Skip to content

HubSpot Implementation

Implementera HubSpot och optimera företagets affärer

Designa implementationer för försäljning, service, marknadsföring och Operations Hub som är helt anpassade efter dina företagsmål. Genom att låta dina processer drivas av HubSpot och ditt CRM, som smidigt kommunicerar med dina andra system, skapar vi harmoni i verksamheten.

1,200+

Vi har över 1,200 HubSpot-portaler i bagaget. Vi vet vad vi pratar om.

Efter att ha hjälpt hundratals kunder att implementera HubSpot eller ta deras plattform till nästa nivå har vi skaffat oss ovärderlig erfarenhet som du kan dra nytta av i vårt samarbete. Oavsett vilka utmaningar du har kan vi hjälpa dig – vi har troligtvis varit med om dem förut. 

Vilken Hub ska du implementera?

Vi är experter på samtliga Hubbar inom HubSpot – Marketing, Sales, CRM, Service och CMS. Vår expertis sträcker sig från att implementera HubSpot på samtliga Hubbar samtidigt (genom HubSpots 'Growth Suite') till att genomföra individuella Hub-implementeringar, antingen isolerade eller sömlöst integrerade med befintlig programvara.

Damien-tv-2

 


Vår process för HubSpot-implementeringar

benefit-tools-alt

01. PROJECT START 

Vi börjar alltid med att göra upp en detaljerad projektplan och sätta en tidslinje. När det är klart startar vi projektet med en kick-off.

benefit-strategy-alt

02. DESIGN &  CONFIGURATION 

Vi genomför användarundersökningar och workshops för att säkerställa rätt säljprocesser. Vi konfigurerar ditt CRM och du godkänner.

benefit-flexibility-alt

03. TRAINING & ROLLOUT

Här säkerställer vi en godkänd implementering av CRM följt av utbildningssessioner med ditt team och support under utrullningen.

Utbildning i HubSpot CRM & Sales Hub

För användarna

Djupgående och interaktiv utbildning med ditt säljteam där vi tittar på nyckelfaktorer och funktioner i HubSpot. Vi utbildar även inom plattformens skräddarsydda processer som identifierades i den inledande kartläggningsfasen.

Exempel på utbildningssessions: 

 • Skapar och uppdatera poster i CRM
 • Best practice för försäljningspipelinen
 • Hantera nya leads
 • Logga försäljningsaktiviteter
 • Outlook- och Gmail-integrationen
 • Rätt verktyg för säljeffektivitet
 • HubSpot-appen
Avidly_people_FIN-HKI_143

För Sales Managers

Djupgående och interaktiv utbildning för försäljningschefer där vi tittar på nyckelfaktorer och funktioner i HubSpot. Vi utbildar även inom plattformens skräddarsydda processer som identifierades i den inledande kartläggningsfasen.

Exempel på utbildningssessions: 

 • Rapporter och instrumentpaneler
 • Onboarding och Offboarding
 • Roller och team
 • Kundspecifika processer
 • Spårning och översikt över försäljningsaktiviteter och användning
avidly-office-brew
Revival Beds

Hur vi moderniserade hela försäljningsprocessen av Revival Beds med HubSpot

Med hjälp av HubSpot och Avidly förbättrade Revival Beds sina marknadsföringsinsatser på kort tid. För att hantera det ökade antalet potentiella kunder digitaliserades och moderniserades hela företagets försäljningsverksamhet. Lösningen var att fullt ut utnyttja Sales Hub för att få ut så mycket som möjligt av att använda HubSpot Marketing.

B&B Press

Att göra det möjligt för B&B Press att sälja bättre har ökat deras intäkter från £3.8m till £5m

Genom att använda CRM och rapporteringsverktyg skapade vi synlighet och lättillgänglig data för B&B Press säljteam. Detta hjälpte teamet att se exakt var leads fanns i Buyer's Journey så att de visste när tiden var rätt att försöka avsluta affären.

"I vårt gamla system visste jag att vi hade 400 leads. Med HubSpot kan jag och teamet nu se hur många broschyrer som har efterfrågats, hur många produktprover som beställts och vilka produkter våra kunder är intresserade av.”

Adrian Leary, Marketing Manager, Revival Beds

Vill du ta ditt CRM till nästa nivå?

Öka din säljkraft med HubSpots Smart CRM och branschledande Sales Hub.

Boka ett möte med en av våra säljare.

HubSpot ROI Calculator

 

FAQs för HubSpot ROI kalkylator 

 

Hur får HubSpot de kunddata som används i ROI-kalkylatorn

HubSpot samlar in data när kunder interagerar med dem via deras webbplatser eller använder HubSpots prenumerationstjänster. Vad de samlar in, hur de använder informationen de samlar in, hur de delar den informationen och hur kunderna kan hantera sin information beskrivs i deras Private Policy 

Vilka typer av kunddata används i ROI-kalkylatorn?

