Skip to content

Så ökar du livstidsvärdet på dina kunder

2 mins read

Visst vore det smidigt att implementera en strategi som hjälper dig att öka varje kunds livstidsvärde, istället för att konstant lägga tid och resurser på att värva nya kunder och stänga nya deals? Här är tre sätt som hjälper dig att göra just så.

Visste du att det kan kosta upp till 7 gånger mer att värva en ny kund istället för att behålla en existerande? Likväl fokuserar många företag på att konstant konvertera nya kunder - och riskerar därmed att tappa kontakten med befintliga.

Vi på Avidly tycker att detta är anmärkningsvärt, eftersom kundlojalitet är det bästa sättet att öka avkastningen på en marknadsföringsstrategi och öka ett företags sammanlagda intäkter. Intern research från plattformen for social analys, SumAll, visar att företag med en kundstock som till 40 % består av återkommande kunder generar nästan 50 % fler intäkter en liknande företag som enbart hade 10 % återkommande kunder.

Så hur kan du ta vara på dina befintliga kunder och sälja mer till dem? Svaret är inbound marketing och sales. Här är tre sätt op vilka inbound-metoden kan hjälpa dig att öka dina kunders livstidsvärde.guide till inbound marketing

3 inbound-åtgärder som ökar dina kunders livstidsvärde

Med inbound marketing och sales är det lättare än någonsin att sälja mer till dina befintliga kunder. Hur? Helt enkelt genom att kontinuerligt ge dem värde – långt efter att ert första avtal skrevs på.

1) Skapa “delight”-innehåll till dina befintliga kunder 

Skap “delight”-innhold til dine eksisterende kunder

Det är ett av skälen till att den sista fasen i inbound-metoden finns: “Delight”-fasen. Denna fas handlar om att företag inte glömmer bort sina befintliga kunder.

I begeistringsfasen bör ditt företag se till att skapa innehåll som är värdefullt för era kunder – inte prospekts eller leads. Det finns flera sätt på vilka du kan distribuera detta värdefulla innehåll till befintliga kunder, men några av de mest effektiva är: e-post, marketing automation med smart innehåll och sociale medier.

  1. Med e-post kan du skicka kunderna dina bästa tips kring hur de kan ut det maximala av din tjänst eller produkt, nya produkttillägg du rekommendera att testa, bjuda in dem till exklusiva arrangemang och dela med dig av relevant och nyttigt innehåll. Du kan också göra enkäter med syfte att ta reda på vilken information de är intresserade av och fråga dem om konkreta rubriker de vill läsa.
  2. Marketing automation å andra sidan är det perfekta sättet att aldrig tappa kontakten med befintliga kunder genom att erbjuda exklusiv information och se till att de alltid får något som är värdefullt för dem. Med andra ord: Det hjälper dig att inte glömma bort dina kunder. Du kan också bjuda in kunderna till webinarier och omline-utbildningar, eller så kan du uppmana dem till så kallad “advocacy marketing”, eller påverkandemarknadsföring på svenska, som betyder att du dina befintliga kunder rekommenderar ditt företag och dess produkter/tjänster – mot att de får något tillbaka såklart.
  3. Sist men inte minst kan du använda sociala medier för att marknadsföra evenemang, webinarier och online-utbildningar. Du kan också använda sociala medier för att hålla kunderna uppdaterade kring företagsnyheter eller publicera intressanta case-studies.

2) Upprätta ett lojalitetsprogram 

Opprett et lojalitetsprogram

Att belöna och ge dina kunder ett erkännande kommer att ge dig många fördelar – så länge du gör det på rätt sätt. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du lägger ner på att skapa en lojal kundbas när kunderna inte känner att du ger dem något av värde.

Därför är det första steget att skapa värdefullt innehåll, som dessutom är nyttigt. Därefter kan du börja att involvera dem och låta dem bli ambassadörer för ditt företag - och ge dem något i retur för arbetet de gör.

Ett exempel: Eftersom de hjälper dig med påverkandemarknadsföring, kan du ge dem en “review”, alltså en analys av deras användande av er tjänst och vilka åtgärder som kan implementeras för att de ska få ännu större värde av investeringen.

Du kan också låta dem testa nya produkter eller funktioner gratis och få deras input på det, eller ge dem ytterligare stöttning från era konsulter.

3) Sänk kostnaderna för marknadsföring genom att enbart marknadsföra till kvalificerade prospekts 

Reduser markedsføringskostnadene ved å kun markedsføre til kvalifiserte prospekter

Detta är kärnan av inbound: Att nå ut till rätt folk med rätt innehåll i rätt tid. Om du slutar att marknadsföra till prospekts av lågt värde och börjar fokusera på kampanjer i de kanaler som ger dig flest kvalitativa leads till lägst pris, kommer du kunna sänka kostnaderna för marknadsföring.

För att identifiera de prospekts som ditt företag vill attrahera och konvertera dem till kunder, rekommenderar vi att du tar reda på vem eller vilka er persona är. Alltså individerna som kommer att generera intäkter åt ditt företag och som är en god matchning när det kommer till samarbete.

Bryt dessa människor ner till semi-fiktionella karaktärer för att identifiera hur de tar beslut, vad som motiverar dem och vilka mål och utmaningar de har.

Läs mer om personas och hur bygger dem


Med inbound marketing och sales kan du bygga långsiktiga kundrelationer, erbjuda nya produkter och svara på alla frågor dina existerande kunder mår ha. Detta medför att det kommer att känna sig värdefulla, sedda och alltid vägledda i rätt riktning.

Detta kommer också hjälpa att sälja, korsförsälja och därmed öka livstidsvärdet – och samlade intäkter. Vill du veta mer om vilken ROI du kan förvänta dig när implementerar inbound marketing? Testa vår ROI-kalkylator!

 

roi-kalkylator: Vad får du tillbaka på en inbound-investering?