Skip to content

Vad är en teknisk strategi och varför är den viktig för ditt företag?

3 mins read

I dagens snabba och teknikdrivna värld måste alla företag, oavsett storlek och bransch, ha en solid teknisk strategi för att upprätthålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa. Men vad är egentligen en teknisk strategi och vilka fördelar ger den ditt företag? 

För att ge dig en inblick i vad en teknisk strategi är och vad syftet med den är – låt oss börja här: 

En teknisk strategi är en plan som beskriver hur ett företag ska använda teknik för att uppnå sina affärsmål. Det innebär att man identifierar vilka tekniska verktyg och resurser som behövs för att stötta företagets verksamhet, samt en plan för implementera och underhålla dessa över tid.

En teknisk strategi tar dessutom hänsyn till ditt företags nuvarande och framtida teknikbehov för att stärka konkurrenskraften och förenkla utvecklingen i ett snabbt föränderligt tekniskt landskap.

Vikten av en teknisk strategi 

Den teknik vi använder idag är viktig för alla verksamheter som vill lyckas i en teknikdriven värld. Tekniken har aldrig utvecklats så snabbt som nu och företag måste hålla jämna steg för att ligga steget före sina konkurrenterna.

En välplanerad och strukturerad teknisk strategi är dock inte bara en stor fördel när det gäller konkurrens – här är fem av de främsta fördelarna med en teknisk strategi, enligt oss på Avidly.

Alignar affärsmålen med teknik

En teknisk strategi säkerställer inte bara att ditt företag är medvetet om sina långsiktiga mål, utan också att det finns tekniska resurser och kapacitet för att lyckas. 

När du anpassar företagets affärsmål till er tekniska kapacitet blir det enklare att undvika att investera i teknik som inte stämmer överens med era framtida målsättningar. I stället för att satsa på system och verktyg som är "trendiga" kan du med hjälp av en strategi se till att era tekniska resurser stöttar företagets övergripande affärsmål.

Öka effektiviteten i företaget

Jag har aldrig träffat ett företag som inte vill bli mer effektivt. Men om du jobbar på ett av dessa företag, stort grattis! Till er andra tänkte jag att vi skulle titta närmare på hur ni kan öka effektiviteten genom en teknisk strategi. 

Vi skulle förmodligen kunna skriva minst ett par blogginlägg enbart om det här, men här nöjer vi oss med en kort sammanfattning av hur en teknisk strategi kan öka effektiviteten i ditt företag.

Automatisering

En teknisk strategi hjälper dig att identifiera arbetsuppgifter som kan automatiseras med hjälp av  teknik. Detta innefattar saker såsom datainmatning, rapportering, viss kundsupport, marknadsföring, försäljning och även vissa arbetsuppgifter på personalavdelningen.

Det handlar inte om att ta bort människors jobb, utan om att göra saker på ett mer effektivt sätt så att de anställda sparar tid, minskar risken för fel och kan fokusera mer på arbetsuppgifter som kräver mänsklig kompetens.

Strömlinjeformade processer 

Effektivisering av processer är en av de absolut främsta fördelarna med en teknisk strategi. Den hjälper dig att identifiera vilka processer som inte fungerar och vilka som är överflödiga, tidskrävande eller ineffektiva. 

Strategin kan också vara ett stöd när det kommer till vilka system du borde integrera för ett smidigare arbetsflöde. Ett exempel, genom en vanlig integration kan du förenkla och effektivisera många processer mellan ett CRM-system (Customer Relationship Management) och ett marketing automation-system. Det gör att sälj och marknad får tillgång till den information som de behöver i "sina" system och slipper flytta information manuellt mellan olika system. 

Den tekniska strategin bör därför innehålla ramverket för varför en integration behövs, hur den ska utföras och vilka tekniska resurser som ska involveras.

Rätt verktyg på rätt ställe 

En teknisk strategi bör även säkerställa att de anställda på ditt företag har tillgång rätt teknik och verktyg som behövs för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Det här innefattar till exempel mjukvara, hårdvara eller molnbaserade lösningar.

Möjliggör distansarbete 

Att ha rätt teknisk infrastruktur på plats gör det möjligt för anställda som jobbar på distans att behålla sin produktivitet och effektivitet i arbetet. Det gäller därför att investera i digitala resurser och verktyg som underlättar kommunikation, samarbeten och dagliga arbetsuppgifter, med hjälp av till exempel molnlösningar, åtkomst till system och virtuella privata nätverk. 

Genom att ha med dessa aspekter i företagets tekniska strategi ser du till att anställda har vad de behöver för att arbeta så produktivt som möjligt – oavsett om de arbetar hemifrån, från utlandet eller från kontoret.

Innovation och stärkt konkurrenskraft 

Att investera i rätt teknik ger ditt företag ett försprång gentemot konkurrenter och hjälper dig nyttja nya möjligheter. En väl genomtänkt teknisk strategi hjälper dig att förbättra dina produkter och tjänster och får dig att sticka ut från mängden.

Du behöver inte hoppa på varenda ny trend som dyker upp, men genom att följa en strategi får du större utrymme för att experimentera och utforska ny teknik utan att riskera tekniska problem.

Förbättra kundupplevelsen och öka  kundnöjdheten

En bra kundupplevelse är idag viktigare än någonsin och många företag behöver ta en närmare titt på vad de erbjuder. Med hjälp att rätt teknik kan du samla in och analysera data som hjälper dig att leverera en mer personlig kundupplevelse, vilket i slutändan kommer leda till nöjdare kunder och högre kundlojalitet. 

Något annat som bidrar till en bättre kundupplevelse är att erbjuda kommunikation via flera kanaler – en möjlighet för dina kunder att integrera med dig via e-post, telefon, chatt, sociala medier och så vidare. Ökad tillgänglighet betyder ökad bekvämlighet och i slutändan en förbättrad helhetsupplevelse.  

Kostnadsbesparingar och bättre ekonomisk förvaltning

Sist men inte minst så kan en teknisk strategi hjälpa ditt företag att fatta mer välgrundade beslut när det kommer till vilka teknikinvesteringar som företaget bör göra. Genom att ha en tydlig plan och ett ramverk för teknikinvesteringar kan ditt företag undvika onödiga utgifter för teknik som inte stämmer överens med dina mål eller behov.

Med en effektivare och mer kostnadseffektiv teknisk infrastruktur kan ditt företag frigöra resurser för att investera i andra områden för tillväxt och utveckling.

Så vad är slutsatsen? 

Sammanfattningsvis kan man säga att en väldefinierad teknisk strategi är avgörande för att ett företag ska lyckas i dagens teknik-drivna, digitala värld. 

Strategin möjliggör effektiv drift, förbättrar kundupplevelsen, uppmuntrar till innovation och bidrar till en bättre ekonomisk förvaltning. Att utveckla och genomföra en teknisk strategi kräver dock samarbete mellan flera olika team och ledning. 

Om du behöver hjälp med att komma igång så finns våra experter här för dig. De arbetar dagligen med migrationer och integrationer och hjälper våra kunder att strukturera sin tekniska infrastruktur för att utveckla och växa sina företag.

Kontakta oss så återkommer någon av våra experter dig inom kort! 

Kontakta oss