Skip to content

"Kundernas otålighet kommer att påverka marknadsföringen mer"

2 mins read

Lowells svenska marknadschef Ulrika Huss tror att tiden som marknadsförare har på sig att övertyga besökare, prospekts och potentiella kunder blir allt knappare. Det innebär att kommunikationen måste vara tydlig och följas av ett enkelt steg för att kunna ta kontakt med företaget. Läs vår intervju med henne!

[Vill du läsa fler intervjuer som denna? Prenumerera på vår blogg!]

1) Vilka trender kommer forma B2B-marknadsföringen framåt?

Jag ser sex starka trender:

1) Otålighet: Kunder blir mer och mer otåliga. De vill ha en tydlig och smidig upplevelse när de söker information och vill sedan själva höra av sig när de är mogna. Kontaktsteget måste vara superenkelt och första bemötandet knivskarpt. Ett proffsigt intryck under undersökningsfasen måste följas av samma proffsiga bemötande från säljarna.

2) Anpassning: För att vinna en upptagen målgrupps intresse behövs smart och snygg anpassning avseende taktik, kanal och budskap. One size fits nobody - så det gäller att veta vem du ska nå för att kunna anpassa rätt.

3) Kunskap om målgruppen: För att lyckas med denna anpassning måste du inte bara känna din målgrupp väl. Det gäller även att förstå och bli duktig på hur du överhuvudtaget ska komma i kontakt med kunder och prospekt. Vår alltmer digitala verklighet skapar nya möjligheter och förutsättningar men ökar också komplexiteten.

4) Bygga relation: Affärer kan ta tid och det gäller för företag att vara uthålliga och duktiga på att bygga relationer. Här tror jag att företag måste bli bättre på att utbilda sin potentiella marknad och visa att de är proffs inom sitt område för att fånga kundernas intresse på ett tidigt stadium och därmed börja bygga en relation.

5) Bjuda upp: Företag behöver bli bättre på ”matchmaking”. Det vill säga att fundera igenom vilka kunder och samarbetspartners som man kan utvecklas tillsammans med och sedan bjuda upp dessa på rätt sätt. En ”perfect match” har alla att vinna på.

6) Bjud på något: Kunder söker leverantörer som kan hjälpa dem vidare och de förväntar sig mer och mer att ”bjudas” på kunskap, konkreta tips och material. Helt enkelt att få möjlighet att prova på sin leverantör innan de tar beslutet.

2) Vilka utmaningar tror du marknadschefer kämpar med 2019-2020?

Först och främst pressade budgetar. Den andra utmaningen är kunskap, förståelse och uthållighet inom organisationen för att bygga ett nära samarbete mellan sälj och marknad. Även att ha rätt kunskap i företaget för om hur och när man kan kontakta prospekts och kunder efter GDPR.

Digitaliseringen är nästa utmaning som ställer stora krav på marknadsavdelningarna. De måste hela tiden stå på tå för att ta in och lära sig nya tekniker, kundbeteenden och kanaler. Sist men inte minst, att hitta balans i kommunikationen för att undvika att utmatta kunder och prospekts.

3) Hur tror du att ert företag jobbar med marknadsföring och försäljning 2021?

Vi behöver komma närmare våra kunder och deras utmaningar samt visa vad vi kan hjälpa dem med.

Vi använder olika taktiker för olika målgrupper: Mer Account Based Marketing (ABM) mot större företag där vi säljer mer komplexa lösningar och fortsatt inbound marketing och automatiserat tänk mot mindre och medelstora företag med behov av mer standardiserade lösningar.

Vi måste också arbeta smartare och bättre i sociala medier.

4) Vilka är de tre avgörande punkterna att tänka på när man ska upphandla en byrå som ska hjälpa med B2B-marknadsföring?

- Har byrån kunskap inom de system och programvara som du använder?
- Visar de förståelse för ditt företag, dina förutsättningar, budgetar och så vidare och är de ok med detta?
- Klickar ni som kund och leverantör?

5) Vilka är de tre viktigaste punkterna när man ska välja marketing automation-system för sin B2B-marknadsföring?

- Det ska vara enkelt att förstå och använda.

- Priset ska funka för verksamheten, främst att man inte betalar för sådant man inte använder eller behöver.
- Innan investeringen ska det vara tydligt vilka resultat man kan förväntas uppnå och hur man kan arbeta för att nå dessa.

Tack för dina svar Ulrika och lycka till med era mål! Om du vill komma i kontakt med Ulrika på LinkedIn, hittar du henne här!

Denna intervju ingår i Avidlys intervjuserie med marknadschefer. Vi ställer liknande frågor till ett antal seniora personer, så häng på! Börja med att prenumerera på vår blogg!

prenumerera avidly sverige blogg