Skip to content

De 12 vanligaste begreppen inom inbound marketing

2 mins read

Lead, MQL, SEO, lead scoring... begreppen inom inbound marketing är många och det är inte alltid så lätt att ha full koll på vad som är vad och vad varje ord innebär. Därför har vi satt ihop en lathund till dig som ger dig en snabb överblick över de vanligaste begreppen inom inbound marketing. Hur många har du koll på? 

[Ladda ner den digitala marknadsförarens ordlista!]

1. Buyer persona

En buyer persona är en fiktiv representation av den ideala kund som du vill nå med dina tjänster eller produkter. Genom att lära känna dessa personer på ett djupare plan än du känner din målgrupp kommer du få en större förståelse för hur de tänker och känner, vilket gör att du enklare kan anpassa ditt innehåll och ditt erbjudande så att det attraherar din persona. En persona-beskrivning ska innehålla information om personans behov, mål, utmaningar och hur de agerar i en köpprocess, för att nämna några exempel.

2. CTA

CTA står för “call-to-action” och är en uppmaning till handling, alltså en bild eller textlänk som ska övertala besökare, leads eller kunder att genomföra en handling. Handlingarna kan vara olika, till exempel kan det vara att någon bör ladda ner en e-bok, prenumerera på en blogg eller läsa en viss artikel. 

3. Content marketing 

En stor del av inbound marketing består av content marketing, som går ut på att genom innehåll utbilda och hjälpa leads att ta sig framåt i köpresan, hela vägen från start till mål (köp). 

4. Konverteringsgrad 

Konverteringsgrad är ett mått på hur många personer som genomfört en handling på er webb och konverterat, till exempel genom att ha fyllt i ett formulär för att få kontakt eller laddat ner innehåll. Genom att hålla koll på konverteringsgraden får du en indikation på vad du kan behöva justera för att höja den, det skulle till exempel kunna vara att ändra utseende på en viss CTA-knapp så att den attraherar buyer personan att konvertera. Så här ska du tänka för att konvertera mera! 

5. Köpresa (buyers journey)

Köpresan är den process som den potentiella kunden går igenom när hen ska köra ett köp, start till slut. Köpresan består huvudsakligen av tre steg;
medvetenhet (kunden känner att hen har ett problem eller ett behov)
övervägande (kunden fokuserar på hur hen ska lösa problemet) och
beslut (kunden bestämmer sig för vem det blir som hjälper till med att lösa utmaningen).

6. Lead

Ett lead är en besökare på er webb som visar intresse för vad du erbjuder. Ett lead registreras när hen konverterar på sajten, det vill säga fyller i ett formulär för att prenumerera på en blogg, ladda ner innehåll eller liknande aktivitet. Ett lead är däremot inte köpmoget ännu utan behöver mer information för att ta sig vidare i sin köpresa.

7. Landningssida 

En landningssida är den sida som ett lead landar på när hen har valt att ladda ner innehåll som ligger bakom ett formulär. Det är på denna sida personen fyller i sina kontaktuppgifter och konverterar. 

8. Lead scoring

Lead scoring är en metod för att beräkna köpmognaden hos leads eller potentiella kunder. Metoden går ut på att tilldela dessa värden beroende på vilka handlingar de har utfört relaterat till ditt företag och ditt erbjudande. Värdet på varje lead varierar från företag till företag, men bedöms i allmänhet utifrån vad leadet har visat intresse för. Företaget bestämmer själva vilka aktiviteter som ska ge vilka poäng och vid vilka poäng leadet är redo att bli MQL, SQL och så vidare.

9. Marketing automation

Kortfattat är marketing automation de processer och handlingar som kan automatiseras, vilket sparar tid och resurser för företag. Det skulle till exempel kunna vara ett workflow med automatiserade e-mejl som skickas ut till dina kontakter för att hjälpa dem att ta sig vidare i sin köpresa.

10. MQL

Innan ett lead blir SQL, är det MQL, det vill säga “marketing qualified lead”. Det innebär att personen i fråga är intresserad, men behöver få mer kött på benen innan hen är redo för ett köp.

11. SEO

Syns du inte så finns du inte och det är här SEO kommer in i bilden. Det står för sökmotoroptimering och innebär att du optimerar innehållet på din sajt för att det ska rankas så högt upp som möjligt i sökmotorerna. Att det bara i Sverige varje dag sker över 55 miljoner googlingar säger en del om hur viktigt det är att synas i sökmotorerna. 

12. SQL

SQL står för Sales Qualified Lead, alltså ett sälj-kvalificerat lead som har kommit längre i in köpprocess (än ett lead eller en MQL), visat intresse för din tjänst eller produkt och som har uppfyllt de krav ni har på era leads för att släppas vidare till en säljare för en diskussion om en affär.

Begreppen inom inbound markting avlöser varandra och vi förstår att det inte alltid är så lätt att hålla koll på allt och vad de innebär. I den här lathunden har vi därför samlat de viktigaste begreppen inom inbound, från call-to-action och MQL till köpresa och buyer persona. 

Vill du ha mer koll på begrepp som experter inom inbound marketing och digital marknadsföring slänger sig med? Ladda ner vår ordlista!

LADDA NER DEN DIGITALA MARKNADSFÖRARENS ORDLISTA!