniceras genom bloggartiklar, videos, pods, infographics och annat som faller inom begreppet content/innehåll. Content Marketing kanske du har hört talas om. Content är en del av Inbound Marketing metoden. 

Metoden är uppdelad i 4 faser och går ut på att, genom rätt innehåll, attrahera besökare till sin web, konvertera dem till leads, omvandla dessa till kunder och för att sedan bli promoters.

  • Attract: Att omvandla okända prospekts till besökare på er webb. I det första steget gäller det att attrahera fler och rätt besökare till hemsidan. Detta sker oftast genom blogginlägg utformade efter dina ideella kunders behov, med rätt sökord och nå dem genom delning i sociala medier som Twitter, LinkedIn, optimering mot Google etc. 

  • Convert: Nästa steg är att omvandla dina besökare till leads. Det sker genom att få dem att konvertera och lämna ifrån sig kontaktinformation, exempelvis en mejladress. För att detta ska fungera måste man erbjuda besökaren något i gengäld som är tillräckligt värdefullt för att de ska lämna ut informationen. Det kan vara ett nedladdningsbart material i form av en e-bok, guide eller ett whitepaper.
    För att de ska kunna lämna ifrån sig information och få ta del av materialet de vill åt så måste de först klicka på en Call-to-action (en knapp som den som ligger längst ner i denna artikel), komma till en landningssida, fylla i ett formulär och sedan få ta del av erbjudandet på en tacksida.

  • Close: Leads till kunder. När man har attraherat besökare och omvandlat dem till leads är det dags att förvandla dem till kunder. För att kunna göra detta finns det några olika verktyg som kan hjälpa till. CRM, closed-loop reporting, marketing automation och e-mail är exempel på dessa verktyg. Dessa verktyg ser till att du vid rätt tillfälle kan kontakta leadet, hålla koll på dess historik, skicka rätt e-mail med rätt innehåll för att vid bra tillfälle kunna stänga affären. Du skulle också bara kunna plocka upp luren och ringa dem och boka ett möte. :) 

  • Delight: Omvandla kunder till promoters. Efter att en affär är avslutad så finns det fortfarande jobb att göra med kunden. En nöjd kund fungerar som en evangelist för företaget och hjälper till att sprida budskapet om er och det jobb ni gör. Använd undersökningar för att se vad ni gjorde bra och mindre bra för att kunna förbättra er. Bra hjälpmedel för att kunna fortsätta förse kunden med bra och relevant information är att skriva innehåll vars syfte är att stötta befintliga kunder. Cross-sell och upsales-möjligheter blir också möjligt i denna fas.  

Varför inbound marketing?

Det finns flera anledning till att gå över från den traditionella marknadsföringen till Inboundmetoden, en av dem är kostnaden.

Istället för att bekosta TV-reklamer, annonser eller telefonförsäljare så blir kostnaden nu på att anpassa webben och de olika stegen. Enligt HubSpot är marknadsföringen i inbound 62 procent billigare än den traditionella! 

En annan fördel är att besökaren/kunden självmant hittar till er och på så sätt slipper påträngande och avbrytande reklam.

Ytterliga en stor fördel är att man kan rikta sig mer specifikt mot sin ideella kund istället för en bredare massa och på så sätt få rätt besökare till sin webb och bättre möten till säljkåren.

I och med att samhället blir mer och mer digitalt borde allt fler företag se fördelarna med att gå över till en digital marknadsföring. Jag tror att de flesta företag är intresserade av inbound marketing då det är mindre tidskrävande, mer kostnadseffektivt och genererar fler och bättre leads än den traditionella marknadsföringen. Den nackdelen som finns med att övergå från något som man alltid har gjort till något nytt så krävs det arbete och engagemang innan det sitter som en rutin.

TESTA HUR VÄL INBOUND MARKETING PASSAR DITT FÖRETAG!