Skip to content

Inhouse-trendens nersida del 4: Oförmågan att jobba datadrivet

De senaste åren har trenden som innebär att mellanstora och stora företag anställer personer till sina marknadsavdelningar för att driva marknadsföringen internt accelererat. Att jobba på detta sätt har vissa fördelar, men också graverande nackdelar som vi tar upp i en artikelserie. Fjärde och sista delen handlar om utmaningen, och ibland oförmågan, att jobba datadrivet inhouse.

[Vill du veta mer hur vi tänker kring att ta in extern hjälp? Kontakta oss!]

De områden vi har fokuserat på hittills är vikten av rätt kompetens som kan vara svår att hitta till en inhouse-avdelning, de osäkra kostnaderna som fasta anställningar, ojämn arbetsbelastning och nya verktyg medför samt risken att bli långsam när det viktiga perspektivet utifrån saknas och det blir för tufft att hänga med i de snabba svängarna.

I den fjärde och sista delen av vår artikelserie har vi valt att fokusera på varför det kan vara svårt att jobba datadrivet på en inhouse-avdelning. "Data-driven marketing" ställer höga krav på rätt kompetens och tillgång till verktyg som krävs för att mäta och analysera datan.

Inte tillräcklig förståelse för vikten av att mäta 

En av nycklarna för att lyckas med sin marknadsföring är att ständigt hålla koll på hur marknadsaktiviteterna faktiskt går. Det är ett måste att kontinuerligt samla in data, analysera och utvärdera för att ha möjlighet att justera beroende på hur resultatet ser ut. Något som ställer höga krav på kompetens, och föreståelse för vad vilken data innebär, samt hur och vad som behöver mätas. Här är även den strategiska kompetensen viktig, att genom analys och insikterna den ger snabbt kunna komma på vilka åtgärder som kan hjälpa till att påverka resultatet i önskad riktning.

På en inhouse-avdelning tillhör detta oftast inte vardagsmaten. Det är inte heller alltid så att vetskapen finns där om hur viktigt det är att kontinuerligt mäta och analysera. Det riskerar helt enkelt att falla mellan stolarna.

Om du däremot arbetar med en byrå är du garanterad analys och utvärdering av hur marknadsföringen går. En byrå mäts ofta på hur väl de når målen som de har satt upp tillsammans med sina kunder. Det i sin tur ställer förstås höga krav på byråerna att göra ett gediget arbete med att kontinuerligt samla in data, analysera och utvärdera för bästa resultat. 

Dessutom har de flesta som jobbar på en byrå ett nästan medfött datadrivet tänk (om inte, bör du byta byrå).

Rätt verktyg saknas

För att samla in data och enkelt kunna hålla koll på statistiken behöver du verktyg.

Google Analytics är välkänt något de flesta företag har hyfsad koll på. Men för att kunna göra de djupare analyserna som krävs för att verkligen kunna skruva och justera era marknadsaktiviteter på ett optimalt sätt behövs ytterligare verktyg. Nedan är några exempel:

  • Lucky Orange
  • Typeform
  • Optin Monster
  • Databox
  • Seventh Sense
  • Ceros

Det är inte lätt att hålla koll på vilket eller vilka verktyg som är det bästa för ett visst ändamål. Dessutom kan det vara ganska kostsamt att köpa in nya verktyg, något som du “slipper” när du anlitar en extern byrå eftersom en del i deras jobb är att tillhandahålla de verktyg som behövs för att mäta och analysera er data på djupet.

Mellanstora och stora företag anställer i allt större utsträckning personer till sina marknadsavdelningar för att driva marknadsföringen internt. I den fjärde och sista delen av vår artikelserie "Inhouse-trendens nersida" tittar vi på utmaningen i att jobba datadrivet och varför det kräver expertis för detta. 

Vill du veta mer om hur vi som byrå kan hjälpa dig med dina utmaningar inom digital marknadsföring? Boka ett möte och kom förbi på en kaffe! 
Kontakta oss här