Data som används i ROI-kalkylatorn delas in i två kategorier:


HubSpot samlar in personuppgifter från kunder när de skickar in webbformulär eller interagerar med våra webbplatser, till exempel prenumererar på en HubSpot-blogg, registrerar sig för ett webbseminarium eller begär kundsupport. HubSpot samlar också in personuppgifter när kunder registrerar sig för ett HubSpot-konto, skapar eller ändrar användarinformation, ställer in inställningar eller tillhandahåller annan relaterad information för att komma åt eller använda vår prenumerationstjänst.

Användningsdata inkluderar mätvärden och information om kunders användning och interaktion med prenumerationstjänsten, såsom vilka produktfunktioner de använder mest, när ett objekt (som en biljett) skapas och stängs, och hur ofta vissa funktioner (som arbetsflöden) utlöses på deras konto.

För att säkerställa att HubSpot upprätthåller integriteten för sina kunders data använder de anonymisering för att ta bort eller ändra personligt identifierbar information, så att data inte kan associeras med någon enskild individ. HubSpot använder tre vanliga anonymiseringstekniker för kundresultatdata: attributundertryckning, generalisering och aggregering.

Vilka HubSpot-kunder ingår i data som används i ROI-kalkylatorn?

Datan som används i denna kalkylator är baserad på aggregerad data från HubSpot-kunder globalt som ägde Marketing eller Sales Hub Professional eller Enterprise i minst 12 månader mellan januari 2019 och april 2022.

För att kunna inkluderas uppfyllde urvalet för varje mätvärde Marketing Hub-kunder även följande kriterier:

 • Webbtrafik - måste ha installerat HubSpot-spårningskoden på webbplatsen.
 • Marketing leads – måste ha aktiverat formulärfunktionen.
 • Website conversation rate - måste ha installerat HubSpot-spårningskoden på webbplatsen och aktiverat formulärfunktionen.

Urvalsstorlekar för varje region och branschkohort och mätvärde varierar. Men för att säkerställa datasekretess och precision delar HubSpot inte aggregerad data från kundkohorter med urvalsstorlekar som inte når sin fastställda kohortstorlekströskel. I dessa fall använder de som standard det globala värdet för det måttet.

Hur bestäms den genomsnittliga förbättringen för varje mätvärde?

 

Den genomsnittliga förbättringen för varje mätvärde återspeglar kundprestanda 12 månader efter köpet jämfört med genomsnittet som sattes in under den första månaden efter köp av Marketing Hub eller Sales Hub.

Undantaget är webbkonverteringsfrekvensen där kundens prestation 12 månader efter köpet jämförs med genomsnittet under de första tre månaderna efter köpet.

HubSpot anser att det är ytterst viktigt att se till att de genomsnittliga förbättringsvärdena som används i denna kalkylator återspeglar HubSpots kunders upplevelse så exakt som möjligt. Därför, innan de analyserar kundens data, screenar de data för att kontrollera om det finns fel, saknade data och datadistribution. De använder också statistiska tekniker för att identifiera extremvärden och rensa data så att ovanliga värden inte förvränger månadsmedelvärden. Vid mycket skeva fördelningar använder de medianvärdet i motsats till medelvärdet eftersom medianerna befinns vara det bästa måttet på central tendens vid skeva data.

Vad gör HubSpot (eller partnern) med uppgifterna jag anger i kalkylatorn?

Om cookies är aktiverade, lagrar HubSpot dina lokala valda:

 • Industry
 • Currency
 • Region

Dessa objekt rensas när du rensar dina cookies och är anpassade till den webbläsare som används (t.ex. kan du inte fortsätta i Safari där du slutade i Chrome). Dessa egenskaper används inte för att identifiera dig på något sätt. HubSpot använder endast dessa fält för att ge dig resultat baserat på data som bäst passar dig (d.v.s. din bransch eller region) och presenteras i din valuta. Allt annat du anger i räknaren sparas i minnet medan du interagerar med appen. Alla data som inte anges ovan raderas så snart du stänger flik-/webbläsarfönstret. För mer information om hur HubSpot använder cookies, se deras Cookie Policy.
Avidly's privacy policy finns här

Kommer jag garanterat att se resultaten jag får från den här kalkylatorn?

Datan som används i denna kalkylator är baserad på aggregerad data från många tusen HubSpot-kunder globalt.

Tänk på att resultaten för enskilda företag, inklusive dina egna såväl som HubSpots, kan skilja sig åt beroende på deras egna marknader, kundbas, bransch, geografi, scen och/eller andra faktorer. Därför kan vi (och HubSpot) inte garantera att du kommer att se de exakta resultaten du får från ROI-kalkylatorn om du köper Marketing Hub eller Sales Hub.